opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • polszczenie imion a praktyka edytorska
  25.05.2010
  25.05.2010
  Szanowni Państwo,
  kto ma rację: wydawcy czy autor poradnika? Wg Edycji tekstów Wolańskiego „obecnie nie ma zwyczaju polszczenia imion […] niedopuszczalne jest współwystępowanie imion oryginalnych i spolszczonych”. Tymczasem jest to bardzo częste (Tomasz Howard, Thomas Grey, zob. Wieczna księżniczka P. Gregory). Poradnik: „niedopuszczalne są konstrukcje hybrydyczne typu: hrabia d'Artois”, tymczasem często występują (admirał d'Annehaut, zob. Katarzyna Medycejska J. Héritiera).
  Pozdrawiam
  JTP
 • słowa jednoliterowe na końcu wiersza
  25.04.2010
  25.04.2010
  Szanowny Panie Profesorze!
  Słyszałam, że nie powinno się pozostawiać na końcu linijki pojedynczych liter: a, i, w, z itp. Czy zasada jest podobna w przypadku dwóch liter np. do, za, we, ze?
  Łączę wyrazy szacunku
  Agnieszka Oćwieja
 • akapity i cudzysłowy wewnętrzne
  19.04.2010
  19.04.2010
  Szanowny Panie Profesorze!
  Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
  1. Czy to prawda, ze nowy paragraf nie musi się już zaczynać od akapitu?
  2. Jak wygląda cudzysłów wewnętrzny w tekście pisanym ręcznie? Czy jest to znak „<<>>”?
  Łączę wyrazy szacunku
  Agnieszka Oćwieja
 • cudzysłów ostrokątny
  6.04.2010
  6.04.2010
  Spotykam się z dwoma rodzajami cudzysłowu wewnętrznego: „«…»” oraz „>”. Który z nich jest bliższy polskiemu zwyczajowi typograficznemu? Czy zakres ich stosowalności jest taki sam?
 • łącznik czy półpauza?
  25.03.2010
  25.03.2010
  Witam,
  jakiego znaku powinnam używać (łącznika czy myślnika), gdy podaję przedział lat, tzn. w sformułowaniu: w latach 2000-2009?
  Ilona
 • protokoły szkolne
  29.01.2010
  29.01.2010
  Witam!
  Piszę szkolne protokoły. Mam wątpliwości co do zapisu:
  – Zapoznałem/-am się z treścią protokołu,
  – Zapoznałem(-am) się z treścią protokołu.
  Który zapis jest poprawny? Czy stawiamy między () i / spacje?
  Czy na konies roku szkolnego wystawiamy ocenę z zachowania, czy ocenę zachowania?
  Iwona K.
 • cytaty z opuszczeniem
  27.01.2010
  27.01.2010
  Witam,
  chciałabym się dowiedzieć, czy cytowane zdanie zaczynające się opuszczeniem należy rozpoczynać od dużej litery, np: „[…] dzieci wykazują nadpobudliwość o charakterze patologicznym” czy „[…] Dzieci wykazują nadpobudliwość o charakterze patologicznym”?
  Z góry dziekuję.
 • wersaliki w kursywie
  14.01.2010
  14.01.2010
  Chciałam zapytać o to, czy w nagłówku CV, czyli 'Curriculum vitae', powinno być pisane kursywą, jeśli pisane jest literami drukowanymi. Jest to nazwa łacińska, więc wypadałoby. Aczkolwiek słyszałam gdzieś, że jeśli nazwa łacińska pisana jest literami drukowanymi, a ponadto czcionką pogrubioną (bold), wręcz nie powinno się używać wtedy kursywy. Bardzo proszę o odpowiedź jak powinno być, czy może nie ma to znaczenia?
 • ditto
  13.01.2010
  13.01.2010
  Witam… jak się nazywa ten znak: ——"—— który jakby powtarza słowo zapisane nad nim…?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
 • szeregowanie alfabetyczne w bibliografii
  1.12.2009
  1.12.2009
  Jak powinien wyglądać przypis typu „autor – rok”, jeśli autorem jest K. de Walden-Gałuszko, w bibliografii znajdująca się pod W („Walden-Gałuszko K. de (1996), U kresu, Gdańsk”)? Gdzie stawiać przyimek oznaczający szlachectwo w takim przypadku?
  Z góry dziękuję.
 • daty urodzin i śmierci
  1.12.2009
  1.12.2009
  Witam!
  W tekście, który opracowuję, są wymienieni badacze, którzy urodzili się w XIX wieku. Autorka przy nazwiskach podaje daty urodzin i śmierci (np. 1848–1917). W kilku przypadkach data śmierci nie jest znana. Jaki zapis należy wtedy stosować? Pozostawienie tylko daty urodzin (np. ur. 1848) może sugerować, że osoba ta jeszcze żyje, a to przecież niemożliwe.
 • jeszcze o przypisach
  27.10.2009
  27.10.2009
  W książkach autorstwa pana Wolańskiego pojawił się taki sposób zapisu przypisów: „W. Doroszewski, Kryteria poprawności…, dz. cyt., s. 32”. Bardzo proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście należy po wielokropku dodawać jeszcze dz. cyt., przecież wielokropek informuje nas o tym, że dana pozycja była już cytowana. Przypisy powinny charakteryzować się dużą zwięzłością, a w ten sposób niepotrzebnie się je rozbudowuje o taką formułkę.
 • tabele a podział tekstu na strony
  26.10.2009
  26.10.2009
  Witam serdecznie!
  Mam pytanie dotyczące składu tabel. Zaleca się, aby nie dzielić tabeli, która mieści się na jednej stronie, tylko przenieść całą tabelę na kolejną stronę. Czy można tak robić również wtedy, gdy tekst uzupełniający wolną przestrzeń przed przeniesioną tabelą należy już do innego rozdziału?
 • przypis
  20.10.2009
  20.10.2009
  Interesuje mnie, w jaki sposób mógłbym poprawnie zbudować przypis tudzież notkę bibliograficzną z książki, którą jest kodeks? Podaję poniżej niezbędne dane odnośnie owej książki:
  Kodeks Cywilny. Przepisy wprowadzające. Skorowidz. Stan na dzień 1 września 2009 r. (są to wszystkie „składniki” strony tytułowej książki, poza nazwą wydawnictwa).
  Rafał Idzik (opracowanie redakcyjne).
  ParkPrawo (wydawnictwo).
  Warszawa – Bielsko-Biała 2009 (miejsce i rok wydania).

  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam.
 • Obce wyrazy kursywą (ciąg dalszy?
  4.09.2009
  4.09.2009
  Szanowni Państwo,
  państwa zalecenie dotyczące nieodmieniania nieprzyswojonych w polszczyźnie słów afrykańskich budzi jednak moją wątpliwość. W tekst redagowanej właśnie przeze mnie powieści (przekład z angielskiego), której akcja toczy się w byłej Rodezji, wplecione są wyrazy pochodzące z różnych języków afrykańskich (m. in. plemion Ndebele, Shona). Część tych wyrazów wręcz prosi się o odmianę, a nieodmieniona po prostu źle brzmi. Czy mogę je odmieniać, nawet jeśli nie są zadomowione w polszczyźnie? Podaję kilka wyrwanych z kontekstu zdań powieści, a w nawiasach znaczenie danych wyrazów. Dodam, że wszystkie afrykańskie słowa są również zamieszczone w słowniczku na końcu książki.
  Czasem pijemy herbatę tak, jak to robią Afs – zanurzamy nasze kanapki w zielonych, emaliowanych kubkach, potem odgryzamy mokry kęs i pociągamy łyk herbaty, która, zanim ją połkniemy, rozlewa się po całych ustach.
  Robimy to tylko po to, by charf [naśladować] Afs, ale w końcu zawsze wracamy do rozkładania, lizania i zgniatania [kanapek].
  Odpychamy łokciami opony i puszczamy się biegiem do zamieszkanego przez Afs khaya [domu], skąd nadpływa ten dźwięk.
  Mieszkają tu wszyscy pracownicy farmy ze swoimi żonami i picaninami [picanin – dziecko] – razem około czterdziestu rodzin.
  Kuca przy ogniu i daje nam do ssania kawałek sadza [sadza – rodzaj posiłku z kukurydzy] obtoczony w cukrze.
  Spoglądam do góry i widzę ją, jak czeka na nas na stoep [podest] i już z daleka zauważa nasze poncha.
  Och, to dlatego, że amadlozi [duchy przodków] nie potrzebują w niebie szczurów i dlatego, że n’anga [szaman] potrzebuje szczurzych pazurów, by zrobić niezwykłe muti [lekarstwo].

  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź,
  Anna
 • Obce wyrazy kursywą?
  2.09.2009
  2.09.2009
  Dzień dobry,
  opracowuję redakcyjnie tekst, w którym pojawia się wiele wyrazów pochodzących z różnych języków afrykańskich. Przyjęłam zasadę, że odmieniam te spośród nich, którym można przyporządkować polski wzorzec odmiany (tzn. na podstawie np. końcówki wyrazu dobieram mu polską grupę deklinacyjną), i te wyrazy zapisuję prostą czcionką. Resztę pozostawiam nieodmienioną i zapisuję kursywą. Czy postępuję właściwie? Bardzo proszę o pilną odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję.
  Anna
 • Gdzie umieścić przypis?
  21.06.2009
  21.06.2009
  W którym miejscu należy umieścić odsyłacz przypisu wówczas, gdy nie dotyczy on cytatu, lecz omówienia czyichś poglądów czy wręcz odesłania do dalszych lektur?
  Z wyrazami szacunku
  iwona Kurz
 • szeregowanie alfabetyczne nazwisk holenderskich
  18.06.2009
  18.06.2009
  Witam,
  mam prośbę o wskazówkę jak powinno się sortować holenderskie i niemieckie nazwiska z przedimkami van lub von. Czy, porządkując je alfabetycznie, należy uwzględniać pierwsze litery głównych członów nazwisk, czy pierwsze litery przedimków?
  Z góry dziękuję! Pozdrawiam
  Joanna
 • monolog wewnętrzny
  16.06.2009
  16.06.2009
  Mam wątpliwości co do sposobu zapisu myśli. Chciałam zapytać, czy pomyślaną kwestię trzeba koniecznie wyróżniać kursywą lub cudzysłowem. Zawsze stosuję taki zapis:
  1. To niesamowite, pomyślała z przejęciem.

  Ale ostatnio zwrócono mi uwagę, że ta wersja jest niepoprawna i że powinnam ją na:
  2. To niesamowite, pomyślała z przejęciem.

  Albo na:
  3. „To niesamowite”, pomyślała z przejęciem.

  Czy pierwszy zapis jest poprawny? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na to pytanie.
 • Jak oznaczyć błędną formę?
  5.06.2009
  5.06.2009
  Proszę o sprecyzowanie, kiedy, gdzie i jak używa się wykrzyknika na oznaczenie błędnej formy. Czy tylko w słownikach? Czy ma to postać !rożno, czy ! rożno (z odstępem), czy może nie ! rożno? Czy to notacja wprowadzana doraźnie w danym słowniku i różna pomiędzy słownikami, czy przeciwnie – ujednolicona, określona jakąś normą? Czy takie !rożno stosowane jest tylko jako nagłówek artykułu hasłowego, czy również w tekście ciągłym? Czy dodatkowe wyróżnienie italikami jest pożądane / potrzebne?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego