interpunkcja

Tu znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosować poszczególne znaki przestankowe, jakie mają inne zastosowania poza swoją podstawowa funkcją. Dowiesz się, gdzie postawić przecinek, kiedy lepiej użyć średnika, czy można pominąć kropkę, kiedy konieczny jest cudzysłów, jaką funkcję ma wielokropek. Jeśli chcesz, by twój tekst był właściwie zrozumiany, czytaj odpowiedzi naszych ekspertów.

 • kropka po liczebnikach porządkowych
  25.06.2002
  25.06.2002
  Czy po liczebnikach porządkowych piszemy kropkę, np. 60. rocznica urodzin?
  Dziękuję.
 • trasa Nowy Sącz – Bielsko-Biała
  20.05.2002
  20.05.2002
  Jakiego znaku powinno się użyć (łącznika czy myślnika) w wyrażeniach: mecz Polska-Portugalia, stosunki państwo-kościół, trasa Nowy Sącz-Bielsko-Biała? Za łącznikiem przemawiałoby to, że znak ma połączyć dwa określenia w jedno (np. nazwy dwóch państw w nazwę jednego meczu). Ale w trzecim przykładzie dochodzi do małego zamieszania – co z czym jest silniej połączone?
 • przecinek przed i
  16.05.2002
  16.05.2002
  Czy w poniższym zdaniu przed i należy postawić przecinek?

  Numer, pod który ma zostać wysłane powiadomienie, i czas powiadomienia należy zaprogramować przed włączeniem funkcji powiadamiania.

  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
 • przecinek przed rozwiniętym imiesłowem przymiotnikowym
  15.05.2002
  15.05.2002
  Czy uzasadniony jest przecinek w poniższych zdaniach:
  1. Przedstawiam propozycję protokołu, będącego zestawem zaleceń.
  2. Inscenizację wystawiła grupa teatralna, działająca przy Domu Kultury.
  3. Efektownie wyglądają kompozycje, składające się z kilku gatunków kwiatów.
 • wyliczenia raz jeszcze
  9.05.2002
  9.05.2002
  Dzień dobry,
  Czy poniższa konwencja jest dopuszczalna, tzn. czy jeśli elementy listy punktowanej nie są pełnymi zdaniami, ale krótkimi wyrażeniami wielowyrazowymi występującymi w mianowniku, to pierwszy wyraz każdego elementu można pisać wielką literą i na końcu nie stawiać przecinka, a na końcu ostatniego elementu – kropki ? Oto przykład:

  Wybierz jedną z następujących postaci:
  - Mapa bitowa monochromatyczna
  - Mapa bitowa 16-kolorowa
  - Mapa bitowa 256-kolorowa

  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
 • cudzysłów
  24.04.2002
  24.04.2002
  Czy wzięte w cudzysłów sformułowanie ma wydźwiek negatywny, czy pozytywny? Czy słowo przecenić zostało tu dobrze użyte? – chodziło o podkreslenie nieocenionej roli sprzętu IBM. Poniżej fragment przeczytanej informacji:

  …specjalista ds. informatyki z Carrefour Polska podkreśla, że „korzyści płynących dla nas (tj. informatyków z Carrefour'a) ze stosowania sprzętu IBM nie można przecenić”.
 • zbędne przecinki przy okoliczniku
  16.04.2002
  16.04.2002
  Czy w tym zdaniu jest właściwie umieszczony przecinek? „Uprzejmie prosimy o zgodę na uczestniczenie wyżej wymienionych osób w obradach jury, podczas godzin pracy”.
 • …i na rzecz
  16.04.2002
  16.04.2002
  Moje pytanie dotyczy poprawności interpunkcyjnej. Czy w zdaniu: „Działając w imieniu i na rzecz firmy XXY…” powinienem potraktować i na rzecz jako wtrącenie?
 • zbieg znaków interpunkcyjnych
  9.04.2002
  9.04.2002
  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zasady interpunkcyjnej, która obowiązuje przy zbiegu znaków interpunkcyjnych na końcu zdania. Wykrzyknik lub pytajnik i cudzysłów zamykający wypowiedzenie. W latach 80. w książeczce Przyłubskich były przykłady bez kropki. W Słowniku interpunkcji Podrackiego jest kropka na końcu. W „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN” jest przykład bez kropki. Jak powinno być? Przykładowe zdanie: On powiedział: „Nie lubie twojego kota!” (i tu kropka czy nie?).
  Pozdrawiam serdecznie
  Dorota Reczyńska
 • że
  3.04.2002
  3.04.2002
  Czy stawiamy przecinek przed powtórzonym że, np. w zdaniu: „Dostawca i Kupujący uzgadniają, że Umowę Ogólną stosować się będzie jako podstawę ich stosunku umownego oraz że będą przestrzegać postanowień i warunków Umowy Ogólnej"? Wydaje mi się, że przecinek należy postawić w takim zdaniu przed „oraz że”, ale nie jestem pewna. Pozdrawiam i dziękuję.
 • względnie
  12.03.2002
  12.03.2002
  Mam kłopot z wyrazem względnie, a w zasadzie z interpunkcją w okolicach tego słowa. W zdaniach typu: „Proszę o informację względnie interwencję” traktowałem ów spójnik jak lub i przecinka nie stawiałem. Niestety, w Słowniku Poprawnej Polszczyzny (PWN, 1999) znalazłem: „względnie: 2. spójnik o znaczeniu «ewentualnie, bądź»: Do dokumentów prosimy dołączyć oryginał matury, względnie poświadczony notarialnie odpis” – z przecinkiem!

  Pozdrawiam,
  Piotr

  PS. sjp.pwn.pl w ogóle nie ma spójnikowego znaczenia słowa względnie :-)
 • długie cytaty
  12.03.2002
  12.03.2002
  W książce, którą tłumaczę, występuje znaczna ilość fragmentów innych utworów, cytowanych w cudzysłowie. Niektóre z nich zajmują więcej niż stronę i podzielone są na paragrafy. Każdy cytat zaczyna się i kończy cudzysłowem. W angielskim oryginale poszczególne paragrafy wewnątrz cytatu otwiera cudzysłów, ale nie zamyka. Końcowy znak cudzysłowu występuje dopiero na zakończenie całego cytatu. Wygląda to mniej więcej tak:
  „ Tekst paragrafu pierwszego
  „Tekst paragrafu drugiego
  „Tekst paragrafu trzeciego
  „Tekst ostatniego paragrafu”

  W dostępnych mi książkach na temat zasad pisowni polskiej nie mogę znaleźć takiego przypadku cytowania. Tłumaczenie francuskie, hiszpańskie i fińskie zachowuje metodę cytowania angielskiego oryginału (otwarty cudzysłów przy każdym paragrafie, za wyjątkiem ostatniego). Tłumaczenie rosyjskie używa tylko dwu znaków cudzysłowu, na początku i na końcu każdego obszernego cytatu. Jaką formę zastosować w tłumaczeniu polskim? Czy formę angielskiego oryginału, czy raczej podążać przykładem tłumaczenia rosyjskiego? Może jest jeszcze inne rozwiązanie? Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie tej trudnej kwestii.
  Załączam wyrazy szacunku,
  Paul Jaworski
 • Czy wyróżniać znaki interpunkcyjne?
  25.02.2002
  25.02.2002
  Szanowni Państwo!
  Czy jeżeli fragment tekstu jest pisany czcionką pogrubioną (boldem) i występują po nim np. przecinek, kropka lub wielokropek itd., to czy wspomniane znaki interpunkcyjne również powinny być pisane czcionką pogrubioną?
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź
 • cudzysłów w wyrazach użytych przenośnie
  22.02.2002
  22.02.2002
  Czy uzasadnione jest zapisanie w cudzysłowie wyrazu mors oznaczającego człowieka kąpiącego się zimą w morzu?
 • Czy to, czy tamto?
  8.02.2002
  8.02.2002
  Czy przecinek przed drugim czy w podanym zdaniu powinien być postawiony: „Określa, czy jako ogranicznik łańcuchów ma być stosowany znak pojedynczego cudzysłowu, czy podwójnego"?
 • przecinek zamykający
  8.02.2002
  8.02.2002
  Czy w poniższych przykładach można postawić przecinek przed oraz i lub?
  1. Wyrzuć uczniów, którzy spełniają wszelkie kryteria, oraz tych, którzy się spóźniają.
  2. Pójdę do doktora, który mi pomoże, lub do znachora, który może mi zaszkodzić.
  Z góry dziękuję za pomoc.
 • otóż
  22.01.2002
  22.01.2002
  Jakich znaków interpunkcyjnych używa się przed i po otóż w zdaniu?
  Serdecznie dziękuję.
  Jadwiga Wolak
 • interpunkcja w ciągach liczbowych
  11.01.2002
  11.01.2002
  Jeśli wielokropek zbiega się z przecinkiem – przecinek opuszczamy. Czy zasada ta obowiązuje również przy zapisach matematycznych? Który z poniższych zapisów jest poprawny?
  1, 2, 3… 10
  1, 2, 3,…, 10
  1, 2, 3, …, 10
  1, 2, 3, …, 10
 • taki jak
  11.01.2002
  11.01.2002
  Czy i kiedy należy postawić przecinek przed wyrażeniem takie jak? Podaję dwa przykłady zdań. Czy są one prawidłowe i dlaczego są lub nie?
  1. W lesie rosną drzewa takie jak sosny.
  2. W lesie rosną drzewa, takie jak sosny, buki, modrzewie.
 • taki, a nie inny
  31.12.2001
  31.12.2001
  taki a nie inny – czy przed a powinien być przecinek?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego