złożeniowce i skrótowce z cyfrą

złożeniowce i skrótowce z cyfrą
6.05.2012
6.05.2012
Dzień dobry,
chciałabym się zapytać, czy słowa typu europarlament, europoseł, euroregion można zaliczyć do tzw. złożeniowców. Dodatkowo jestem ciekawa, czy w skład skrótowca mogą wchodzić cyfry.
Złożeniowce – według definicji z Kultury języka polskiego (D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz,, 1971, s. 98) – to „twory, w których skład wchodzi część wyrazu określającego i cały wyraz określany, np. litredakcja (= redakcja literacka)”. Struktury takie krytykowano je jako źle zbudowane, przejęte z języka rosyjskiego, odwzorowujące obcy polszczyźnie szyk przymiotnika kategoryzującego (po polsku mówimy redakcja literacka, nie literacka redakcja). Wyrazy wymienione w pytaniu można by interpretować analogicznie – np. europarlament jako słowo pochodne od europejski parlament – ale ponieważ swoją budową, a konkretnie końcową głoską w cząstce euro- wyrazy te przypominają złożenia interfiksalne, więc w efekcie nie rażą i nie spotykają się z krytyką. Znaczne rozpowszechnienie cząstek typu euro-, bio-, hydro-, powtarzających się w niezliczonych wyrazach, i duża łatwość w ich dodawaniu do rzeczowników sprawiają zresztą, że można je traktować jako swego rodzaju przedrostki, czyli quasi-formanty. Por. interesujące spostrzeżenia na ich temat w nowszej Kulturze języka polskiego H. Jadackiej (2005, s. 107).
Jeśli chodzi o drugą część pytania, to nie mam gotowego przykładu skrótowca z cyfrą, ale ponieważ wyrazy zawierające cyfrę nie są niczym osobliwym, por. A4 (format papieru), V-2 (pocisk balistyczny), więc sądzę, że i wśród skrótowców muszą być obecne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego