opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • dialog w dialogu
  11.03.2013
  11.03.2013
  Szanowni Państwo,
  w jaki sposób zapisywać w powieści partie dialogowe w wypowiedzi bohatera (dialog w dialogu)? Chodzi mi o sytuację, kiedy bohater opowiada historię (rozpoczętą od myślnika), w której przytacza wypowiedzi innych postaci?
  Z wyrazami szacunku
 • odsyłacze?
  8.03.2013
  8.03.2013
  Czy błędem jest stosowanie w tekstach technicznych sformułowań: (w tekście) powyżej i poniżej przy powoływaniu się na informacje podane na stronach wcześniejszych lub późniejszych?
 • dwa – trzy zdania
  8.02.2013
  8.02.2013
  Szanowni Państwo,
  czy w zapisach typu dwa-trzy zdania, pięć-siedem lat przed półpauzą i po niej należy zachować odstęp, czy nie?
 • jeszcze o partiach dialogowych
  8.02.2013
  8.02.2013
  Szanowni Państwo!
  Na temat zapisu partii dialogowych znalazłam w Poradni wiele porad, ale mam problem z następującym zdaniem:
  – Naprzód! – zabrzmiał kolejny głos z sali.

  Czy zabrzmiał powinno być zapisane od dużej litery? Nie jest to czasownik oznaczający mówienie, ale szyk zdania skłania mnie do pozostawienia zapisu w takiej formie, jak jest. Bardzo proszę o odpowiedź.
  Z poważaniem
  Maria
 • zapis partii dialogowych
  30.01.2013
  30.01.2013
  Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy w partiach dialogowych typu:
  – Chodź! – usłyszał cichy szept.

  lub
  – Chodź! – głos Pawła był na granicy szeptu.

  słowa usłyszał i głos powinny być zapisane dużą, czy małą literą.
  Z poważaniem
  Maria
 • podpis do ilustracji – z kropką czy bez kropki?
  21.01.2013
  21.01.2013
  Szanowni Państwo,
  jeśli do tekstu wstawiamy wykres lub tabelę i podajemy źródło:
  Źródło: ZUS, KRUS
  Ź: opracowanie własne na podstawie: […], str. 12
  Ź: opracowanie własne na podstawie monitoringu XY

  czy na końcu stawiamy kropkę? Spotkałam się z zapisami bez kropki:
  Źródło: GUS

  ale i z kropką, gdy źródło przypomina przypis:
  […], s. 12.

  W Edycji tekstów znalazłam tylko przykład informacji o źródle danych w tabeli (z kropką):
  Rocznik Statystyczny, 1992, str. 26.

  B. Kamola
 • dzielenie tekstu w miejscu myślnika lub półpauzy
  3.01.2013
  3.01.2013
  Czy jeśli półpauza wyznaczająca relację między dwoma wyrazami lub wartościami (np. biały – czarny, 1939 – 1945) znajdzie się w tekście drukowanym na końcu wiersza, powinniśmy ją powtórzyć na początku wiersza następnego?
 • Kończymy e-mail
  27.12.2012
  27.12.2012
  Czy między formułą kończącą e-mail a podpisem powinniśmy zostawiać pusty wiersz? Życzę Państwu spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku!
 • znak równości
  27.12.2012
  27.12.2012
  Jaka interpunkcja rządzi zbiegiem nawiasu otwierającego i znaku równości? Mam na myśli częste w słownikach dopowiedzenia, jak np. buk (=drzewo), bóg (=bóstwo). Czy znak równości powinniśmy otaczać spacjami?
 • zapis cyfrowy na początku zdania
  21.12.2012
  21.12.2012
  Szanowni Państwo,
  spotkałem się z wieloma opiniami, iż nie należy zaczynać zdania od cyfry. Pytanie moje więc brzmi: czy zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny możemy rozpoczynać zdania od cyfry? Na przykład: „17 lipca 1875 urodził się wielki poeta”. Czy może poprawniej brzmiałoby zdanie: „Dnia 17 lipca 1875 urodził się wielki poeta”.
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Czytelnik
 • normy edotorskie APA
  21.12.2012
  21.12.2012
  W polskiej psychologii przyjęte są standardy APA jako normy edytorskie. Mnie zaś uczono, że normy anglosaskie są sprzeczne z polskimi i stosowanie ich w polskich publikacjach jest niedopuszczalne. Pal sześć sposób cytowania w tekście, a nawet niejednolitą interpunkcję w opisie bibliograficznym, ale z oddzielaniem przecinkiem inicjału imienia od nazwiska nie mogę się pogodzić. Stąd pytanie: czy stosowanie w polskich publikacjach standardów APA jest dopuszczalne, bo może jestem zbyt pryncypialna?
 • tzw.
  6.12.2012
  6.12.2012
  Szanowni Państwo,
  czy po skrócie tzw. można stosować kursywę? Wiem, że nie można używać cudzysłowu, ale nie wiem, co w związku z tym z kursywą.
  Dziękuję za ewentualną odpowiedź,
  J.B.
 • Na początku mojego listu…
  13.11.2012
  13.11.2012
  Czy poprawne jest stosowane w listach „na początku mojego listu”? Dziękuję za odpowiedź.
 • dzielenie wyrazów z edytorskiego punktu widzenia
  11.11.2012
  11.11.2012
  Szanowni Państwo,
  jakie wyrazy nie powinny znajdować się na końcu wierszy w publikacjach? Czy ta zasada edytorska dotyczy tylko jednoliterowych spójników (a, i, w), czy także dłuższych (na, pod, lub, oraz itd.)? Czy można oddzielać od siebie takie połączenia, jak Zielona Góra czy red. nauk., umieszczając ich elementy składowe w różnych wierszach? Bardzo proszę o odpowiedź.
  Z poważaniem
  Dominik
 • odsyłacz bibliograficzny w tekście
  11.11.2012
  11.11.2012
  Szanowni Państwo!
  Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób w następującym zdaniu powinienem podać źródło, z którego czerpię wiadomości: „Zdaniem C. Kosyla (Nazwy osobowe, dz. cyt., s. 431) jest to kwestia dyskusyjna”. Czy raczej powinienem napisać: „Zdaniem C. Kosyla (C. Kosyl, Nazwy osobowe, dz. cyt., s. 431)”. Czy może taki zapis jest w ogóle niepoprawny? Dodam jeszcze, że nie można zapisać informacji o przytaczanej publikacji w przypisie.
  Łączę wyrazy szacunku
  Dominik
 • pierwszy akapit
  4.11.2012
  4.11.2012
  Tekst w książce popularno-naukowej podzielony jest na rozdziały. Nowe wątki w każdym rozdziale rozpoczynają się od wcięcia akapitowego. Czy początek rozdziału również powinien tak się zaczynać, czy w należy wcięcie akapitowe pominąć na początku rozdziału?
 • przykładowy opis bibliograficzny
  3.11.2012
  3.11.2012
  Szanowni Państwo!
  Kłopotu nastręcza mi ostatnio cytowanie publikacji elektronicznych, a konkretniej tworzenie ich opisu bibliograficznego. Czy mogliby Państwo pomóc mi stworzyć taki opis dla artykułu, do którego link zamieszczam poniżej?
  http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1357&Itemid=50

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  Z wyrazami szacunku
  Dominik
 • dwa pytania redakcyjne
  13.10.2012
  13.10.2012
  Szanowni Państwo,
  piszę pracę naukową i zastanawiam się, jak powinienem przywołać w przypisach zapytania z Narodowego Korpusu Języka Polskiego z Wyszukiwarki Korpusowej IPI PAN oraz Pelcra. Ponadto nie wiem, w jakiej kolejności – zgodnie z szeregowaniem alfabetycznym – podać w bibliografii tytuły Słownika poprawnej polszczyzny pod red. W. Doroszewskiego i Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów pod red. J. Bralczyka (cyfra w tytule drugiego słownika).
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Z poważaniem
  Dominik
 • w 2. połowie XIX wieku
  11.10.2012
  11.10.2012
  Szanowni Państwo,
  uprzejmie proszę o informacje, która forma (który zapis jest poprawny: w II połowie XIX wieku czy w 2 połowie XIX wieku? Arabskie czy rzymskie oznaczenie połowy?
  Dziękuję
 • Jak cytować poradnię PWN?
  7.10.2012
  7.10.2012
  Szanowni Państwo,
  piszę pracę badawczą. W przypisach pracy powoływałem się kilkakrotnie na pytania i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej PWN. W jaki sposób powinienem skonstruować zapis bibliograficzny tego źródła (chodzi mi zarówno o przypisy, jak i bibliografię)? Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby odpowiedzieli Państwo na moje pytanie. Z góry bardzo dziękuję.
  Łączę wyrazy szacunku
  Dominik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego