zaproszenia w aspekcie etykietalnym

 
zaproszenia w aspekcie etykietalnym
31.05.2012
Witam serdecznie,
temat ten pojawiał się już wielokrotnie. Chodzi mi o odmianę nazwisk na zaproszeniach. Problem dotyczy kilku nazwisk i właśnie w ich odmianie prosiłabym o pomoc: K. i M. Buda, Pietruszka, Kłoda, BielówkaBudów, Pietruszków itd.?
Mam również dylemat, czy w przypadku małżeństwa, w którym żona zachowała nazwisko rodowe i obecnie ma Stypa-Kłoda, a małżonek tylko Stypa, na zaproszeniu należy umieścić Sz. P. K. i M. Stypów.
Pozdrawiam
Wielokrotnie powtarzaliśmy, że wszystkie nazwiska, które mają polską budowę, należy odmieniać. W tej ogólnej kwestii nic się nie zmieniło.
A szczegółowo, biorąc pod uwagę podane przez Panią nazwiska, postać dopełniacza liczby mnogiej (odnosząca się na ogół do małżeństw) jest następująca:
państwo Budowie – zapraszamy państwa Budów,
państwo Pietruszkowie – zapraszamy państwa Pietruszków,
państwo Kłodowie – zapraszamy państwa Kłodów,
państwo Bielówkowie – zapraszamy państwa Bielówków.
Proszę pamiętać, że skrót od Szanowni Państwo ma formę Sz. Państwo. I podobnie:Szanowna Pani to skrótowo Sz. Pani; Szanowny PanSz. Pan. Stosowanie wymienionych skrótów nie jest konieczne – formy nie skrócone uchodzą nawet za bardziej eleganckie.
Jeśli chodzi o nazwiska małżeństwa, z których jedno jest dwuczłonowe (kobieta jako pierwsze ma z reguły nazwisko rodowe, jako drugie – nazwisko męża, w podanym przykładzie kobieta powinna się więc nazywać Kłoda-Stypa), to możliwy jest zapis [zapraszają] Sz. Państwa Karolinę Kłodę-Stypę i Marka Stypę lub Sz. Państwa Karolinę i Marka Stypów. Drugi zapis możliwy jest na ogół wtedy, gdy wiemy, że kobieta nie jest w szczególny sposób przywiązana do własnego nazwiska i dopuszcza „integrację rodzinną” w postaci wspólnego nazwiska. Również wtedy, gdy ślub odbywa się w rodzinie państwa Stypów, wspólne nazwisko podkreśla związki rodzinne.
Kiedy zapisujemy imiona adresatów w formie inicjałów, trzeba pamiętać, że w wypadku małżeństw inicjał żony i męża powinien być połączony spójnikiem i.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego