skróty i skrótowce

 • S-cy
  3.04.2019
  3.04.2019
  Co znaczy skrót s-cy?
 • Skrót nazwy doktor
  20.03.2019
  20.03.2019
  Chciałbym zapytać o kropkę w odmienianej formie skrótu dr – czy zasada nakazująca nam stawiać kropkę w przypadkach innych niż mianownik podyktowana jest samą deklinacją, czy też raczej końcówkami fleksyjnymi? Innymi słowy, czy stawiamy kropkę także wtedy, kiedy doktorem jest kobieta (a słowo doktor nie przyjmuje innej końcówki niż w mianowniku) np. w wyrażeniu Kwiaty dla dr Nowak?

  Z pozdrowieniami,
  Tomasz Wierzbowski
 • Skrótowiec nazwy Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
  5.03.2019
  5.03.2019
  Chciałbym uzyskać opinię językoznawczą co do poprawnej formy zapisu skrótu nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zwyczajowo uczelnia używa skrótu PWSFTviT (z małym v) ale spotkałem się z opinią, że jest to zapis błędny i właściwy byłby zapis PWSFTViT (podobnie jak TVP a nie TvP).
  Pozdrawiam
 • PRL-u, PWN-ie itd.
  17.01.2019
  17.01.2019
  Dzień dobry, coraz częściej w zapisie skrótowców pomija się dziś dywiz, tzn. zamiast PWN-u stosuje się zapis PWNu. Czy taka praktyka jest dopuszczalna czy uznać ją należy za błąd?
 • Skrót od Kodeks prawa kanonicznego
  12.12.2018
  12.12.2018
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu w kwestii zapisu skrótu dla Kodeksu prawa kanonicznego. Jeden znajomy redaktor optuje tutaj za zapisem KPK (odróżniającym od skrótu dla Kodeksu postępowania karnego), drugi natomiast sugeruje zapis kpkan.
  Z wyrazami szacunku
  Paulina Piasecka
 • Skróty nazw przypadków
  27.11.2018
  27.11.2018
  Dzień dobry. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Czy skróty nazw przypadków tj. mianownik, celownik, itd., piszemy z dużej litery? Czy napisanie małą jest błędem?
 • GKKFIT
  26.10.2018
  26.10.2018
  Szanowni Eksperci,
  czy rzeczywiście prawidłowa jest odmiana skrótowca GKKFiT w narzędniku i wołaczu podana w WSO PWN? Moim zdaniem ten skrótowiec nie jest tożsamy z pozostałymi przykładami wymienionymi w regule [227] 56.B.6. Podobnie uważają m.in.: dr Jan Grzenia w poradzie https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/GKKFiT;7190.html oraz językoznawcy z internetowego słownika poprawnej polszczyzny https://dobryslownik.pl/slowo/GKKFiT/80532/. Ponadto wiele osób razi odmiana początkowego GKK.
 • PWK
  9.10.2018
  9.10.2018
  Szanowna Poradnio,
  w książce, którą redaguję, znajduje się skrótowiec PeWuKa (= Powszechna Wystawa Krajowa). W jaki sposób należy go odmieniać przez przypadki?
 • Skrót w.
  2.07.2018
  2.07.2018
  Jakim skrótem zapisujemy wyraz wers w liczbie mnogiej?
 • USA kontra SZA
  28.03.2018
  28.03.2018
  Szanowni Państwo!
  Nurtuje mnie pytanie, dlaczego w języku polskim skrót od nazwy państwa Stany Zjednoczone Ameryki Północnej został przyjęty z języka angielskiego (USA)? Mamy dolar USA (amerykański), a nie dolar SZAP; w innych znanych mi językach słowiańskich działa właśnie taka zasada. Także skróty RFN (Republika Federalna Niemiec), NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna) wskazują na to, że tworzymy je od nazw funkcjonujących w języku polskim, skąd zatem wyjątek dla USA?
 • technologia EM-ów
  23.03.2018
  23.03.2018
  Szanowna Poradnio!
  Edytując tekst, napotkałam na trudność wynikającą z potrzeby posługiwania się skrótowcem EMEfektywne Mikroorganizmy. Oprócz opisu EM-ów i ludzi mówiących o EM-ach są też bardzo często wzmianki o technologii EM. No właśnie: technologii EM-ów czy technologii EM? Wydaje mi się, że w rozmowach częściej spotykam formę nieodmienioną, ale odmienioną formę skrótowca EM, gdy mowa o samych efektywnych mikroorganizmach, nie o technologii. Co robić? Odmieniać czy nie odmieniać?
 • itp., itd.
  23.03.2018
  23.03.2018
  Szanowni Państwo,
  w jednej z redagowanej książek natrafiłam na skrót i t. d. (pierwowzór opracowywanego tekstu został wydany w 1895 roku). Domyślam się, że chodzi o itd., ale tu rodzi się pytanie, w jakich przypadkach należy uwspółcześniać skróty. Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.

  Z wyrazami szacunku
  JK
 • I szt., i sztab.
  23.03.2018
  23.03.2018
  Dzień dobry,
  moje pytanie brzmi następująco: jaki jest prawidłowy skrót stopni wojskowych zawierających nazwę sztabowy, np. starszy chorąży sztabowy? Skrót powinien być szt. czy sztab. W pełnym brzmieniu st. chor. szt., czy st. chor. sztab.?
  Łączę pozdrowienia
 • PZU, PPE
  22.03.2018
  22.03.2018
  Bardzo proszę o informację, jaki zapis jest prawidłowy:
  PZU wypłaciło czy PZU wypłacił
  PPE zostało czy PPE został (PPEPunkt Poboru Energii Elektrycznej)
 • Skrót wyrazu rubel
  7.03.2018
  7.03.2018
  Jak poprawnie zapisać skrót rubla odnoszący się do ziem polskich w XIX wieku? Pisać rb., rb czy rub.? Widzę, że poloniści ostatnio zalecają rub., ale historycy i numizmatycy kategorycznie rb lub rb. Zaznaczam, że rubel nie był wtedy polską jednostką monetarną, ale używaną przez Polaków. W obiegu był tzw. rubel srebrny, wtedy zapisywany rs.
 • Czym są skróty i skrótowce?
  10.01.2018
  10.01.2018
  Chciałabym się dowiedzieć, czy skróty i skrótowce należą do którejś z części mowy.
 • Skrótowiec NInA
  10.01.2018
  10.01.2018
  Czy skrótowiec NInA (= Narodowy Instytut Audiowizualny) odmienia się przez przypadki?
 • Skróty nazw stopni harcerskich
  8.01.2018
  8.01.2018
  Chciałabym dowiedzieć się, jak należy zapisywać skróty stopni harcerskich – z kropką czy bez.
  Chodzi mi konkretnie o stopnie:
  Pwdprzewodnik
  Phmpodharcmistrz
  Hmharcmistrz

  Ponieważ w tych przypadkach nie wiem, czy należy zastosować się do zasady dotyczącej skrótów składających się z pierwszych kilku liter wyrazu (np. dot.), czy tych z pierwszej, środkowej i ostatniej litery(np. mgr).
  Z góry dziękuję!
 • Skrót ł.o.r., czyli ‘łaskawie odebrać raczy’
  16.12.2017
  16.12.2017
  Kilka lat temu promotor mojej pracy magisterskiej zostawił dla mnie na portierni kopertę ze skrótem t.o.v. (albo t.o.r.). Do dziś się zastanawiam, co miał znaczyć ten skrót. Nie sądzę, żeby to było holenderskie ten opzichte van. Jeśli Państwo spotkali się z tym skrótem, proszę o jego rozwinięcie.
 • Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
  8.11.2017
  8.11.2017
  Chciałem zapytać o poprawność zapisu ostatniej litery powszechnie stosowanego skrótowca RFi (Rejestr Funduszy Inwestycyjnych). Nie znalazłem żadnej reguły, która uzasadniałaby zapis małą literą w typowym skrótowcu literowym, litery będącej pierwszą literą jednego z wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia, ale niebędącego spójnikiem ani przyimkiem. Czasem niepoprawną formę wymusza ustawa (np. S.A. zamiast SA), ale nie znalazłem analogicznego przepisu dla tego rejestru.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego