������������������artem
 • odsyłacz a znak interpunkcyjny
  22.11.2008
  22.11.2008
  Witam serdecznie.
  Problem, z którym zwracam się do Poradni, dotyczy następującego zapisu:
  Ówczesne piśmiennictwo, co istotne, uznawało, że wymieniony przepis nie odbiega od rozwiązań kodeksowych, a zwłaszcza od art. 628 i art. 536 k.c.18

  Moje pytanie brzmi następująco: czy w tej sytuacji, tzn. gdy mamy do czynienia z numerem odsyłacza po skrócie, ale na końcu zdania, stawiamy jeszcze kropkę?
  Pozdrawiam,
  Kasia Małż
 • PLL LOT
  14.11.2011
  14.11.2011
  Jak pisać nazwę PLL LOT / „Lot” / Lot? Strony linii, Wikipedia, strony entuzjastów używają pisowni LOT. Słowniki PWN czasem dopuszczają LOT / „Lot” (słownik ortograficzny), czasem piszą Lot lub „Lot” (zasady pisowni). Nawet w Poradni są dwie różne odpowiedzi, mimo że pochodzące od tego samego autora: art. 775 – Lot, art. 8515 – LOT, z uzasadnieniem, że to skrótowiec, co – o ile wiem – nie jest prawdą. Moje wyczucie skłania mnie do użycia formy LOT z przyczyn historyczno-tradycyjnych, ale ciekaw jestem Państwa opinii.
 • pomagać do czegoś?
  28.11.2013
  28.11.2013
  Zauważyłam ostatnio w art. 291 i 292 Kodeksu karnego wyrażenie pomagać do i zaczęłam się zastanawiać, czy takie połączenie jest poprawne. Po wyszukiwaniu w korpusie (wersja demonstracyjna) znalazłam te wyrazy w takim samym znaczeniu również w art. 122 Kodeksu wykroczeń, w reszcie wyników były one użyte w innym sensie (np. pomagać do końca). Skąd w tekstach prawnych taka konstrukcja, której nie używa się (czy na pewno?) w języku ogólnym, i czy jest ona poprawna?
 • skomplikowany przykład
  5.09.2011
  5.09.2011
  Czy interpunkcja w poniższym tekście jest zgodna z zasadami w jęz. pol.? Czy istnieje tu jakaś dowolność?
  Parlament,
  – uwzględniając art. 8 traktatu UE,
  – uwzględniając art. 3 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że trwa kryzys; mając również na uwadze, że dług rośnie;
  B. mając na uwadze, że potrzebne są zdecydowane działania;

  1. przyjmuje stanowisko KE;
  2. zaleca ścisłe przestrzeganie traktatów;
  3. zwraca się do TK o przekazanie tej rezolucji Radzie.

  Dziękuję. Z poważaniem AD
 • Skrót u.p.a.p.p.
  22.01.2017
  22.01.2017
  Szanowni Państwo,
  jak należy skarać tytuły ustaw? Na przykład ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych? U.p.a.p.p. będzie w poprawnie?

  Dziękuję.
  Z poważaniem
  Czytelniczka
 • Słowny zapis kwot
  4.12.2019
  4.12.2019
  Czy prawidłowy jest zapis tysiąc czy jeden tysiąc, a może i jedna i druga wersja jest poprawna? Przykład:
  Na podstawie art. 616 par. 1 pkt 1 k.p.k. (sąd) zasądza od oskarżonego Jana Nowaka kwotę 1.000 zł (tysiąca złotych) tytułem kosztów sądowych
  czy
  Na podstawie art. 616 par. 1 pkt 1 k.p.k. (sąd) zasądza od oskarżonego Jana Nowaka kwotę 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) tytułem kosztów sądowych.
  Z poważaniem,
  Aneta Nowak
 • Stypizowany
  24.03.2020
  24.03.2020
  W tekstach prawniczych często pojawia się sformułowanie stypizowany, np. Pierwsze z wykroczeń stypizowanych w art. 19 ust. 1 ustawy o informowaniu… lub W razie skazania za przestępstwa stypizowane w art. 65 § 1 i 3…. Czy należy uznać już za poprawne takie fachowe znaczenie, mimo braku w słownikach? I co tak naprawdę znaczy?
  Z poważaniem
 • umowa
  27.09.2013
  27.09.2013
  Witam,
  Proszę o pomoc w odpowiednim sformułowaniu tytułu umowy o współpracy z agentem ubezpieczeniowym. Czy poprawne jest: Umowa na wykonywanie czynności agencyjnych, czy może raczej powinno być: Umowa o wykonywaniu czynności agencyjnych?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Szymon
 • wieloznaczne konopie
  23.06.2011
  23.06.2011
  Czy w poniższym złożonym pytaniu z odnośnikiem do zewnętrznych danych:
  Czym są „cele izolacyjne” dla konopii włóknistych wspomniane w Ustawie o Zapobieganiu narkomanii, art.49, co jest wymagane aby móc je stosować, i (…)?

  jest zrozumiałe, że słowo je odnosi się do celów izolacyjnych w kontekście podanym w art.49, czy też uzasadniona jest mylna interpretacja jako stosowanie konopii?
 • adres zamieszkania
  29.05.2009
  29.05.2009
  Witam,
  czy wyrażenie adres zamieszkania należy traktować jak pleonazm? Wg art. 25 KC miejscem zamieszkania jest miejscowość, zatem kategoria ta nie obejmuje nazwy ulicy, nr domu i lokalu. Z kolei posłużenie się wyłącznie terminem adres może spowodować wskazanie adresu [raczej] niż zamieszkania. Wyjaśnić należy, że adres może być wykorzystywany do identyfikacji osób w przypadku, gdy w danej miejscowości mieszka kilka osób o tych samych imionach i nazwiskach.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego