ze Seattle czy z Seattle

ze Seattle czy z Seattle

5.02.2023
5.02.2023

Chciałem spytać Państwa o poprawność pisowni „ze Seattle” vs „z Seattle”. Która z nich jest poprawna?

Przyimek ze występuje – zarówno w wymowie, jak i w pisowni – przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłoski: [z], [s], [ž], [š], [ź], [ś] lub [z'], [s'], po których następuje inna spółgłoska. Nazwa własna geograficzna Seattle ma w polszczyźnie wymowę: [s'ijetl], tak więc – czysto teoretycznie – nie jest tu spełnione przywołane na początku kryterium wymawianiowe, ponieważ po spółgłosce [s'] pojawia się nie spółgłoska, lecz samogłoska [i]. Należy jednak pamiętać, że użycie formy ze ma na celu ułatwienie wymowy. Fraza typu: [pšylećėć s s'ijetl] może być dla niektórych trudna do realizacji, stąd chęć do ułatwienia sobie wymowy przez użycie ze (por. [pšylećėć ze s'ijetl]). Reasumując, można stwierdzić, że w omawianym tu wyrażeniu można obocznie używać formy ze lub z.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego