pisownia

 
Tu dowiesz się wszystkiego o pisowni. Poznasz odpowiedzi ekspertów na pytania: czy dane słowo pisze się dużą czy małą literą; jak zapisać nie z innym słowem: razem czy osobno; jaka jest pisownia skrótów; jak zapisać nazwy stanowisk, nazw własnych, tytułów; kiedy stosować zapis łączny, kiedy rozdzielny, a kiedy z łącznikiem; jak dzielić wyrazy na granicy wierszy.
 • pisownia ksiąg Starego i Nowego Testamentu
  16.05.2001
  Szanowni Państwo,

  Chciałbym otrzymać poradę językową. Proszę o pomoc w ustaleniu, według jakiej reguły gramatycznej wszystkie człony tytułów ksiąg Starego i Nowego Testamentu, z wyjątkiem spójników, w spisie treści Biblii piszemy dużą literą, np. Św. Pawła List do Rzymian.
  Podobną pisownię znalazłem w tytułach ksiąg w Księdze Mormona np. Druga Księga Nefiego.
  Sprawę dodatkowo komplikuje fakt Pieśni nad pieśniami, w wydaniu IV Biblii Tysiąclecia, której tytuł jest napisany tak jak powyżej.
  Tytuł tej samej Pieśni nad pieśniami w tak zwanej Biblii Warszawskiej pisze się dużymi literami – Pieśń nad Pieśniami – tak samo w elektronicznych wydaniach Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawskiej i Biblii Tysiąclecia.
  Czy obowiązuje tutaj reguła użycia wielkiej litery ze względów uczuciowych? Czy jest to reguła obowiązująca w spisach treści książek, które różne wyznania traktują jako święte, czy też istnieje jakaś dowolność lub inna reguła gramatyczna, która mi w jakiś sposób umknęła?

  Załączam wyrazy szacunku,

  Paul Jaworski
 • Ożeż ty!
  8.05.2001
  Gdybym, zamiast wykrzyknąć, napisać chciała: "o żesz", to jak wyglądać powinnien ten wyraz? Słowniki, ktore mam, nie odnotowuja go...
 • Ad 1 ..., Ad 2 ... - ad infinitum
  8.05.2001
  Czy skrót ad. 1, ad. 2 piszemy z kropką czy bez?
 • wielkie litery w nazwach własnych
  7.05.2001
  Mam kłopot z nazwami własnymi, np. nazwę Stowarzyszenie Pomocy Chłopskiej należy napisać od wielkiej litery (nazwa własna). Natomiast używając później tylko słowa stowarzyszenie – od jakiej litery należy je pisać w tekście?
 • pantomima
  25.04.2001
  Chciała_bym, razem czy osobno?
  Pantomimiczne czy pantonimiczne?
 • 20 km - 20km
  25.04.2001
  Czy między wartością liczbową a jednostką miary wstawiamy pełną spację, czy piszemy bez spacji? (20 km czy 20km). A moze wstawiamy „półspację”?
 • jeszcze o pisowni nazw jednoosobowych urzędów
  19.04.2001
  Nie przekonuje mnie Państwa odpowiedź na pytanie o zasady pisowni wielką czy małą literą wyrazów: dyrektor, prezes, starosta, prezydent, premier itp.
  Cytuję: "Wyrazy te piszemy wielką literą, gdy oznaczają jednoosobowy urząd, np. Akty prawne Prezydenta dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów".
  Zdanie to jest przekształconym przykładem, podanym w Nowym słowniku ortograficznym PWN, do którego zresztą autor odpowiedzi się odwołuje, a mianowicie: ...akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; ... zatwierdza Prezes Rady Ministrów.
  Jednak w przykładzie słownikowym występuje pełna nazwa urzędu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w Państwa odpowiedzi - tylko słowo Prezydent. Co wobec tego z zawartym w słowniku stwierdzeniem: "...pod warunkiem, że nazwa taka (...) występuje w pełnym brzmieniu". Par. [85]
  Danka
 • nieznającym czy nie znającym
  19.04.2001
  Turystom nieznającym Turcji...
  czy nieznającym piszemy łącznie czy oddzielnie?
 • SA czy S.A.?
  13.04.2001
  Czy skrót spółki akcyjnej piszemy S.A., czy SA? Odpowiednio spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej. W różnej literaturze pisze się różnie . Chciałbym mieć odpowiednią podstawę pisowni, abym mógł stosować ten skrót w mojej dokumentacji.
 • spoiler i spojler
  10.04.2001
  Jak piszemy słowo: spoiler czy spojler?
 • wte i wewte? w tę i we w tę?
  10.04.2001
  Jak napisać: "w te czy we wte"?
 • nowo utworzony
  6.04.2001
  Jaka jest prawidłowa pisowania słów: "nowoutworzona spółka"?
 • nie z rzeczownikami
  4.04.2001
  Jak pisać nie- ze słowami typu wyrażenie, przygotowanie, wyciąganie - razem czy osobno?
 • Doktor z kropką czy bez?
  3.04.2001
  Szanowny Panie Profesorze,
  moja sprawa jest dość błaha: czy po skrótowcu doktor – dr w odmianie przez przypadki, np. doktora – stawia się kropkę czy nie? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam!!!
  Agnieszka S.
 • nieprzejawianie
  28.03.2001
  Jak pisze się wyraz lub wyrażenie: w nieprzejawianiu lub w nie przejawianiu zainteresowania dziecka nauką?
 • Kto ma jaką władzę?
  23.03.2001
  Szanowny Panie Profesorze,

  1) Jak należy pisać skrót od określenia "spółka akcyjna": S.A. (z kropkami) czy: SA, jak inne skróty (PKP, PZU, PKO itp.). Nowy Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółki akcyjnej w art. 305 stanowi: par. 1: "Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie: spółka akcyjna. Par. 2: "Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A." Zatem Sejm dopuszcza używanie skrótu z kropkami, a co na to językoznawcy?

  2) Dlaczego w nazwie wydawnictwa Dziennik Ustaw skrót wyrazu numer jest pisany wielką literą: Nr (podobnie, podając miejsce opublikowania przepisu prawnego, powszechnie podaje się: "Dz.U. Nr ..."). Czy nie jest to germanizm?

  3) Jaka jest moc obowiązująca norm językowych i kto je ustala? Czy jest możliwe, aby w języku pewnej grupy zawodowej obowiązywały inne normy, niż powszechnie przyjęte (np. S.A., Dz.U. Nr w języku prawniczym)? Czy Sejm może ustanawiać normy językowe w drodze ustaw?

  Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
  Kazimierz Kucharski
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  23.03.2001
  Proszę wyjaśnić zasady pisowni wielką i małą literą wyrazów: dyrektor, zastępca dyrektora, prezes, starosta, prezydent, członek zarządu, premier, kurator itp.
 • słabo słyszący
  7.03.2001
  Które słowo jest poprawne: słabosłyszący czy słabo słyszacy?
  Z podziękowaniem
  Radek Grzegorzewski
 • Spółka czy spółka?...
  30.01.2001
  Zazwyczaj litera "s" występująca w skrócie "sp." od słowa "spółka" jest pisana w nazwach firm z dużej litery, np. "OSDW Azymut Sp. z o.o.", a nie "OSDW Azymut sp. z o.o.". Jakie jest uzasadnienie dla takiej pisowni ?
 • a kuku
  16.01.2001
  Jak pisze się: "akuku" czy "a kuku"?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego