• Mała dziewczynka
  14.07.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się czy wyrażenie mała dziewczynka to pleonazm. Może powinno być mała dziewczyna?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Spinacz a klamerka
  13.07.2016
  Szanowni Państwo,
  ostatnio dowiedziałam się w toku dyskusji na łamach forum redaktorskiego, że w pewnych regionach Polski na przedmiot służący do przypinania prania mówi się spinacz. Sama do tej pory zaznajomiona byłam jedynie z klamerką. Po przejrzeniu komentarzy wysnułam ostrożną hipotezę, że klamerka charakterystyczna jest raczej dla zachodniej Polski, spinacz zaś – dla wschodniej.
  Jakie jest pochodzenie tych wyrazów? Czy faktycznie można podzielić ich zasięg regionalnie?
 • Wykokszony
  13.07.2016
  Szanowni Państwo,
  skąd się wzięło potoczne i modne określenie koks na kogoś bardzo biegłego np. w sporcie? Mówi się (wśród młodych), że ktoś jest wykokszony, że ktoś (lub coś) nieźle koksi itp.
  Czy może chodzić o przejście od potocznego znaczenia słowa koks jako ‘narkotyk, środek dopingujący’ – komuś idzie coś tak dobrze, jakby był na koksie?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Żeńskie nazwy stanowisk i zawodów
  13.07.2016
  Nurtuje mnie kwestia odmiany nazw stanowisk przy pisaniu CV. Czy kobieta powinna pisać: praktykantka, sprzedawczyni, asystentka, specjalistka ds. ...", czy używać form męskich? Wydaje mi się, że formy żeńskie są bardziej odpowiednie – czułabym się bardzo dziwnie, pisząc o sobie w formie męskiej. Są jednak pewne stanowiska, których nazw nie daje się za bardzo odmienić (psycholożka/pedagożka szkolna?) – czy nie będzie to przejawem niekonsekwencji, jeśli w jednym CV zestawi się je obok siebie?
 • Singielstwo
  12.07.2016
  Zastanawiam się, czy jest poprawne jest mówić teraz, że stan kawalerski to singielstwo.
 • Uciekinier, zesłaniec
  9.07.2016
  Szanowni Państwo,
  czy poprawne są sformułowania typu: uciekinier od wojny czeczeńskiej, zesłaniec do gułagu? Powiemy wprawdzie: uciekać od wojny, zostać zesłanym do gułagu.

  Z poważaniem
  Kasia C.
 • Wykonawca a sprawca
  7.07.2016
  Jaka jest różnica między wykonawcą czynności a sprawcą czynności ?
 • Poprzedniczka
  7.07.2016
  Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy wyraz poprzedniczka ‘ta, która była gdzieś, robiła coś, zajmowała jakieś stanowisko itp. uprzednio przed kimś’: Siadała przy biurku swojej poprzedniczki (Słownik języka polskiego PWN pod red prof. Szymczaka) oznacza, że zarówno ta, która była wcześniej, jak i ta, która po niej nastąpiła, wykonywała te same funkcje? Czy Ośrodek Informatyki utworzony w 1980 r., przyłączony w 1990 r. do biura architektonicznego powstałego w 1970 r., jest poprzedniczką architektów?
 • Mówić z emfazą, kłaść na coś akcent
  6.07.2016
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy słowo emfaza może być używane w celu podkreślenia, zaakcentowania czegoś. Innymi słowy, czy można napisać : Emfazy wymaga fakt... zamiast np. Należy zaakcentować fakt..., Wymaga podkreślenia, że...?

  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Z poważaniem
  Czytelnik
 • Natenczas
  24.06.2016
  Szanowni Państwo,
  czy wyrażenie natenczas, zapisywane jako jedno słowo, odnosi się jedynie do czasu przeszłego (taki przykład znalazłem w słowniku), czy też można go użyć w czasie przyszłym, np. mówiąc: natenczas przyjdę?

  Z poważaniem
  Miłośnik Polszczyzny
 • Anatomia wydobycia dźwięku?
  18.06.2016
  Czy słowo anatomia może odnosić się do procesu, działania? Głównie kojarzona jest z budową czegoś, lecz może też opisywać funkcjonowanie. Czy zatem fraza: anatomia wydobycia dźwięku jest poprawna językowo?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam
 • Segregacja rasowa
  18.06.2016
  Szanowni Państwo,
  pytanie dotyczy segregacji rasowej. Czy w poniższych zdaniach słowo segregowany zostało prawidłowo użyte?
  Coraz silniej segregowane rasowo przedmieścia wspomagane były państwowymi funduszami
   Przybył do firmy X z segregowanego południa


  Z poważaniem
  Anna K.
 • Problem
  5.06.2016
  Czy słowo problem, ewidentnie zapożyczone z języka angielskiego, jest obecnie słowem modnym? Przyjmując, że jest, na pewno lepiej zamieniać go z wyrazami rodzimymi, takimi jak: kłopot lub trudność.
  Mam wątpliwości jednak, czy znaczenie owego problemu dokładnie odzwierciedlają wyrazy kłopot i trudność. Bardzo proszę o rozwianie moich niepewności.

  Pozdrawiam serdecznie
 • Grupy oddzielone podziałami – jednak nie
  5.06.2016
  Szanowna Redakcjo,
  czy grupy społeczne (np. mieszkańcy miasta i kierownictwo firmy) mogą być od siebie oddzielone podziałami klasowymi? Na przykład w zdaniu: Grupy te były od siebie oddzielone strzeżonymi strefami, podziałami klasowymi i etnicznymi oraz odległościami, które trzeba było pokonać pieszo albo samochodem.

  Dziękuję za wskazówki.
  Z poważaniem
  Czytelniczka
 • Autorytet
  5.06.2016
  Szanowni Państwo!
  zastanawiają mnie różne znaczenia słowa autorytet/authority w języku polskim i amerykańskim, i związane z tym problemy niezbyt kompetentnych tłumaczy. W każdym razie w tłumaczonej z angielskiego książce znalazłem dziwaczną – według mnie – konstrukcję: przekazali autorytet konferencji. Wydaje mi się, że w języku polskim przekazać (komuś/czemuś) można władzę, uprawnienia, kompetencje, ale nie autorytet. Czy mam rację?

  Z poważaniem
  Witold M.
 • Zaszczepić
  5.06.2016
  Szanowna Redakcjo,
  coś można zaszczepić komuś, nie czemuś, w znaczeniu ‘rozwinąć w kimś jakieś cechy lub zainteresowania’. Niepoprawnie więc będzie, jeśli napiszę, że: Politycy usiłują zaszczepić w świadomości narodu swoją burżuazyjną ideologię?

  Z poważaniem
  Basia S.
 • Energia odnawialna i jej źródła
  5.06.2016
  Chciałbym się dowiedzieć, czy poprawne jest określenie odnawialne źródła energii czy źródła energii odnawialnej. W jednym odnawialne są źródła, w drugim energia. W użyciu oba pojęcia stosowane są wymiennie, jednak częściej pada odnawialne źródła energii. W języku angielskim używa się pojęcia renewable energy – idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że poprawne będzie stwierdzenie źródła energii odnawialnej, jednak to tylko moje dedukcje.
 • Certyfikat, certyfikacja
  5.06.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałam zapytać o słowo certyfikacja. Czy można udzielić certyfikacji? Kilka razy spotkałam się z takim sformułowaniem. Wydaje mi się, że jeśli już trzeba koniecznie czegoś udzielić, to raczej certyfikatu (lub przyznać certyfikat), chociaż z drugiej strony mówi się o udzieleniu akredytacji
  Z jakimi czasownikami można rzeczownik certyfikacja łączyć? Czy można ją przeprowadzić (czy raczej proces certyfikacji?) lub jej dokonać?

  Z poważaniem
  Paulina
 • Ruch warg czy ruch ust?
  31.05.2016
  Chciałbym zapytać, która z poniższych wersji jest poprawna, mianowicie:
  czytać z ruchu warg czy czytać z ruchu ust?
  A może obie sa dopuszczalne?

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku
  Paweł Stec
 • Zainspirować
  28.05.2016
  Szanowni Państwo,
  czy coś może zainspirować coś? Na przykład w zdaniach: Ruch na rzecz kobiet zainspirował powstanie takich ośrodków jak X i Y, Do najważniejszych polemik z zainspirowaną przez Adama krytyką przedmieść należą: [i tu tytuły książek].

  Z poważaniem
  Barbara S.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego