żółto-brunatno-zielony?

żółto-brunatno-zielony?
26.05.2008
Zgodnie z zasadą [186] WSO piszemy z łącznikami „przymiotniki trójczłonowe, w których dwa pierwsze człony są bliższym określeniem trzeciego”. Są dwa przypadki: 1. i 2. człon równorzędne (północno-wschodnio-polski – północna i wschodnia Polska) albo 1. określa 2. (staro-cerkiewno-słowiański – starocerkiewny słowiański). Dlaczego więc jednak żółtobrunatnozielony? Budowa analogiczna: chodzi o żółtą i brunatną (w odcieniach) zieleń, względnie żółtobrunatną zieleń.
Pozdrawiam,
Michał Gniazdowski
W haśle żółtobrunatnozielony Wielkiego słownika ortograficznego PWN odesłano do odpowiedniej reguły (a ma tu też zastosowanie reguła [136]), trudno więc dociec, skąd ta niezgodność między zasadami a hasłem. W przypadku takich problemów najlepiej stosować zasadę, że reguły pisowni mają pierwszeństwo przed zapisami pojedynczych haseł podawanymi w słowniku. W związku z tym można, bez obawy o naruszenie zasad ortografii, pisać żółto-brunatno-zielony.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego