żeńska -ysza

żeńska -ysza
24.10.2010
24.10.2010
Czy w języku polskim istnieją derywaty żeńskie utworzone za pomocą sufiksu -ysza, inne niż przeorysza?
W takich wypadkach przydaje się indeks a tergo (lub słownik elektroniczny grupujący słowa według zakończeń). Ani indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, ani indeks do późniejszego Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. S. Dubisza nie zawierają innych nazw kobiet na -ysza niż nazwa wymieniona w pytaniu.
Wobec braku analogicznych przykładów nie ma podstaw, aby przeoryszę traktować jako derywowaną słowotwórczo od przeora. Także analiza historyczna sugeruje (zob. słownik etymologiczny A. Bańkowskiego), że słowo przeorysza zostało zapożyczone z francuskiego, a nie utworzone na polskim gruncie.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego