zostać z czasownikiem niedokonanym

zostać z czasownikiem niedokonanym
23.05.2011
23.05.2011
Czy w konstrukcji zostać + bezokolicznik może pojawić się czasownik niedokonany, np. „Muszą zostać liczone”?
Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Od niedawna można swoje intuicje w tym zakresie sprawdzić na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego (http://nkjp.pl). Dostępna jest tam wyszukiwarka Poliqarp, oferująca bardzo silny język zapytań. Pytaniu o imiesłowy bierne niedokonane występujące po czasowniku zostać można nadać postać:
[base = zostać] [pos = ppas & aspect = imperf]

W rezultacie dostaje się dość długą liczbę ekscerptów z korpusu, w większości przykładów z imiesłowami czasowników dwuaspektowych, np. „W 1952 roku została mianowana asystentką (…)”, pozostałe przykłady zaś to błędy (przy automatycznym wyszukiwaniu nieuniknione). Nie spostrzegłem żadnego poprawnego zdania, w którym po formie czasownika zostać występowałby imiesłów bierny czasownika niedokonanego (a nie dwuaspektowego).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego