������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b
 • się
  12.03.2010
  12.03.2010
  Witam,
  jakie funkcje może pełnić słowo się? Wiem, iż jest się zwrotne, jest się powiązane z filozofią Heideggera, jednak jakie inne funkcje językowe może pełnić to słowo? Szczególnie w zwrotach typu pytać się czy nie mówi się z pełnymi ustami.
  K.B.
 • Skanska
  30.11.2011
  30.11.2011
  Mam pytanie odnośnie odmiany nazwy firmy Skanska. Czy poprawne jest zdanie: „Jadę na budowę Skanskiej”?, czy nazwa powinna pozostać nieodmieniona: „Jadę na budowę Skanska”? Czy istnieją przypadki, gdy obie formy są poprawne? A także jak można to traktować w mowie potocznej?
 • Skład jako nazwa zawodników tworzących drużynę

  28.12.2021

  Nurtuje mnie etymologia wyrazu skład w rozumieniu 'zawodnicy tworzący drużynę sportową;. Wydaje się, że pochodzi on od czasownika  składać, tak jak np. w przypadku znaczenia 'magazyn'. W obcych językach w sensie sportowym używa się jednak podobnie brzmiących wyrazów squad (j. angielski), czy  squadra (j. włoski), które z kolei mają etymologię zbieżną z polską eskadrą. Czy jest to zwykły zbieg okoliczności, czy może  skład w znaczeniu 'drużyna' jest niezależnym zapożyczeniem?

 • Składnia wyrazu winien

  5.07.2021
  5.07.2021

  Dzień dobry, Szanowni Państwo,

  uprzejmie proszę o informację dotyczącą składni czasownika: "winien" oraz "winny".


  Kiedy będzie występować po tych czasownikach rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu, a kiedy w celowniku? Od czego to zależy?


  Jak podaje WSJP:

  "winien" (czemu / czego)

  "winien" wszystkiemu; (celownik)

  "winien" porażki, śmierci, tragedii, zbrodni (dopełniacz)


  "winny" (czego)

  "winny" zaniedbań (dopełniacz)


  Dziękuję serdecznie.


  Pozdrawiam

 • skomplikowany przykład
  5.09.2011
  5.09.2011
  Czy interpunkcja w poniższym tekście jest zgodna z zasadami w jęz. pol.? Czy istnieje tu jakaś dowolność?
  Parlament,
  – uwzględniając art. 8 traktatu UE,
  – uwzględniając art. 3 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że trwa kryzys; mając również na uwadze, że dług rośnie;
  B. mając na uwadze, że potrzebne są zdecydowane działania;

  1. przyjmuje stanowisko KE;
  2. zaleca ścisłe przestrzeganie traktatów;
  3. zwraca się do TK o przekazanie tej rezolucji Radzie.

  Dziękuję. Z poważaniem AD
 • Skrót a skrótowiec
  26.11.2016
  26.11.2016
  Co jest skrótem, a co skrótowcem? Czasem pewne grupy wyrazów skraca się w danym tekście doraźnie: np. c.b.d.o. = ‘co było do okazania’, nwsr. = ‘następujące warunki są równoważne’, ntg. = ‘najmocniejsze twierdzenie geometrii’. Wg mnie pierwsze dwa przykłady to skróty, a co do trzeciego nie jestem pewien.
  Pytanie ma walor o tyle praktyczny, że w skrótowcach nie stawiamy kropek, a w wielowyrazowych skrótach owszem. Poza tym skrótowce pisze się zazwyczaj wielkimi literami, a skróty nie.
 • Skrót ł.o.r., czyli ‘łaskawie odebrać raczy’
  16.12.2017
  16.12.2017
  Kilka lat temu promotor mojej pracy magisterskiej zostawił dla mnie na portierni kopertę ze skrótem t.o.v. (albo t.o.r.). Do dziś się zastanawiam, co miał znaczyć ten skrót. Nie sądzę, żeby to było holenderskie ten opzichte van. Jeśli Państwo spotkali się z tym skrótem, proszę o jego rozwinięcie.
 • skrót od doba
  1.07.2002
  1.07.2002
  Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: czy słowo doba można skracać, używając litery d, np. „przepływ wody w jakimś urządzeniu … m3/d”?
  Będę wdzięczna za możliwie pilną odpowiedź.
  B.Łysiak
 • skróty na początku zdania
  11.02.2005
  11.02.2005
  Witam!
  Jak należy pisać symbole z zasady zaczynające się małą literą (pH, kWh) na początku zdania?
  Alina B.
 • Skróty w słowniku

  7.02.2023
  7.02.2023

  Skąd mam wiedzieć co znaczą te skróty w słowniku?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego