zaprzeczone zaimki

zaprzeczone zaimki
6.05.2012
6.05.2012
Reguła [174] WSO (http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629523) nakazuje nie z zaimkami pisać rozłącznie. Jednak niektóre z zaimków są używane rzeczownikowo, np. swój, nasi, nasze, tamci (vide Inny słownik języka polskiego PWN), a nie z rzeczownikami piszemy łącznie. Czy należy zatem napisać „Na wierzchu, niestety, nienasze”?
Nie każdy zaimek przymiotny użyty rzeczownikowo daje się łatwo zanegować i użyć w sensownym zdaniu. Jeżeli jednak chodzi o przykład podany w pytaniu, to istotnie – można zapisać go w taki sposób. Nie wykluczałbym przy tym pisowni rozdzielnej, ponieważ konwersja, czyli przeniesienie wyrazu z jednej części mowy do drugiej, bywa często zabiegiem doraźnym i tak właśnie jest w podanym przykładzie. Trudno więc utrzymywać, że na pewno użyty w nim został zaprzeczony rzeczownik, a nie zaprzeczony zaimek przymiotny przy elidowanym (pominiętym) rzeczowniku.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego