zezwolenie a pozwolenie

 
zezwolenie a pozwolenie
14.06.2004
Bardzo proszę o wyjaśnienie, na czym polega różnica między wydaniem zezwolenia a wydaniem pozwolenia. Jestem pracownikiem administracji publicznej i moja praca polega m.in. na wydawaniu pozwoleń na prowadzenie połowów naukowo-badawczych. Kwestie te reguluje ustawa o rybołówstwie z 19 lutego tego roku (Dz. U., nr 62). W poprzedniej ustawie z 6 września 2001 r. mówi się o wydawaniu zezwoleń. Czy ta zmiana ma istotne znaczenie?
Różnica między wyrazami zezwolenie i pozwolenie sprowadza się głównie do sytuacji ich użycia. Pierwszy wyraz w większym stopniu nacechowany jest „urzędowością” (zwłaszcza w formie czasownika zezwolić/zezwalać, od którego rzeczownik zezwolenie został utworzony). Drugi zaś, zwłaszcza w postaci czasownika pozwolić/pozwalać, może być użyty również w sytuacjach codziennych, np. „Pozwoliłam córce na wyjazd w góry” (nie: „Zezwoliłam córce na wyjazd w góry”).
Oba jednak wyrazy oznaczają w istocie to samo. Można więc wydawać zarówno zezwolenia, jak i pozwolenia (oba zwyczaje nazewnicze są stosowane w praktyce). Różne sformułowania zastosowane w ustawie nie wpływają w żadnym stopniu na jej rozumienie i interpretację.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego