znoszenie trudności

znoszenie trudności

19.02.2023
19.02.2023

Czy związek wyrazowy: „znoszenie trudności” jest prawidłowy

Tzw. odsłownik znoszenie powstał od czasownika znosić, który oznacza m.in. ‘cierpliwe wytrzymywanie czegoś, zwykle bólu, przykrości, niewygody itp.’. Łączliwość leksykalna nie jest zatem zaburzona zarówno w wypadku użycia czasownika (znosić trudności), jak i utworzonego od niego wyrazu (znoszenie trudności), por. np.

  • Papież Franciszek zaapelował o cierpliwe znoszenie trudności i przezwyciężanie ucisku miłością.
  • Nadzieja jest siłą mobilizującą do działania, ułatwiającą znoszenie trudności.
  • Twierdzi, że możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym może ułatwić ludziom znoszenie trudności kwarantanny.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego