zmiany postaci wyrazów

zmiany postaci wyrazów
25.04.2007
25.04.2007
Dzień dobry. Mam pytanie o takie stare formy, jak upadszy, ewangeliey i przyść. Uwspółcześniając zapis, trzeba te formy zapisać jako upadłwszy, ewangelii i przyjść. Jak wyjaśnić te zmiany w nocie edytorskiej?
  • upadszy – dawna regularna forma imiesłowu uprzedniego; pod wpływem formy upadł zmieniona na upadłszy (nie: upadłwszy);
  • ewangeliey – dawna końcówka -ej (zapisywana jako -ey) w D., C., i Ms. lp. rzeczowników, wprowadzona analogicznie do form deklinacyjnych przymiotnika, np. świętej, zamiast umotywowanej końcówki -i; współcześnie: ewangelii;
  • przyść – dawny uproszczony zapis czasownika i(ś)ć z przedrostkiem przy-, tzn. przy- + i(ś)ć, stąd późniejsze przyiść, a stąd przyjść.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego