������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b
 • Steaua
  3.07.2006
  3.07.2006
  Jak się wymawia i odmienia nazwę bukareszteńskiego klubu Steaua?
 • Stronica
  15.09.2016
  15.09.2016
  Szanowna Redakcjo,
  jaka jest etymologia wyrazu stronica? Dlaczego nie brzmi on stronnica? Derywaty od słów dzwon, koń czy równy brzmią: dzwonnica, konnica, rówiennica.

  Z szacunkiem i oczekiwaniem na odpowiedź
  Bartek
 • Sukowy

  11.01.2023
  11.01.2023

  Jak właściwie powinno się odmieniać nazwę miejscowości Sukowy (miejscowość na Kujawach niedaleko Kruszwicy i Strzelna)? Powinno się pisać i mówić w Sukowach, czy też Sukowych? Jadę do Sukowych, czy też do Suków?

 • Szczęśliwy nie szczęśliwy
  26.11.2016
  26.11.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się, czy podpunkt b) reguły [180] WSO odnosi się także do przymiotników, tj. do takich przykładów jak szczęśliwy nie szczęśliwy, pracować musiał. Słyszałem, że wyrażenie typu pogodna nie pogoda… uznaje się za skróconą wersję przeciwstawienia pogoda albo nie pogoda i stąd taka pisownia. Skoro tak, to chyba tak samo jest w przypadku przymiotników i zapis powinien wyglądać tak, jak napisałem, prawda?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • szejść, jejść
  23.09.2008
  23.09.2008
  Szanowni Państwo,
  czytając teksty gwarowe z różnych regionów Polski, zauważyłem, że bardzo często w gwarach śląskich, a także, choć znacznie rzadziej, w tekstach wielkopolskich przed spółgłoską [ś] pojawia się dodatkowa głoska [j] np. szejść, jejść. Czy w dawniejszych czasach w Wielkopolsce środkowej (np. w okolicach Poznania) wymowa taka była równie powszechna i częsta jak na Śląsku?
  Z poważaniem,
  Filip Cerkaski
 • szklaki
  19.06.2009
  19.06.2009
  Szanowni Państwo!
  Ostatnio w rozmowie ze znajomymi, pochodzącymi w większości z południa Polski, użyłam słowa szklaki na określenie landrynek. Pochodzę z Pomorza i tam takie określenie jest powszechnie używane. Dla moich znajomych z Krakowa i okolic to określenie było czymś zupełnie niezrozumiałym. Chciałabym zapytać, czy istnieją inne formy regionalne na określenie landrynek? Czy słowa szklaki używa się w jeszcze jakichś regionach Polski, poza Pomorzem?
 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
  20.11.2017
  20.11.2017
  Moje pytanie dotyczy pisowni nazwy szkoły. Czy można zapisać część wyrazów małą literą, np. Szkoła Podstawowa Nr 5 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu? Taki zapis widnieje na pieczątce szkoły. Czy jest to zapis dopuszczalny w języku polskim? Jak powinien wyglądać zapis poprawny?

  Pozdrawiam
  B. Skuza
 • sztuka przez duże S
  3.06.2010
  3.06.2010
  Panie Profesorze!
  W Poradni, odpowiadając na pytanie, użył Pan wyrażenia: sztuka przez duże S (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=1147). Czy wyrażanie przez duże S jest poprawne? Czy należy do potocznych? Czy pasowałoby np. do komentarza biblijnego?
  Z poważaniem
  Aleksandra Kowal
 • Szyk
  1.06.2020
  1.06.2020
  Szanowni Państwo,
  Został przygotowany przez inżyniera jak najstaranniej czy: Został przygotowany jak najstaranniej przez inżyniera? Czy przez musi być jak najbliżej orzeczenia, czy nie ma to znaczenia pod względem gramatycznym?
  Serdecznie dziękuję, A.B
 • Szyk elementów w złożonych formach czasownikowych i w konstrukcjach z czasownikiem
  12.12.2019
  12.12.2019
  Szanowni Państwo,

  Czy poprawne pod względem szyku są następujące sformułowania: charakteryzować się będzie (nie: będzie się charakteryzować), zlikwidowane zostały (nie: zostały zlikwidowane), nadmienić należy (nie: należy nadmienić), zbudowany jest (nie: jest zbudowany i czy jest jakaś konkretna zasada, która tego dotyczy?

  Z poważaniem
  Joanna B.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego