Wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko, co dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • wysokoskoncentrowany
  15.03.2002
  15.03.2002
  W zdaniu – „Emulsja ta zawiera wysokoskoncentrowaną substancję pochodzenia roślinnego” – słowo wysokoskoncentrowaną piszemy razem czy oddzielnie?
 • indykacja
  15.03.2002
  15.03.2002
  Co znaczy słowo indykacja?
 • pisownia nazw usług
  15.03.2002
  15.03.2002
  Interesują mnie podstawowe zasady dot. pisowni nazw produktów i usług, zwłaszcza wielowyrazowych. Powszechne jest kalkowanie angielskiej pisowni i używanie wielkich liter, np. Poczta Głosowa, Pakiet Telefoniczny, Pizza Hawajska itp. W materiałach reklamowych często decydują względy graficzne, ale jak pisać powinniśmy?
 • asertywność
  15.03.2002
  15.03.2002
  Proszę o definicję pojęcia asertywność. Co znaczy być asertywnym?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Maciej Kaźmierczak
 • routing i trasowanie
  15.03.2002
  15.03.2002
  Chciałbym spytać o spolszczanie słów router i routing – na ruter i ruting. Pojawiło się też nowe słowo (w czasopiśmie zajmującym się teleinformatyką) – rutowanie. Możliwe jest jednak używanie słowa trasowanie. Co uważa Pan za bardziej właściwe: router, routing, trasowanie czy ruter, ruting, rutowanie?
 • klient i kreator
  14.03.2002
  14.03.2002
  Jaka będzie poprawna językowo forma rzeczownika klient w przypadku rzeczy a nie osoby? Wydaje mi się, że klienty (tak jak – kreatory, kontrolery). Jednakże w literaturze częściej spotyka się określenie klienci, np. klienci FTP (program obsługujący protokół FTP).
 • synowiec
  14.03.2002
  14.03.2002
  Witam,
  Jakie znaczenie ma staropolskie słowo synowiec? 'Syn' czy 'zięć'?

  Pozdrawiam,
  Marek Cieślik,
  tłumacz
 • Michaił czy Michał Bułhakow
  12.03.2002
  12.03.2002
  "Słownik nazw własnych” J. Grzeni oraz „Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego podają, kiedy polszczymy imię osoby narodowości innej niż polska. Zgodnie z tymi zasadami w obydwu wymienionych źródłach w części słownikowej można znaleźć Michaiła Bułhakowa. Tymczasem Bułhakow pojawił się jako Michał (spolszczony) w książkach wydanych przez: Czytelnika, Ossolineum, PIW, Znak, Wydawnictwo Dolnośląskie, Luk, MUZĘ SA i jeszcze kilka innych, mniej znanych. Nie są to oczywiście wszystkie przypadki, a i wydawnictwa nie muszą być jakoś szczególnie przywiązane do danej formy. To samo Wydawnictwo Dolnośląskie, które wydało „Mistrza i Małgorzatę” Michała, dziś wydaje książkę o Michaile. Niemniej na mój osąd forma Michał jest częstsza, co dodatkowo mogę podeprzeć wyliczeniami z mojej półki: 14 książek Michała (albo o Michale), i tylko jedna Michaiła.
  Wspomniałem na początku o zasadach polszczenia imienia – pisownia Michał mogłaby nie być z nimi sprzeczna, jeśliby zaliczyć Bułhakowa do grona wybranych przypadków, jedną z zasad jest bowiem szczególne traktowanie wybranych osób. Może źródła poprawnościowe również powinny Bułhakowa do nich zaliczyć?
  J.B.
 • względnie
  12.03.2002
  12.03.2002
  Mam kłopot z wyrazem względnie, a w zasadzie z interpunkcją w okolicach tego słowa. W zdaniach typu: „Proszę o informację względnie interwencję” traktowałem ów spójnik jak lub i przecinka nie stawiałem. Niestety, w Słowniku Poprawnej Polszczyzny (PWN, 1999) znalazłem: „względnie: 2. spójnik o znaczeniu «ewentualnie, bądź»: Do dokumentów prosimy dołączyć oryginał matury, względnie poświadczony notarialnie odpis” – z przecinkiem!

  Pozdrawiam,
  Piotr

  PS. sjp.pwn.pl w ogóle nie ma spójnikowego znaczenia słowa względnie :-)
 • ciągnąć
  12.03.2002
  12.03.2002
  Proszę o wyjaśnienie poprawności użycia trybu rozkazującego dla czasownika ciągnąć, w mowie potocznej słyszymy ciąg. Czy jest to poprawne w porównaniu z formą ciągnij?
  Dziękuję uprzejmie za pomoc
  G.Biwan, Żary
 • zagapiać się
  12.03.2002
  12.03.2002
  Czy istnieje forma niedokonana czasownika zagapić się? Chodzi mi np. o takie zdanie: „Często zagapiam się na krajobraz” – czy jest ono poprawne?
  Pozdrawiam
 • długie cytaty
  12.03.2002
  12.03.2002
  W książce, którą tłumaczę, występuje znaczna ilość fragmentów innych utworów, cytowanych w cudzysłowie. Niektóre z nich zajmują więcej niż stronę i podzielone są na paragrafy. Każdy cytat zaczyna się i kończy cudzysłowem. W angielskim oryginale poszczególne paragrafy wewnątrz cytatu otwiera cudzysłów, ale nie zamyka. Końcowy znak cudzysłowu występuje dopiero na zakończenie całego cytatu. Wygląda to mniej więcej tak:
  „ Tekst paragrafu pierwszego
  „Tekst paragrafu drugiego
  „Tekst paragrafu trzeciego
  „Tekst ostatniego paragrafu”

  W dostępnych mi książkach na temat zasad pisowni polskiej nie mogę znaleźć takiego przypadku cytowania. Tłumaczenie francuskie, hiszpańskie i fińskie zachowuje metodę cytowania angielskiego oryginału (otwarty cudzysłów przy każdym paragrafie, za wyjątkiem ostatniego). Tłumaczenie rosyjskie używa tylko dwu znaków cudzysłowu, na początku i na końcu każdego obszernego cytatu. Jaką formę zastosować w tłumaczeniu polskim? Czy formę angielskiego oryginału, czy raczej podążać przykładem tłumaczenia rosyjskiego? Może jest jeszcze inne rozwiązanie? Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie tej trudnej kwestii.
  Załączam wyrazy szacunku,
  Paul Jaworski
 • profilaktyka
  12.03.2002
  12.03.2002
  Czy poprawne jest wyrażenie profilaktyka zdrowia?
 • Aborygeni czy aborygeni?
  12.03.2002
  12.03.2002
  Mam kłopot z aborygenami. „Słownik wyrazów obcych” PWN podaje dwa znaczenia tego słowa – pierwotni mieszkańcy danego kraju, głównie Australii; ludność rdzenna, tubylcy. Dziś najczęściej stosuje się je jednak w odniesieniu do rdzennych Australijczyków (przypomnijmy sobie tekst pierwszego listu elektronicznego Jana Pawła II). Czy w związku z tym dopuszczalna jest pisownia Aborygen (wielką literą) w odróżnieniu od aborygena – tubylca niekoniecznie australijskiego (zdecydowanie małą literą)?
  Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia
  Elżbieta
 • nośność na…?
  11.03.2002
  11.03.2002
  Czy można byłoby uznać za poprawny niewątpliwy skrót, stosowany jednak często w języku techniki, taki jak: nośność podpory na obciążenie pionowe? Poprawniej byłoby pewnie wytrzymałość na…, ale z technicznego punktu widzenia to jest już inny termin, lub nośność podpory w zakresie obciążenia pionowego, czy jednak warto tutaj toczyć walkę z ustalonym już zwyczajem?
  Dziękuję i pozdrawiam.
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • Skarb Państwa
  11.03.2002
  11.03.2002
  Czy skarb państwa pisać dużymi, czy małymi literami?
 • jużyna
  11.03.2002
  11.03.2002
  Jużyna (przez ż z kropka) – „Słownik ortograficzny”, hasło przed jw. – co to takiego? Pod ręką mam tylko Szymczaka – a w nim nie ma takiego hasła…
 • otwarcie i otworzenie
  11.03.2002
  11.03.2002
  Czy istnieje uzasadnienie dla stosowania dwóch następujcych form: otworzenie i otwarcie? Np. otwarcie restauracji, ALE otworzenie pliku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
 • Ariadna
  11.03.2002
  11.03.2002
  Bardzo prozaiczne pytania: czy imię Ariadna ma w języku polskim jakiekolwiek ogólnie przyjęte zdrobnienie? Pozdrawiam.
 • przyszłom i wyszłom?
  11.03.2002
  11.03.2002
  Spotkałam się kiedyś w dość starym wydaniu podręcznika gramatycznego z formą czasu przeszłego liczby pojedynczej czasu nijakiego (np. przyszłom, wyszłom itd.). Czy taka forma jest nadal poprawna? Kojarzy mi się raczej z wymową gwarową. Jakiej formy np. w bajce dla dzieci użyłoby Słońce, Drzewko czy inna fantastyczna postać?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego