Wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko, co dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • uznanie i kariera
  26.11.2001
  26.11.2001
  Czy dopuszczalna jest forma wyrażać uznanie wobec innych czy tylko wyrażać uznanie dla innych?
  Czy oba wyrażenia są poprawne: droga do kariery i droga ku karierze?
 • święty Mikołaj
  26.11.2001
  26.11.2001
  Kto chodzi zimą ulicami miasta ubrany na czerwono: mikołaj, Mikołaj, święty Mikołaj czy święty mikołaj?
 • pozdrowienia
  26.11.2001
  26.11.2001
  Który zwrot jest poprawny: przekazać pozdrowienia Tomkowi, Ani i Krzyśkowi czy przekazać pozdrowienia dla Tomka, Ani i Krzyśka? A może obie formy są dopuszczalne?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • akcent
  26.11.2001
  26.11.2001
  Czy nadal obowiązuje akcent proparoksytoniczny w 1. os. lm czasu przeszłego? Coraz częściej słyszy się akcentowanie paroksytoniczne – czy jest jescze błąd, czy już poprawna forma? A jak jest z innymi wyjątkami?
  I jeszcze tylko jedno pytanie o akcent: E-poka czy e-POKA? Z góry dziękuję.
 • prosta sędzia
  26.11.2001
  26.11.2001
  W Polityce przeczytałam zdanie dotyczące Pani Barbary Piwnik: „…oto szefem jednego z najważniejszych resortów nie został polityk lub profesor prawa, ale prosta sędzia”. Czy takie sformułowanie jest poprawne? I jak ogólnie powinno się postępować w takich przypadkach niezgodności rodzajów?
 • satysfakcjonujący kompromis
  24.11.2001
  24.11.2001
  Panie Profesorze,
  Prosimy o rozstrzygnięcie sporu: czy można użyć określenia satysfakcjonujący kompromis?
  Dziękujemy.
 • fraternia
  23.11.2001
  23.11.2001
  Czy istnieje w języku polskim słowo Fraternia? Jeśli nie, jak można przetłumaczyć łacińskie „Fraternitas Misjonaria Verbum Dei"?
 • antenaccy rezenzenci i recenzenccy antenaci
  23.11.2001
  23.11.2001
  Czy poprawne są formy: antenaccy i recenzenccy, utworzone od przymiotników antenacki i recenzencki?
 • dwa dwukropki
  23.11.2001
  23.11.2001
  Dzień dobry.
  Spotkałem się ostatnio ze zdaniem, w którym zastosowano dwa razy dwukropek. Wyglądało to dziwnie, zwłaszcza że zdanie to było częścią tekstu reklamowego. Wydaje mi się, że w tego typu tekstach prostota i jasność wypowiedzi są najważniejsze.
  Czy taka konstrukcja jest poprawna ?
 • dystrybuować
  22.11.2001
  22.11.2001
  Jak należałoby uzasadnić poprawność wyrazu dystrybuować? Uparcie przychodzi mi na myśl dystrybutować i zdecydowanie nieufnie odnoszę się do pierwszej z wymienionych przeze mnie form…
 • wywiad-rzeka i jasnowidz amator
  22.11.2001
  22.11.2001
  W jednym z dostępnych w polskim Internecie dyktand znalazłem podane niżej zestawienia rzeczownikowe:
  „jasnowidze-amatorzy”
  „wywiady-rzeki”.
  Czy użycie łącznika jest w obu przypadkach uzasadnione?
 • źródła nowych słów
  22.11.2001
  22.11.2001
  Skąd przychodzi leksyka? Czy poddaje się strukturze języka? Co się dzieje z wyrazami, które odmieniają się w specyficzny sposób?
 • nisko
  21.11.2001
  21.11.2001
  Jak powinno się pisać: nisko opłacani pracownicy czy niskoopłacani pracownicy, nisko oprocentowany kredyt czy niskooprocentowany kredyt?

  Pozdrawiam
  A.
 • ekspansja
  21.11.2001
  21.11.2001
  Które wyrażenie jest poporawne: ekspansja na rynkach europejskich czy ekspansja na rynki europejskie?
  Z poważaniem,
  P.KOnieczny
 • nasza „eksortografia"
  21.11.2001
  21.11.2001
  1. Jaka jest pisownia przedrostka eks-? Uczono mnie, że łączna, chyba że wyraz, który on poprzedza, jest zwykle pisany dużą literą, np. eksżona, ale eks-Polak. Ostatnio kilka razy spotkałam się z pisownią z myślnikiem w każdym z tych przypadków.
  2. Jakie zmiany zaszły w pisowni po ostatniej rewolucji ortograficznej?
 • znajdziecie Państwo czy znajdą Państwo?
  19.11.2001
  19.11.2001
  Kochani,
  Czy poniższe wyrażenie jest poprawne: „Wśród naszych propozycji znajdziecie Państwo…”
  Życzę miłego tygodnia
 • życzenia i wyrazy szacunku
  19.11.2001
  19.11.2001
  Uprzejmie proszę Pana Profesora o odpowiedź na dwa, ważne dla mnie, pytania:
  1. Czy można składać życzenia w imieniu własnym (oraz instytucji)? Jeśli nie, to proszę o podanie właściwej formy grzecznościowej, uwzględniającej oficjalną sytuację składania życzeń od siebie (szefa) i pozostałych pracowników.
  2. W jakich oficjalnych sytuacjach można przekazywać wyrazy szacunku? Czy z punktu widzenia językowego tylko w relacji: młodszy – starszemu (szczególnie zasłużonemu)?
 • os., tys. i podobne
  19.11.2001
  19.11.2001
  Czy poprawnym skrótem od słowa osiedle jest os. czy oś. (np. Osiedle Mickiewicza)?
 • ci – tobie
  19.11.2001
  19.11.2001
  Mam problem ze skróconą i pełną formą zaimków osobowych. Wyczytałem w nowym słowniku pp, że zaimek ci (po czasowniku) występuje „najczęściej” lub „często”, czy to znaczy, że są inne możliwości? Idzie mi konkretnie o pozycję pełnej formy – tobie. Czy jest to uznane za błąd, jeśli pełna forma (np. w liście) pojawi się tuż po czasowniku. Nie razi mnie to bynajmniej. A skoro słownik mówi, że często i najczęściej, tzn., że są przypadki, kiedy tak nie jest. Proszę o odpowiedź.
 • paramilitarny
  19.11.2001
  19.11.2001
  Proszę o wyjaśnienie znaczenia słowa paramilitarny, ponieważ w żadnej z posiadanych przeze mnie encyklopedii nie mogę się doszukać definicji tegoż słowa.

  Dziękuję i pozdrawiam,
  Gabriel.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego