wymowa

 
Są tu rozstrzygnięcia większości problemów związanych z wymową: mówimy miękko gienerał, czy twardo generał; prawidłowa wymowa to wyłączać, czy może wyłanczać; lepiej wziąść czy wziąć; jak akcentujemy matematyka czy matematyka?
 • Piętnaście
  8.10.2018
  Dzień dobry. Poproszę o wyjaśnienie wymowy wyrazu piętnaście.
  Dziękuję za odpowiedź.
  Anna Żukowska z Kolbud
 • Piętnaście
  4.10.2018
  Jak państwo (czyli poradnia językowa) wyjaśnicie wymowę liczebnika piętnaście?
 • Alternacja czy obniżenie/podniesienie artykulacji?
  4.09.2018
  Szanowni Państwo,
  byłabym niezmiernie wdzięczna za wyjaśnienie, w jaki sposób można odróżnić alternację od zjawiska podwyższenia/obniżenia artykulacji. Na przykład zastanawiam się, czy w nazwisku Biniaszek i Gaworzewski (od imienia Bieniaszek, nazwy miejscowości Gowarzewo) doszło do wymiany e:o, a:o czy obniżenia artykulacji.

  Z wyrazami szacunku,
  Karolina
 • Wymowa nazwiska Vogel
  5.07.2018
  Szanowni Państwo,
  czy nazwisko Zygmunta Vogla wymawia się jako: [fogla], czy [wogla]?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Bruschetta [wym. brusketta]
  3.07.2018
  Szanowni Państwo,
  czy słowo bruschetta wymawia się [bruszetta], czy [brusketta]?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Dirichlet
  12.06.2018
  Szanowni Państwo,
  czy mógłbym prosić o podanie przybliżonej poprawnej wymowy nazwiska niemieckiego matematyka Petera Dirichleta? Na ogół słyszę [dirichlet], rzadziej: [diriślet]. Z kolei internetowa encyklopedia PWN podaje formę, która wygląda jeszcze inaczej (jakby przez „k”?), ale nie jestem pewien, jak to przeczytać i czy rzeczywiście powinno tak być.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Jensen dla Anglików
  6.06.2018
  Szanowni Państwo,
  mam jeszcze jedno pytanie związane z Jensenem, tym razem Johanem Jensenem (matematykiem duńskim). Polska wymowa nie budzi wątpliwości, a czy zwracając się do anglojęzycznych słuchaczy, powiemy po prostu [jensen] czy jakoś inaczej?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Syfilis
  3.04.2018
  Dzień dobry,
  jak należy akcentować słowo syfilis – na drugiej czy na trzeciej sylabie od końca?
 • Zapis fonetyczny dla pierwszoklasistów
  3.04.2018
  Ucząc dzieci w klasie pierwszej, napotkałam problem w głoskowaniu dotyczący ch/h. Chodzi konkretnie o to, jaki zapis głoski przyjąć w tłumaczeniu dzieciom – czy głoskę tę zapisujemy literą h czy dwuznakiem ch? Na fonetyce rozgraniczaliśmy sposób zapisu tej głoski ze względu na jej dźwięczność lub bezdźwięczność, ale zapis fonetyczny po pierwsze nie pokrywa się z literami alfabetu w tym przypadku, po drugie jest zbyt skomplikowany dla dzieci w tym wieku.
  Pozdrawiam.
 • Jerozolimski
  27.03.2018
  Jak zaakcentować słowo jerozolimskie? Rozumiem, że w słowie Jerozolima pada akcent na trzecią sylabę od końca... ? A jak jest z odmianą? 
  Z góry dziękuję za odpowiedź. 
  Pozdrawiam 
  Klaudia
 • Jak wymawiamy ę w wyrazie rękawiczka?
  7.02.2018
  Szanowni Państwo,
  zapytałem około 25 nauczycieli polonistów i pań edukacji wczesnoszkolnej, ile głosek ma słowo rękawiczka. Wszystkie panie po przegłoskowaniu udzieliły odpowiedzi 9 głosek. Głoskując wyodrębniły głoski: r-ę-k-a-w-i-cz-k-a. (należy zaznaczyć, że wymowa głoski „ę” różniła się w tych wypowiedziach i brzmiała od tej klasycznej „ę” do takiej zbliżającej się do „en”). Jednakże zawsze głoska „ę” traktowana była jako jedna głoska.
  Zapytanie wynikało z faktu, że na podjętych przeze mnie studiach podyplomowych pani profesor zakwestionowała podaną przez mnie w tym słowie (rękawiczka) ilość/liczbę głosek (9 głosek), twierdząc, że głosek w tym słowie w zależności od wymowy jest 10: r-e- η-k-a-v'-i-č-k-a lub r-e-ł-k-a-v'-i'-č-k-a.

  Oto uzasadnienie:
  W słowie rękawiczka głoska [ę] stoi przed zwartą głoską [k], co powoduje zmianę sposobu artykulacji samogłoski nosowej [ę]. W rezultacie tego zjawiska fonetycznego zwanego upodobnieniem (w tym przypadku wstecznym) głoska [ę] będzie wymówiona najczęściej jako odnosowione [e] oraz tzw. nga, czyli tylnojęzykowe [n], lub jako [e] i półotwarta spółgłoska [ł]. Dlatego głoski w słowie rękawiczka, w zależności od tego jak je kto wymówi mogą być następujące: r-e- η-k-a-v'-i-č-k-a (liczba głosek 10) lub r-e-ł-k-a-v'-i'-č-k-a (liczba głosek 10).
  Ze względu na zachodzące w języku polskim zjawiska fonetyczne kolejne głoski w słowie rękawiczka nie są zatem takie, jaki Pan wymienił. Ponadto nigdy nie będzie ich 9, jak Pan podaje, tylko 10.
  Potwierdzenie można znaleźć choćby w następujących źródłach: M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2001; T. Karpowicz Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa, PWN 2009; E. Awramiuk, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok, Trans Humana 2006.
  Moje poszukiwania odpowiedzi spowodowały znalezienie w Internecie – co nie jest potwierdzonym źródłem wiedzy – że o ile głoskę „ę” wymawiamy na różne sposoby w zależności jej położenia w wyrazie, to jednak traktujemy ją jako jedną głoskę, a nie wiele głosek.
  Stąd moje pytanie do Państwa: ile głosek ma słowo rękawiczka? Mojej pytanie wynika również z faktu, że powinienem (powinniśmy) uczyć poprawnego głoskowania uczniów.
  Z poważaniem
  Piotr Dylewski
 • W ogóle
  5.02.2018
  Szanowni Państwo!
  Jak należy wymawiać w ogóle? Czy jako dwa wyrazy z akcentem na ó (tak jak w szczególe), czy jako jeden wyraz z akcentem na o? Druga wersja jest popularna np. wśród aktorów czy lektorów. Jest jeszcze wogle, ale tę odrzucam.

  Pozdrawiam,
  Marcin Nowak
 • Akcent w wyrażeniach przyimkowych
  22.01.2018
  Szanowni Państwo,
  jak powinno się akcentować: przeszło mi przez MYŚL czy przeszło mi PRZEZ myśl (analogicznie do przyszło mi NA myśl). Ponadto: Chata za WSIĄ czy Chata ZA wsią (chodzi o tytuł powieści J.I. Kraszewskiego).
 • Wydawca
  10.01.2018
  Jak się wymawia wyrazy z w np. wydawca, nadawca, Szwecja, Szwajcaria przez w czy przez f?
 • Łyżka dziegciu
  8.01.2018
  Jak wymawia się grupę gci w odmienionych formach słowa dziegieć – dźwięcznie czy bezdźwięcznie (np. [dźegdźu] czy [dźekću])?
 • Buddenbrookowie
  21.12.2017
  Mam pytanie dotyczące wymowy nazwiska Buddenbrookowie z powieści Thomasa Manna. Jak należy odczytywać je w języku polskim? Budenbrukowie czy Budenbrokowie, a może Buddenbrookowie?
  Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
  Pozdrawiam
 • Niemniej
  20.12.2017
  Szanowni Państwo,
  jak należy akcentować spójnik niemniej – na pierwszej czy na drugiej sylabie?
 • Leasing
  15.12.2017
  Szanowni Państwo!
  Spytam nieco prowokacyjnie, świadom odejścia od preskryptywizmu we współczesnym językoznawstwie:

  Dlaczego promują Państwo wymowę /lizing/ wyrazu leasing? W uszach anglisty brzmi ona jak /peezel/ (PSL) czy /ezelde/ (SLD) w uszach polonisty.

  Z poważaniem
  Tomasz Stramel
 • Czy ę to dyftong?
  9.11.2017
  Czy ę zalicza się do dyftongów?
 • Dyftongi
  9.11.2017
  Interesuje mnie to, czy istnieją wyrazy które mają więcej głosek niż liter. Otóż ucząc się do egzaminu, w jednej książce natknąłem się na stwierdzenie, że niektóre wyrazy mają więcej głosek niż liter, na przykład wyraz wątek ma 5 liter i 6 głosek [w-o-n-t-e-k], natomiast w innej jest podane, że wyraz wątek ma 5 liter i 5 głosek [w-ą-t-e-k]. Zatem moje pytanie brzmi: czy ą jest dwugłoską?

  Z wyrazami szacunki
  Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego