zawity

zawity
1.06.2010
1.06.2010
Otrzymałem od sądu termin na uzupełnienie dokumentacji. Termin jej złożenia wynosi 14 dni, liczy się od daty doręczenia zawiadomienia i jest nieprzekraczalny (zawitny). Co oznacza słowo zawitny?
Zawity, nie zawitny. W postępowaniu prawnym termin zawity to taki, którego nie można przekroczyć, gdyż czynności prawne wykonane po nim byłyby nieważne. Istnieje także pochodny rzeczownik zawitość.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego