Wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko, co dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • nie z imiesłowami
  4.03.2002
  4.03.2002
  Szanowni Państwo!
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) stosuje systematycznie pisownię niebędący, jak na przykład w Art. 4. Ust. 4.: „Właściciele mieszkań niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach […] na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni”. Budzi to moje poważne wątpliwości. Ja napisałbym nie będący osobno, ale spotkałem się z opinią, że polska ortografia ostatnio zmieniła sie w tym zakresie i że pisownia razem jest całkowicie poprawna. Będę bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

  Łączę wyrazy szacunku,
  Jan Artur Sieńczewski
 • wyłączać, przełączać itp.
  4.03.2002
  4.03.2002
  Mam problem z wymową słowa przełączać, gdyż mówię przełanczać. Czy ta forma jest poprawna, czy rażąco zła?
 • odessać, zessać się
  4.03.2002
  4.03.2002
  Czy jest słowo zsać lub zssać?
 • dzielenie wyrazów
  4.03.2002
  4.03.2002
  Czy można przenosić wyrazy obce, które w wymowie nie dzielą się na sylaby? Np. George, team. Jakie reguły tu obowiązują?

  Agata Gogołkiewicz
 • dwieścieczternastka
  4.03.2002
  4.03.2002
  Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: jak napisać dwieścieczternastka czy dwieście czternastka w znaczeniu paragraf 214 kpk?
  Dziękuję za odpowiedź i uzasadnienie pisowni.
 • odmiana imion i nazwisk na dypolomach
  1.03.2002
  1.03.2002
  Czy imiona i nazwiska osób pisane na dyplomach należy odmieniać?
 • nr
  1.03.2002
  1.03.2002
  Czy skrót n-ru 'numeru' jest prawidłowy, czy może lepiej użyć nr.?
 • bursztynnik i bursztyniarz
  1.03.2002
  1.03.2002
  Obok wyrazu bursztyniarz pojawia się coraz częściej wyraz bursztynnik oznaczający specjalistę wyrabiającego ozdoby z bursztynu. Istnieje nawet Związek Bursztynników, a nie bursztyniarzy. Słowniki notują jedynie bursztyniarza oznaczającego poszukiwacza i zbieracza bursztynu, a jednocześnie specjalistę od obróbki bursztynu. Czy nie należałoby dopuścić bursztynnika na słownikowe łamy? Bursztynnik (tak jak złotnik) bardziej kojarzy się z obróbką niż bursztyniarz, oznaczający osobę wydobywającą bursztyn (w wiadomościach prasowych występującą często w znaczeniu pejoratywnym jako osoba wydobywająca bursztyn nielegalnie).
 • zniknąć
  1.03.2002
  1.03.2002
  Mówimy zniknęły czy znikły?
  Pozdrawiam,
  Iza Marcinowska
 • osa
  1.03.2002
  1.03.2002
  Interesuje mnie zagadnienie związane z odmianą słowa osa. Czy istnieje przestarzała forma liczby mnogiej słowa osa wystepująca w formie ós? Widziałem już taką forme językową w jednym z dzieników i chciałbym się upewnić, czy jest ona prawidłowa. Ponieważ nie moge znaleźć tej formy w dostępnych mi słownikach poprawnej polszczyzny. Będe bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości na tym punkcie.
  Z wyrazamy szacunku
  Norbert Malinowski
 • Brozi
  1.03.2002
  1.03.2002
  Jak odmieniać nazwisko Brozi? Problem dotyczy polskiego uczonego. W mianowniku: Krzysztof Jarosław Brozi. A w dopełniaczu? „Wybór tekstów pod redakcją Krzysztofa Jarosłąwa Broz…”?
  Za pomoc dziękuję z ukłonami wdzięczności,
  Grażyna Wilk
 • program do odmiany imion
  1.03.2002
  1.03.2002
  Chciałbym napisać program do odmiany imion przez przypadki. Gdzie mógłbym znaleźć algorytm do tego celu?
  Pozdrawiam
  Andrzej
 • zamówieniowy
  26.02.2002
  26.02.2002
  formularz zamówieniowy
 • jeden
  26.02.2002
  26.02.2002
  Szanowni Państwo,
  Proszę o pomoc w ocenie poprawności liczebnika w następującym zdaniach: „Zachwycał sie dwudziestoma jeden obrazami”, „Wylądował samolot z dwustu pięćdziesięciu jeden osobami” na pokładzie.
  Danuta
 • Jura Krakowsko-Częstochowska
  26.02.2002
  26.02.2002
  Szanowni Państwo!
  Jest taki piękny obszar w Polsce: Jura Krakowsko-Częstochowska. Jak powiedzieć: „Byłem w (na?) Jurze Krakowsko-Czestochowskiej"?
  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
 • przysłówek z imiesłowem
  26.02.2002
  26.02.2002
  Angielski termin green fluorescent protein tłumaczy się jako białko zielonej fluorescencji. Czy można stosować określenie białko zielonofluoryzujące czy też białko zielono fluoryzujące?
 • nie z imiesłowami
  26.02.2002
  26.02.2002
  Czy poprawny jest zapis rośliny nietransformowane w znaczeniu 'rośliny nie poddane transformacji', jak również dane nieprzedstawione w znaczeniu danych, których nie zamieszczono w pracy?
 • osiedle
  26.02.2002
  26.02.2002
  Proszę o odpowiedź – która forma jest poprawna: na osiedlu czy w osiedlu.
  Czy są jakieś wyjątki? Dziękuję.
 • coaching
  26.02.2002
  26.02.2002
  Ostatnio w firmie, gdzie pracuję, pojawiło się słowo coaching. Nigdzie w słownikach, które mam do dyspozycji, nie znalazłem takiego hasła – nie znam znaczenia tego wyrazu.
  Łączę pozdrowienia.
 • W gazecie pisze, że…
  25.02.2002
  25.02.2002
  Czy można używać zwrotu „tutaj pisze” zamiast „jest napisane"?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego