opracowanie tekstu

 

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • okresy zatrudnienia w CV
  22.10.2013
  Jak poprawnie powinny być zapisywane przedziały czasowe w CV, odnoszące się do trwania pracy, np. od 2001 do dziś, od 2001 do teraz, od 2001 – do teraz czy 2001 – obecnie?
 • nazwiska z przyimkiem de a bibliografia
  23.09.2013
  Natrafiłam na problem przy sporządzaniu bibliografii. Przy jej redagowaniu należy imię ograniczyć do pierwszej litery i kropki: zamiast Adam Mickiewicz wpisać A. Mickiewicz. Nie wiem jak skrócić nazwisko Juan de Valdés Leal.
 • zapis wyrazów obcych nieprzyswojonych
  11.09.2013
  Szanowna Poradnio,
  czy jeśli w tekście polskim występują obce słowa, to czy można je i zapisać kursywą, i odmieniać? Mam wrażenie, że pismo pochyłe sugeruje element nieprzyswojony polszczyźnie, więc nieodmienny, ale zdanie „Kładłam spać naszą pequeñita” wygląda dziwnie. Czy można/trzeba napisać pequenitę? Bardzo proszę o wskazówki, bo natykam się na ten problem nieustannie.
  Z góry dziękuję i łączę wyrazy szacunku
  Dorota
 • dzielić, nie dzielić?
  5.09.2013
  Powstała różnica zdań. Jedna strona twierdzi, że w ważnych pismach (podanie, list) dzielenie wyrazów jest nieeleganckie, druga zaś, że wielgachne odstępy między wyrazami w jednych wersach gryzące się z ciasnymi w innych dają wrażenie chaosu i niedopracowania, a więc są elegancji zaprzeczeniem zarówno w grafice, jak i w relacjach międzyludzkich. Czy można prosić o rozstrzygnięcie lub choćby skomentowanie tego sporu?
 • szeregowanie alfabetyczne kwestią umowy
  28.06.2013
  W Edycji tekstów zaleca się, aby nazwiska z przedrostkami M'-, Mc- i Mac- szeregować tak, jakby były zbudowane z przedrostka Mac- i właściwego nazwiska (s. 370). Czy nie uważają Państwo jednak, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika słowników i encyklopedii, który nie musi przecież wiedzieć, iż McDonald powinien stać przed Macmillanem, owa reguła jest niepraktyczna? Notabene słowniki i encyklopedie PWN nie respektują tej zasady.
 • odniesienia do punktów wyliczeń akapitowych
  24.06.2013
  Jeżeli chciałbym się powołać na konkretny element wyliczenia wprowadzony za pomocą małej litery z nawiasem zamykającym, to który zapis będzie poprawny: „ Wybieram odpowiedź a” czy „Wybieram odpowiedź a)”?
 • tytuł utworu cytatem
  17.06.2013
  Tytuł opowiadania Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” wyróżniamy kursywą i cudzysłowem, ponieważ jest to cytat. Do jakiej postaci powinniśmy skracać podobne tytuły w przypisach typu dz. cyt.? Rozważam takie możliwości:
  1. Żeromski, „Rozdzióbią…, dz. cyt., s. 5.
  2. Żeromski, „Rozdzióbią”…, dz. cyt., s. 5.
  3. Żeromski, „Rozdzióbią…”, dz. cyt., s. 5.
  4. Żeromski, Rozdzióbią…, dz. cyt., s. 5.

  A może jest jakaś lepsza?
 • trudne kwestie dialogowe
  17.06.2013
  Jak zaznaczyć na początku wypowiedzi w utworze dramatycznym, że mówiący kontynuuje cytowanie? Poniższy zapis sugeruje, że to w cytowanym tekście było opuszczenie:
  KUŹMA
  Tak piszą. Stoi czarno na białym. „W dniu wczorajszym zatwierdzono ostatecznie wniosek”… Słuchasz, Oleś?
  OLEŚ
  Słucham, Kuźma, słucham…
  KUŹMA
  „…wniosek o amnestii. Akt ten, od dawna oczekiwany przez społeczeństwo”, tak piszą, przez społeczeństwo… „nabiera mocy prawnej z chwilą jego ogłoszenia”.
 • odnośnik do przypisu
  16.06.2013
  Czy numer odnośnika literaturowego odnoszącego się do całego akapitu powinien stać przed kropką, czy po kropce? Czy istnieje jakaś różnica w jego umiejscowieniu gdy dotyczy on pojedynczego zdania?
 • podpisy do tabel i ilustracji
  1.06.2013
  Bardzo nurtuje mnie problem znaków interpunkcyjnych w podpisach zdjęć, tabel, wykresów itp. Co zrobić, jeśli podpis to tylko imię i nazwisko? Czy zdania traktować inaczej niż równoważniki zdań? Czy dla danej pracy należy przyjąć określony sposób zapisu: pisać wszystko z kropką (nie tylko zdania) albo bez? Czy można przyjąć różne zasady co do stawiania kropki w jednej pracy, np. zdania z kropką, równoważniki zdań bez? Jak postąpić, gdy podpis stanowi cytat?
 • nazwy wydawców w bibliografii
  16.05.2013
  Czy podając w przypisie lub bibliografii w pracy dyplomowej nazwy wydawnictw, należy ujednolicać zapis tych nazw, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy należy np. przyjąć pisownię zastosowaną w powoływanej publikacji? Ale i tu nie będzie konsekwencji. Czasami nazwy są zapisane z użyciem wielkich liter, czasami w cudzysłowie, a innym razem bez żadnych znaków, por. Wydawnictwo Naukowe BRANT, Wydawnictwo „Śląsk”, Wydawnictwo Naukowe Impuls.
  Joanna Białas
 • edytorski ewenement
  15.05.2013
  Dzień dobry!
  Opracowuję tekst medyczny tłumaczony z języka angielskiego, w którym przy konkretnym zdaniu (słowie) zamieszczone są odnośniki do przypisów i – o zgrozo! – jest ich wiele! Taka ilość odnośników powoduje przesunięcie kropki kończącej zdanie, co wygląda dziwacznie (np.: „…niż z powodu katarakty i jaskry razem wziętych7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17”). W dodatku cyfry odnośników nie są cyframi kolejno po sobie następującymi, więc nie mogę zastosować myślnika między cyframi, by skrócić zapis. Co mogę zrobić?
 • ligatury
  13.05.2013
  Czy w obcych nazwiskach używanych w polskim tekście powinnyśmy albo możemy zachowywać charakterystyczne dla języka, z którego pochodzą, ligatury, a więc np. Ricœur?
 • Jak cytować Pismo Święte
  10.05.2013
  Na 208 stronie Edycji tekstów (w rozdziale poświęconym cytowaniu Pisma Świętego) Adam Wolański podaje m.in. zapis 2 Krl 23,36. Chciałbym zapytać, czy dopuszczalne jest pomijanie odstępu między numerem księgi a siglum, a więc np. 2Krl 23,36 – z taką konwencją spotykam się nieraz w tekstach biblistycznych.
 • zob.
  17.04.2013
  Nie jestem pewien, czy pytanie istotnie należy skierować do Państwa, ale nie mam innego pomysłu. Chodzi o kwestię użycia skrótu zob. w przypisach – w jakiej sytuacji powinno się go właściwie stosować?
 • ciż i też w przypisach
  23.03.2013
  Moje drugie pytanie bibliograficzne dotyczy rzadkiej sytuacji, kiedy kolejno przywoływane publikacje mają dwóch (dwoje) i tych samych autorów. Czy właściwe jest wtedy zastosowanie form ciż (dla dwóch mężczyzn lub mężczyzny i kobiety) oraz też (dla dwóch kobiet)? Chodzi tu o odpowiednik form tenże i taż w liczbie mnogiej.
 • tenże i tegoż w przypisach
  23.03.2013
  Z porady http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7860 wynika, że formy tegoż i tejże stosujemy po elemencie [w:], a tenże i taż – w pozycji inicjalnej opisu bibliograficznego. Czy w przypisach do jednego tekstu mogą więc wystąpić oba warianty naraz? Czy błędem byłoby przyjęcie jednego wariantu niezależnie od pozycji (tenże na początku i tenże po [w:] albo tegoż na początku i tegoż po [w:])?
 • Z poważaniem…
  15.03.2013
  Czy postawienie przecinka po zwrotach Z poważaniem, Z wyrazami szacunku itp. jest błędem interpunkcyjnym?
 • listy wyliczeniowe
  15.03.2013
  Szanowni Państwo,
  pytanie dotyczy nw. list wyliczeniowych.
  1. W celu wydrukowania należy wybrać opcję Drukuj, określić:
  – typ drukarki,
  – drukowany zakres
  oraz nacisnąć [Enter].

  Czy po słowie zakres powinien być przecinek i czy taka forma zakończenia jest dopuszczalna?
  2. Obowiązki pracownika:
  – dbać o mienie,
  – postępować zgodnie z procedurami. Procedury znajdują się w Intranecie,
  – przestrzegać czasu pracy.

  Czy poprawne jest umieszczenie zdania w powyższym wyliczeniu?
  Pozdrawiam,
  Magda
 • cyfrowy zapis czasu
  14.03.2013
  Czy jest jakaś norma językowa, regulująca stawianie znaków diakrytycznych w zapisie godziny? To znaczy jak powinniśmy napisać: 12:30, 12.30, 12^30, 12H30? Proszę o poradę.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego