zaznaczyć – odznaczyć?

zaznaczyć – odznaczyć?
30.04.2003
30.04.2003
Proszę o rozstrzygnięcie, czy poprawne jest używanie czasownika odznaczyć w znaczeniu cofnąć zaznaczenie. Zawsze „Odznacz wszystko” zmieniałam na „Cofnij zaznaczenie”, więc ze zdumieniem zobaczyłam w słownikach języka polskiego wydanych na płycie CD hasło „Odznacz wszystko”.
Przesyłam pozdrowienia.
Prefiks od- może mieć znaczenie przeciwstawne do za-, por. odwinąć – zawinąć, odkryć – zakryć i in. Słowo odznaczyć w znaczeniu 'cofnąć zaznaczenie' nie jest więc źle zbudowane.
Mimo to, podobnie jak Pani, nie używałbym go z obawy, że będzie przywodzić na myśl zupełnie inne znaczenie. Wolałbym cofać zaznaczenie niż odznaczać je, choć nie sposób zaprzeczyć, że ta pierwsza wersja jest dłuższa. Sądzę, że autorzy wspomnianych programów nade wszystko cenili sobie zwięzłość. Ich propozycje terminologiczne nie wszystkich muszą przekonać. Ciekawe, że przekonały pierwszych użytkowników programów (bo jednak kilka osób sprawdzało wersje testowe słowników i nie wniosło zastrzeżeń).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego