opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • Jak sortować wyrazy?
  16.06.2011
  16.06.2011
  Witam!
  Czy wybór metody sortowania alfabetycznego haseł w zależności od rodzaju publikacji jest uregulowany w jakiś oficjalny sposób? Czy biorąc pod uwagę wskazówki z Edycji tekstów A. Wolańskiego (s. 367–368), błędem jest zastosowanie w leksykonie czy encyklopedii sortowania alfabetycznego metodą litera po literze zamiast słowo po słowie? Wydaje mi się, że sortowanie haseł w słowniku metodą słowo po słowie byłoby błędem, ale czy można tę zasadę niejako odwrócić?
  Michał Rowiński
 • data w liście
  8.06.2011
  8.06.2011
  Czy dowolne jest miejsce postawienia daty w liście prywatnym? Czy wyłącznie w prawym górnym rogu – jak w urzędowym? Czy precyzują to (albo odnoszą się do tego) jakieś zalecenia, reguły?
  Dziękuję.
 • splitting
  23.05.2011
  23.05.2011
  Szanowni Państwo,
  w jaki sposób oznaczyć „wariantywność” płci w wyrazach? Które z poniższych zapisów są poprawne, a których lepiej unikać?
  1. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona/y.
  2. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona/-y.
  3. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona(y).
  4. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona(-y).
 • znak x
  19.05.2011
  19.05.2011
  Szanowni Państwo!
  Zastanawiam się, czy istnieje jakaś reguła dotycząca zapisu wymiarów z użyciem x. Mam na myśli spacje we wspomnianym przypadku, np. 150 x 200 mm.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • opis bibliograficzny nut
  15.05.2011
  15.05.2011
  Szanowni Państwo,
  czy w opisie utworu muzycznego należy przed opusem postawić przecinek? Na przykład:
  N. Paganini, Kaprys nr 24(,) op. 1.

  Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku
  Anna
 • symbol stopnia
  13.04.2011
  13.04.2011
  Jak piszemy 20 stopni Celsjusza? 20 °C (ze spacją) czy 20°C (bez spacji)? Jak traktować następujące źródła?
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
  http://obcyjezykpolski.interia.pl/?md=archive&id=133
  Proszę o pilną odpowiedź.
 • przypisy do źródeł internetowych
  12.04.2011
  12.04.2011
  Witam,
  chciałam zapytać, jak powinna wyglądać budowa przypisu odsyłającego do źródła internetowego? Czy numer strony powinien być podany na samym końcu, czy też na końcu powinna być data dostępu? I czy datę dostępu należy podawać także w bibliografii źródeł internetowych, czy tylko w przypisach?
  Dziękuję za pomoc.
 • strony internetowe e bibliografii
  12.04.2011
  12.04.2011
  Szanowni Eksperci!
  Bibliografię (literaturę) układa sie w porządku alfabetycznym. Jak postapić w przypadku podawania w bibliografii adresów stron internetowych, z których czerpało soe informacje lub które moga poszerzyć zagadnienie? Wszystkie zaczynają się tak samo. Czy wyłaczyc je jako osobny segment, np. „oraz strony internetowe”?
  Z poważaniem

  Iwona
 • słowackie nazwy geograficzne w polskiej publikacji
  29.03.2011
  29.03.2011
  Witam.
  Pytanie dotyczy odmiany słowackich nazw geograficznych w polskiej książce. Mamy Železný potok (w oryg. odmianie: Železného potoka), czy do rdzenia dodamy polskie końcówki deklinacyjne Železn-y potok, Železn-ego potoku? Czy stosujemy zasady polskiej pisowni również do rzeczownika? W języku słowackim pisany małą literą, czy u nas winien być pisany dużą? Czy konieczne jest zastosowanie kolejności - potok Železny, czy można pozostać przy słowackiej – Železny potok.
  Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
  Agnieszka
 • Jak zapisywać tytuły utworów?
  22.03.2011
  22.03.2011
  Drodzy Państwo,
  jak należy zapisywać – „Mit o Prometeuszu” czy mit o Prometeuszu, „Przypowieść o robotnikach w winnicy” czy przypowieść o robotnikach w winnicy? To tytuły, stosować kursywę?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Agnieszka
 • tytułu ustaw
  7.03.2011
  7.03.2011
  Czy nazwy (tytuły) ustaw wyodrębnia się w tekście ciągłym przez zastosowanie kursywy albo cudzysłowu?
 • samotne literki na końcach wierszy na stronach WWW
  28.02.2011
  28.02.2011
  Czy opcja/etykieta na stronie WWW podlega zasadzie, że jednoliterowe spójniki i przyimki przenosimy do wiersza, w którym znajdują się następujące po nich słowa? SO zawiera regułę dla książek: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629563. Poradnia dodaje, że reguła ta ma zastosowanie dla stron WWW: http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7746. Czy można zakwalifikować treść strony jako tekst ciągły, natomiast opcje/etykiety jako tytuły rozdziałów, w których obowiązuje przenoszenie samotnych liter do następnego wiersza?
 • łacińskie skróty w przypisach
  14.02.2011
  14.02.2011
  Witam,
  chciałam zapytać, czy w przypisach wyrażenia typu ibidem, op. cit. powinniśmy zapisywać kursywą?
  Pozdrawiam
 • zapis daty
  3.02.2011
  3.02.2011
  Mam dodatkowe pytanie do tego wątku: http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10340. W przypadku, gdy zapisujemy jedynie miesiąc i rok, to czy powinniśmy umieszczać zero wiodące przed miesiącami od stycznia do września? Czy poprawny jest zapis 1.2011 r., czy może bardziej poprawne jest 01.2011 r.?
 • składanie równań matematycznych
  3.01.2011
  3.01.2011
  Szanowni Państwo,
  proszę o informację, czy w zapisie równania matematycznego znaki: =, +, -,: mogą zostać na końcu linijki, czy powinny być powtórzone w następnej. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
 • myślnik a dedykacja
  27.12.2010
  27.12.2010
  Dzień dobry!
  Pisząc bardzo krótką dedykację (czy to aby na pewno jest dedykacja? jeśli nie, to jak to nazwać?) o treści np.: Janowi – Anna, gdzie powinnam umieścić myślnik? Czy poprawna jest forma:
  Janowi –
  Anna

  czy też:
  Janowi
  – Anna

  A może w ogóle nie powinno go być?
 • myślnik a koniec wersu
  28.10.2010
  28.10.2010
  Witam,
  chciałam zapytać o to, jak traktować myślniki zostające na końcu wersu – czy to podobna sytuacja jak w przypadku „wiszących spójników”,które lepiej jest przenosić do następnego wersu? Czy też nie jest błędem jeśli myślnik zostanie na końcu wersu?
  Pozdrawiam
 • odnośnik przypisu
  28.10.2010
  28.10.2010
  Czy numerek przypisu (odnoszącego się do całego zdania) powinien stać przed kropką, czy po kropce? Młodsi znajomi korektorzy twierdzą, że przed kropką, starsi – że po kropce. Ja jestem zdania (podobnie jak przedstawiciele starszyzny), że przypis stawiamy po tym, do czego bezpośrednio się on odnosi: jeśli odnosi się do całego zdania – po kropce. Przed kropką – jeśli odnosi się do ostatniego wyrazu w zdaniu. Czy mam rację?
 • przytoczenia słów obcojęzycznych
  29.06.2010
  29.06.2010
  Dzień dobry,
  mam problem z użyciem cudzysłowu. W tekście przytaczamy słowa postaci w cudzysłowach (jeżeli to nie są dialogi z czasu teraźniejszego akcji), a jednocześnie wyrazy obce zapisujemy kursywą. Co jednak w przypadku, gdy cała wypowiedź jest jednocześnie wyrażeniem obcym, np. La belle au bois dormant? Czy ujmujemy ją dodatkowo w cudzysłów? Czy wystarczy sama kursywa?
  Dziękuję i pozdrawiam,
  Aneta
 • pisownia dużych liczb
  19.06.2010
  19.06.2010
  Wiem, że przecinkiem oddzielamy część całkowitą od ułamkowej, a jak zapisujemy duże liczby? Czy grupy cyfr rozdzielamy spacją, może można też kropką albo przecinkiem? 123 456 789 czy 123.456.789, czy 123,456,789?
  Proszę o odpowiedź.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego