znak

znak
3.10.2008
Jakie jest pochodzenie słowa znak?
Słowo jest ogólnosłowiańskie, pochodzi od domniemanego prasłowiańskiego znati 'znać' i pierwotnie znaczyło 'to, co jest znane'. Zob. Słownik etymologiczny języka polskiego Wiesława Borysia, a także Wielki słownik etymologiczno-historyczny jezyka polskiego Krystyny Długosz-Kurczabowej, który właśnie został wydany nakładem PWN.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego