interpunkcja

Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.

 • Wyrażenia słowne z półpauzą

  6.01.2024
  6.01.2024

  Droga Poradnio,

  czy zapis „tydzień-dwa” w poniższym tekście należałoby uznać za błędny? Pozwoliłam sobie zajrzeć do Korpusu; analogiczne zestawienia pisane są częściej z przecinkiem, rzadziej właśnie z łącznikiem. Jest to tłumaczenie dialogu; oryginał w języku angielskim podaję poniżej.

  „Tydzień-dwa i pewnie będzie tu zima, że ho-ho. Wzięło i zasypało ci chatę rok temu na prawie miesiąc, nie?”

  „Winter be here in a week or two, I reckon. You was snowed in near a whole month last year, wasn’t you?”

  Wydaje mi się, że zapis z łącznikiem można by uznać za dopuszczalny i w sytuacji tłumaczenia takiej „łamanej” angielszczyzny być może nawet bardziej adekwatny.

  Dziękuję za pomoc!

 • Przydawka wpleciona wydzielona przecinkami

  27.12.2023
  27.12.2023

  Szanowni Państwo,

  proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości interpunkcyjnej. Jak należy użyć interpunkcji w sytuacji, gdy po zaimku osobowym występuje odnoszący się do niego przymiotnik, np. w zdaniu: „Nam młodym jeszcze wszystko wydaje się możliwe.”? Należy wydzielić go przecinkami, tj.: „Nam, młodym, jeszcze wszystko wydaje się możliwe.”, czy postąpić w inny sposób?

  Z góry dziękuję za poświęcony czas.

 • Multiplikowanie wykrzykników

  20.12.2023
  20.12.2023

  Czy poprawne jest postawienie więcej niż jednego wykrzyknika, aby podkreślić emocjonalne nacechowanie zdania?

 • Miejsce myślnika

  16.12.2023
  16.12.2023

  W Poradni są dwie sprzeczne odpowiedzi na pytanie o to, czy myślnik może lub musi pozostać na końcu wiersza. Mirosław Bańko odpowiada, że może, ale nie musi (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/myslnik;4782.html), natomiast Adam Wolański, że powinien zostać na końcu (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Myslnik-na-koncu-wiersza;18858.html). Czy możecie to Państwo jednoznacznie rozstrzygnąć?

 • tak że, chyba że

  15.12.2023
  15.12.2023

  Szanowni Państwo,

  często jestem zmuszony zapisać treść wypowiedzi rozpoczynającej się od „tak że”, „chyba że” - wówczas przecinek powinien zostać pominięty przed partykułą „że”?

  Wiem, że nie powinna mieć miejsce taka sytuacja, ale muszę wiernie zapisywać daną treść, gdzie wspomniany spójnik występuje na początku zdania.

  Z góry dziękuję.

 • _ ≠ …

  14.12.2023
  14.12.2023

  Czy znak podkreślenia możemy już stosować w funkcji wielokropka (opuszczenie fragmentu tekstu)? Do zadania tego pytania skłoniła mnie obecność w WSJP PAN haseł "a _ nic", "a to _, a to _" i "_, jeżeli nie _".

 • Interpunkcja nagłówka

  12.12.2023
  12.12.2023

  Czy w tytule: „Czy Polacy lubią inne narody?”. Komunikat z badań niepostawienie kropki po cudzysłowie będzie błędem interpunkcyjnym?

 • Cudzysłów typograficzny („–”)

  11.12.2023
  11.12.2023

  Ostatnio coraz częściej spotykam się z tym, że cudzysłów używa się zapisując go tylko na górze: "słowo". Czy taka wersja jest poprawna? Czy nie należałoby raczej zapisać go w taki sposób: ,,słowo"? Pozdrawiam!

 • Zbyteczna kropka

  11.12.2023
  11.12.2023

  Dzień dobry,

  bardzo proszę o rozstrzygnięcie, jak powinna wyglądać interpunkcja na końcu przytoczonego fragmentu tekstu, gdzie w cudzysłów jest ujęte całe zdanie pytające (niepoprzedzone wprowadzeniem z dwukropkiem).

  „A może w ogóle nie muszę w tym uczestniczyć”, pomyślała, zasłaniając oczy ramieniem. „Dlaczego mam ryzykować życiem dla jakichś wielkich spraw, które nawet nie muszą mnie dotyczyć?”.

  Czy ta kropka na końcu jest konieczna, czy może jednak postawiona nieprawidłowo?

  Pozdrawiam.

 • Zbędny przecinek

  9.12.2023
  9.12.2023

  Czy w zdaniu „Psyche, anima, dusza dla tych autorów jest czymś innym.” należy wstawić przecinek po „dusza”?

  Ogólniej mówiąc, czy gdy nazywam coś kilkoma równorzędnymi nazwami, imionami, muszę zaznaczyć koniec wyliczenia czy od razu mogę przejść do tego, co to dane „coś” robi czy też co o nim orzekam? W tym ostatnim zdaniu na przykład postawiłam przecinek po „imionami” ze względu na podrzędność zdań, ale czy byłby on tam konieczny, gdyby pytanie brzmiało: „Czy lista nazw, imion musi być zakończona przecinkiem przed orzekaniem o nich?”.

 • Nazwy statków w tytułach dzieł

  1.12.2023
  1.12.2023

  Szanowna Redakcjo,

  ponawiam pytanie sprzed tygodnia odnośnie do tego, czy nazwy statków ujmowane w danej publikacji w cudzysłów, należy/można ujmować w obrębie tej publikacji w cudzysłów także wtedy, gdy występują w tytule dzieła, np. książki lub obrazu: „Pogoria. Legenda żaglowca", „Fryderyk Chopin. Etiuda brygowa" lub „Ostatnia droga Temeraire’a". W oryginalnych tytułach nie występują cudzysłowy. Musiałabym użyć cudzysłowu drugiego stopnia, wtedy zapis wyglądałby następująco: „Ostatnia droga »Temeraire’a«”. Czy jest to dozwolone?

  Łączę wyrazy szacunku

  Z.

 • Mały, acz stresujący problem interpunkcyjny

  30.11.2023
  30.11.2023

  Szanowni Państwo,

  od pewnego czasu zastanawiam się, czy w zdaniu: „Fakt, że tak to przetłumaczono, działa mi na nerwy" po słowie „przetłumaczono" słusznie wstawiłam przecinek? Jedna z moich wykładowczyń z pewnym wahaniem stwierdziła, że tak, ponieważ (według niej) w ten sposób powinno się rozdzielać występujące w zdaniu czasowniki w formie osobowej. Zwracam się do Państwa, aby raz na zawsze rozwiązać ten mały, a stresujący mnie problem. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Maria

 • Interpunkcja formuł powitalnych we współczesnej korespondencji

  26.11.2023
  26.11.2023

  Dzień dobry, mam pytanie o interpunkcję w zwrotach powitalnych e-maili. Która z poniższych wersji jest poprawna?

  A. Dzień dobry, panie Adamie,

  B. Dzień dobry panie Adamie,

  C. Dzień dobry panie Adamie

  Jeśli A lub B — to czy kolejne zdanie musi być zapisane małą literą, skoro poprzedza je przecinek?

 • Wypowiedzenia bez znaku zapytania

  24.11.2023
  24.11.2023

  Zastanawiam się czy poniższych pytaniach na końcu zdania powinienem stawiać znak zapytania czy kropkę. Przykłady:

  „Proszę o informację, czy projekt został przygotowany poprawnie” (chcę aby ktoś mi odpowiedział czy projekt został przygotowany poprawnie),

  „Zastanawiam się, czy nie lepiej pomalować to na czerwono” (chcę aby ktoś mi odpowiedział czy nie lepiej pomalować to na czerwono),

  „Proszę o informację, jaki jest termin realizacji” (chcę aby ktoś podał mi termin realizacji).

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Piotrek

 • Pytanie w pytaniu

  19.11.2023
  19.11.2023

  Czy w pytaniach cytowanych wewnątrz zdań pytających stosujemy dwa znaki zapytania rozdzielone cudzysłowem? Czy interpunkcja w następującym zdaniu jest poprawna:

  Czy ojciec zapytał babcię: "Jak się masz?"?

 • Pytanie zależne

  13.11.2023
  13.11.2023

  Proszę o odpowiedź na pytanie, jak powinna wyglądać interpunkcja w zdaniu:

  a) „Powiedz, co się z tobą dzieje?” czy b) „Powiedz, co się z tobą dzieje”. Zdanie nadrzędne nie jest pytajne, a więc moim zdaniem poprawna jest wersja b).

 • Interpunkcja w nagłówkach

  11.11.2023
  11.11.2023

  Szanowni Państwo,

  od jakiegoś czasu zastanawiają mnie zdania typu:

  „Jak zapisywać nazwę gminy: małą czy dużą literą?", „Jak zapisać nazwę stowarzyszenia lub fundacji – w całości dużymi literami?" oraz „Przecinek przed imiesłowem przymiotnikowym – kiedy stawiać przecinek, a kiedy nie?". Kwestia dotyczy użycia dwukropka i myślnika. Czy mógłbym zamiast nich postawić kropkę bądź przecinek, i tym samym podzielić te zdania na dwa mniejsze, czy jednak jest to niedopuszczalne? Chciałbym też wiedzieć, z czego wynika użycie tych znaków, bo ciężko mi te przykłady podporządkować jakimkolwiek znanym mi zasadom.

 • Brak przecinka przy okoliczniku

  29.10.2023
  29.10.2023

  Dzień dobry Szanowni Państwo. Bardzo mnie ciekawi reguła według której stoi przycinek w tym zdaniu. Dziękuję.

  „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody” (z internetu).

 • Interpunkcja w zdaniu z równaniem z klamrą

  23.10.2023
  23.10.2023

  Szanowna Redakcjo,

  który z poniższych zapisów jest właściwszy?

  Współczynnik jest zdefiniowany następująco:

  Współczynnik jest zdefiniowany następująco:


  Z góry dziękuję za odpowiedź

  DN

 • Zbędny przecinek

  11.10.2023
  11.10.2023

  Nie jestem pewna, czy w takim zdaniu należy postawić przecinek:

  Już od dawna pragnę dotknąć twej ręki.

  Dziękuję za odpowiedż.

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego