znak zwątpienia

znak zwątpienia
20.02.2014
20.02.2014
Czy (?) jest znakiem wątpienia (przypuszczenia) w języku polskim? Znajomy sądzi, że to ~ (tylda). Będę wdzięczny za podpowiedź
Henryk Pustkowski
Wątpienie ani przypuszczenie nie ma własnego znaku interpunkcyjnego, zdania wyrażające explicite taki stan umysłu muszą się zadowolić jednym ze znaków opisanych w zasadach interpunkcji. Przykładowe zdanie: „Chyba nie chcecie tu zostać” można zamknąć różnie:
Chyba nie chcecie tu zostać. [oznajmienie]
Chyba nie chcecie tu zostać? [niepewność w oczekiwaniu odpowiedzi]
Chyba nie chcecie tu zostać! [oburzenie]
Chyba nie chcecie tu zostać… [zawieszenie głosu]

Wskazówki zapisane w nawiasach kwadratowych są tylko przykładowe, intencje towarzyszące takim wypowiedziom mogą być różne.
Znak tyldy nie należy do znaków interpunkcyjnych. W tekstach specjalistycznych bywa stosowany przed liczbą dla wskazania, że wyraża ona wielkość przybliżoną. Jest też częsty w słownikach: zastępuje słowo lub część słowa, które w danym kontekście i zgodnie z przyjętymi zasadami są oczywiste i nie wymagają przytoczenia w całości.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego