interpunkcja

 
Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.
 • względnie
  12.03.2002
  Mam kłopot z wyrazem względnie, a w zasadzie z interpunkcją w okolicach tego słowa. W zdaniach typu: "Proszę o informację względnie interwencję" traktowałem ów spójnik jak lub i przecinka nie stawiałem. Niestety, w Słowniku Poprawnej Polszczyzny (PWN, 1999) znalazłem: "względnie: 2. spójnik o znaczeniu >: Do dokumentów prosimy dołączyć oryginał matury, względnie poświadczony notarialnie odpis" -- z przecinkiem!

  Pozdrawiam,
  Piotr

  PS. sjp.pwn.pl w ogóle nie ma spójnikowego znaczenia słowa względnie :-)
 • długie cytaty
  12.03.2002
  W książce, którą tłumaczę, występuje znaczna ilość fragmentów innych utworów, cytowanych w cudzysłowie. Niektóre z nich zajmują więcej niż stronę i podzielone są na paragrafy. Każdy cytat zaczyna się i kończy cudzysłowem. W angielskim oryginale poszczególne paragrafy wewnątrz cytatu otwiera cudzysłów, ale nie zamyka. Końcowy znak cudzysłowu występuje dopiero na zakończenie całego cytatu. Wygląda to mniej więcej tak:
  „ Tekst paragrafu pierwszego
  „Tekst paragrafu drugiego
  „Tekst paragrafu trzeciego
  „Tekst ostatniego paragrafu”
  W dostępnych mi książkach na temat zasad pisowni polskiej nie mogę znaleźć takiego przypadku cytowania. Tłumaczenie francuskie, hiszpańskie i fińskie zachowuje metodę cytowania angielskiego oryginału (otwarty cudzysłów przy każdym paragrafie, za wyjątkiem ostatniego). Tłumaczenie rosyjskie używa tylko dwu znaków cudzysłowu, na początku i na końcu każdego obszernego cytatu. Jaką formę zastosować w tłumaczeniu polskim? Czy formę angielskiego oryginału, czy raczej podążać przykładem tłumaczenia rosyjskiego? Może jest jeszcze inne rozwiązanie? Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie tej trudnej kwestii.

  Załączam wyrazy szacunku,
  Paul Jaworski
 • Czy wyróżniać znaki interpunkcyjne?
  25.02.2002
  Szanowni Państwo!
  Czy jeżeli fragment tekstu jest pisany czcionką pogrubioną (boldem) i występują po nim np. przecinek, kropka lub wielokropek itd., to czy wspomniane znaki interpunkcyjne również powinny być pisane czcionką pogrubioną?
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź
 • cudzysłów w wyrazach użytych przenośnie
  22.02.2002
  Czy uzasadnione jest zapisanie w cudzysłowie wyrazu mors oznaczającego człowieka kąpiącego się zimą w morzu?
 • Czy to, czy tamto?
  8.02.2002
  Czy przecinek przed drugim czy w podanym zdaniu powinien być postawiony: "Określa, czy jako ogranicznik łańcuchów ma być stosowany znak pojedynczego cudzysłowu, czy podwójnego"?
 • przecinek zamykający
  8.02.2002
  Czy w poniższych przykładach można postawić przecinek przed oraz i lub?
  1. Wyrzuć uczniów, którzy spełniają wszelkie kryteria, oraz tych, którzy się spóźniają.
  2. Pójdę do doktora, który mi pomoże, lub do znachora, który może mi zaszkodzić.
  Z góry dziękuję za pomoc.
 • otóż
  22.01.2002
  Jakich znaków interpunkcyjnych używa się przed i po otóż w zdaniu?
  Serdecznie dziękuję.
  Jadwiga Wolak
 • interpunkcja w ciągach liczbowych
  11.01.2002
  Jeśli wielokropek zbiega się z przecinkiem - przecinek opuszczamy. Czy zasada ta obowiązuje również przy zapisach matematycznych? Który z poniższych zapisów jest poprawny?
  1, 2, 3… 10
  1, 2, 3,…, 10
  1, 2, 3, …, 10
  1, 2, 3, … , 10
 • taki jak
  11.01.2002
  Czy i kiedy należy postawić przecinek przed wyrażeniem takie jak? Podaję dwa przykłady zdań. Czy są one prawidłowe i dlaczego są lub nie?
  1. W lesie rosną drzewa takie jak sosny.
  2. W lesie rosną drzewa, takie jak sosny, buki, modrzewie.
 • taki, a nie inny
  31.12.2001
  taki a nie inny - czy przed a powinien być przecinek?
 • Naszym zdaniem...
  31.12.2001
  Według ekspertów..., Zdaniem ministra... - czy po tych wyrażeniach powinien się znaleźć przecinek?
 • taka że...
  11.12.2001
  Szanowni Państwo!
  Moje pytanie dotyczy interpunkcji w zdaniach często spotykanych w pracach matematycznych:
  "m Pozycja pierwszego przecinka chyba nie budzi wątpliwości. Czy drugi przecinek powinien być postawiony przed słowem taka, czy pomiędzy słowami taka a że?
  Pozdrawiam
  Marcin Peczarski
 • dwa dwukropki
  23.11.2001
  Dzień dobry.
  Spotkałem się ostatnio ze zdaniem, w którym zastosowano dwa razy dwukropek. Wyglądało to dziwnie, zwłaszcza że zdanie to było częścią tekstu reklamowego. Wydaje mi się, że w tego typu tekstach prostota i jasność wypowiedzi są najważniejsze.
  Czy taka konstrukcja jest poprawna ?
 • o przecinku
  7.11.2001
  Czy poprawne jest zdanie: "Park maszynowy - skonfigurowany dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb - oraz nasze doświadczenie, pozwalają nam zaoferować wygodę, jakiej nie uzyskasz gdzie indziej"?
 • 15.02, czyli 15 lutego
  7.11.2001
  Poszczególne części dat zapisanych cyframi arabskimi rozdzielamy kropkami, np. 15.02.2001 r. Co zrobić, jeśli data taka składa się tylko z oznaczenia dnia i miesiąca? Który zapis będzie poprawny: 15.02. czy 15.02?
 • kropka po liczbach
  5.11.2001
  Szanowni Państwo!
  Mam pytanie odnośnie kropek stawianych za liczbami. Czy np. można napisać lato 2002. (z kropka)? W pisaniu umów powinno się pisać: jak zostało to opisane w artykule 3. czy też ...w artykule 3 (bez kropki)?

  Dziękuję!
 • zbieg znaków interpunkcyjnych
  18.10.2001
  "Mam problem."
  Zastanawiam się, czy kropka w powyższym zdaniu powinna znaleźć się za cudzysłowem czy też - jako zamknięcie całości cytowanego zdania - przed. Czy powyższy zapis jest błędem?
 • jeszcze o cudzysłowie
  10.10.2001
  Jak zapisać nazwę Prawo i Spawiedliwość - w cudzysłowie czy bez? Co zrobić z powstałym od tej nazwy skrótowcem PiS - zostawić bez cudzysłowu? Jak zapisać Samoobronę?
  Dziękuję za odpowiedź.
 • drobiazgi interpunkcyjne
  5.10.2001
  Chciałabym zapytać, czy poprawne są zapisy (z góry dziekuję):
  1. Moje dziecko zaczęło mówić: agu, bu, ra. Czy też "słowa" dziecka powinny być w cudzysłowie?
  2. Gra w "a kuku" czy w A kuku, czy gra A kuku?
  3. Gra w "państwa, miasta"? Gra w inteligencję?
  4. I zapytam z uśmiechem: widzieliście go? Czy może po dwukropku: "Widzieliście go?"
 • dlatego (,) że
  19.09.2001
  Czy dopuszczalne jest w jakichś wyjątkowych przypadkach rozdzielanie przecinkiem wyrażenia dlatego że? Słownik interpunkcyjny PWN ("z krukiem") nie wyróżnia pisowni dlatego, że tak często spotykanej w prasie.

  Agata Gogołkiewicz
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego