• Siostra bliźniaczka
  14.10.2016
  Czy siostra bliźniaczka to pleonazm?

  Pozdrawiam
  Czytelniczka
 • Dlaczego pięta?
  14.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie rola pięty we frazeologii. Mamy chwalipiętę, wiercipiętę. Słyszałem też powiedzenie niech ci pójdzie w pięty (nawiasem mówiąc, nie wiem, co właściwie znaczy).
  Czy wiadomo, skąd owa pięta się wzięła? Co do chwalipięty, przyszło mi kiedyś do głowy, że może ma to coś wspólnego z piętą Achillesa, tj. chwalipięta 'chwali nawet swój potencjalnie słaby punkt’. Ale to pewnie tylko moja fantazja.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Psychiczny a psychologiczny
  12.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się czasem, kiedy coś jest psychiczne, a kiedy psychologiczne. Na przykład: Moje problemy ze snem mają podłoże psychiczne/psychologiczne, Nad moim rywalem mam przewagę psychiczną/psychologiczną.

  Z wyrazami szacunku
 • Hasło i hańba
  9.10.2016
  Zastanawiam się nad tym, dlaczego hasło pisze się przez samo h, skoro, jak stwierdził Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, jest to rodzime polskie słowo. Ciekawi mnie też, czy hańba to polskie słowo, czy też pożyczka z czeskiego.
 • Wulgaryzmy
  8.10.2016
  Szanowni Państwo,
  podobne pytanie były zadawane, ale bardzo dawno. Czy słowo zajebiście jest wulgaryzmem? O ile pamiętam, w moim środowisku uchodziło to za wulgaryzm, jednakże ostatnio oglądając serial młodzieżowy, osoby niepełnoletnie używały tego słowa swobodnie, a co więcej, nadawca go nie cenzurował. Wobec tego, czy jest to wynikiem coraz bardziej powszechnego używania wulgaryzmów i czy to zmierza do tego, że za jakiś czas inne – aktualnie tzw. twarde wulgaryzmy będą w powszechnym użyciu?
 • Ciekawy a interesujący
  7.10.2016
  Szanowni Państwo,
  uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy w zdaniu Ciekawą listę nazwisk znajdujemy w sztambuchu z przełomu wieków, słowo ciekawą zostało błędnie użyte?
  Spotkałam się z opinią, że przymiotnik ciekawy ma zastosowanie do istot żywych, a do rzeczy martwych stosujemy określenie interesujący. Tak więc w powyższym zdaniu ciekawą powinno być zastąpione interesującą. Czy rzeczywiście jest to błąd?
 • Podciągnąć się w górę
  7.10.2016
  Szanowni Państwo,
  czy niepoprawne jest wyrażenie podciągnąć się w górę? Niektórzy twierdzą, że skoro w znaczeniu słowa podciągnąć się zawarty jest fakt, że podciągamy się w górę, a nie w dół, łączenie wyrazu podciągać się z wyrażeniem w górę jest niepotrzebnym powtórzeniem tej samej treści. Czy faktycznie nie należy łączyć czasownika podciągać się z wyrażeniem w górę?

  Z poważaniem
  Anna Pachocka
 • Rodzeństwo
  4.10.2016
  Szanowni Państwo,
  w języku polskim rodzeństwo ma liczbę mnogą, podobnie jak małżeństwo. Czy jednak wyraz rodzeństwo może oznaczać jedną osobę, tj. brata lub siostrę? Mówimy np. Mój brat to całe moje rodzeństwo, lub Z rodzeństwa pozostała mi już tylko siostra, a gdy ktoś zapyta Czy masz rodzeństwo, nie odpowiemy Nie, mam tylko brata – ale raczej Tak, mam brata. Czy to oznacza sprostowanie (nie mam rodzeństwa, tylko brata), czy doprecyzowanie (tak, mam rodzeństwo: jednego brata)?
 • Trzymiesięcznik
  3.10.2016
  Słowo trzy-miesięcznik jest używane potocznie oraz można je też znaleźć w publikacjach na temat czasopism. Logicznie rzecz biorąc, skoro istnieje dwumiesięcznik, to równie dobrze może istnieć trzy-miesięcznik, lecz niestety tego słowa nie odnalazłem w żadnym słowniku.
  W związku z tym chciałem zapytać, czy słowo trzymiesięcznik może być używane zamiennie ze słowem kwartalnik? Co za tym idzie – czy może ono być używane oficjalnie jako synonim słowa kwartalnik?

  Michał Cencelewicz
 • Spieszony oddział – ..... oddział?
  3.10.2016
  Ostatnio zafrapował mnie językowy problem militarny. Oddział jazdy można spieszyć, wtedy prowadzi walkę na własnych nogach. Jak natomiast nazwać sytuację odwrotną: oddział piechoty zostaje posadzony na koniach?

  Serdecznie pozdrawiam
 • Dyfamacja
  3.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie, dlaczego zniesławienie możemy nazwać dyfamacją, a nie defamacją. Jeśli wyraz ten pochodzi od łacińskiego diffamatio, to skąd w języku angielskim wziął się rzeczownik defamation (nie: diffamation)?

  Łączę wyrazy szacunku
  Czytelnik
 • Muzeum Historii Naturalnej
  3.10.2016
  Szanowni Państwo,
  The Natural History Museum w Londynie, jak i nazwy innych muzeów o podobnej tematyce tłumaczone są jako Muzeum Historii Naturalnej. Czy jest to prawidłowa nazwa w języku polskim? Czy nazwy Muzeum Historii Ziemi lub Muzeum Historii Przyrody nie byłyby bardziej poprawne?

  Z pozdrowieniami
  Czytelnik
 • Jubileusz i jubilat
  30.09.2016
  Zastanawiam się, kogo można nazywać jubilatem. Powodem wątpliwości jest mało wyrazista definicja jubileuszu. Czy okrągła rocznica to taka, który wypada po całkowitej liczbie dekad – 20, 30 itd.? Chyba można zagęścić tę skalę do pięcioletnich odstępów, bo rocznicę typu 35 też obchodzi się czasem szczególnie.
  Ale co, kiedy chodzi nie o rocznicę wydarzenia, tylko po prostu o urodziny? Parolatek nie jest jubilatem, a osiemnastolatek? To w końcu ważne urodziny. A jak z późniejszymi urodzinami?
 • Funkcja a funkcjonalność
  30.09.2016
  Szanowni Państwo,
  ostatnio bardzo często słyszy się, że pewne programy mają takie czy inne funkcjonalności. Czy mamy tu do czynienia z przesunięciem znaczenia czy to po prostu błąd i należy mówić o funkcjach?
 • Uczniowie szkoły
  30.09.2016
  Czy uczniowie szkoły to pleonazm?
 • Rekrutant czy rekruter?
  29.09.2016
  Szanowni Państwo,
  jak należałoby nazwać osobę rekrutującą innych? Rekrutant, rekruter?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Ormowiec
  3.09.2016
  Szanowni Państwo,
  w pewnej dyskusji internetowej natknęłam się na rozmówcę, który nagminnie używa słowa ormowiec, odnosząc się do osób, które (jego zdaniem) nazbyt gorliwie zgłaszają policji czy też straży miejskiej łamanie drobnych przepisów. Czy można potraktować takie słownictwo jako obraźliwe?

  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Dominika
 • Mała dziewczynka
  14.07.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się czy wyrażenie mała dziewczynka to pleonazm. Może powinno być mała dziewczyna?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Spinacz a klamerka
  13.07.2016
  Szanowni Państwo,
  ostatnio dowiedziałam się w toku dyskusji na łamach forum redaktorskiego, że w pewnych regionach Polski na przedmiot służący do przypinania prania mówi się spinacz. Sama do tej pory zaznajomiona byłam jedynie z klamerką. Po przejrzeniu komentarzy wysnułam ostrożną hipotezę, że klamerka charakterystyczna jest raczej dla zachodniej Polski, spinacz zaś – dla wschodniej.
  Jakie jest pochodzenie tych wyrazów? Czy faktycznie można podzielić ich zasięg regionalnie?
 • Wykokszony
  13.07.2016
  Szanowni Państwo,
  skąd się wzięło potoczne i modne określenie koks na kogoś bardzo biegłego np. w sporcie? Mówi się (wśród młodych), że ktoś jest wykokszony, że ktoś (lub coś) nieźle koksi itp.
  Czy może chodzić o przejście od potocznego znaczenia słowa koks jako ‘narkotyk, środek dopingujący’ – komuś idzie coś tak dobrze, jakby był na koksie?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego