������������������artem
 • Księży Młyn
  4.03.2009
  4.03.2009
  Witam serdecznie,
  podczas redagowania tekstów napotkałam na trudność związaną z odmianą nazwy Księży Młyn. Bardzo proszę o poradę dotyczącą prawidłowego użycia tej nazwy w zdaniu: „Łódź Art Center jest instytucją kulturalną, usytuowaną na terenie dziewiętnastowiecznej zabudowy fabrycznej”. Jakiej formy powinnam użyć: Księży Młyna czy Księżego Młyna?
  Z poważaniem,
  Aleksandra Kietla
 • Kto ma jaką władzę?
  23.03.2001
  23.03.2001
  Szanowny Panie Profesorze,
  1) Jak należy pisać skrót od określenia „spółka akcyjna": S.A. (z kropkami) czy: SA, jak inne skróty (PKP, PZU, PKO itp.). Nowy Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółki akcyjnej w art. 305 stanowi: par. 1: „Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie: spółka akcyjna. Par. 2: „Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S.A.” Zatem Sejm dopuszcza używanie skrótu z kropkami, a co na to językoznawcy?
  2) Dlaczego w nazwie wydawnictwa Dziennik Ustaw skrót wyrazu numer jest pisany wielką literą: Nr (podobnie, podając miejsce opublikowania przepisu prawnego, powszechnie podaje się: „Dz.U. Nr …”). Czy nie jest to germanizm?
  3) Jaka jest moc obowiązująca norm językowych i kto je ustala? Czy jest możliwe, aby w języku pewnej grupy zawodowej obowiązywały inne normy, niż powszechnie przyjęte (np. S.A., Dz.U. Nr w języku prawniczym)? Czy Sejm może ustanawiać normy językowe w drodze ustaw?
  Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.
  Kazimierz Kucharski
 • nabywać uprawnienia
  23.11.2006
  23.11.2006
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, które z poniższych zdań jest poprawne – chodzi o odmianę słowa uprawnienia: (1) „Od stycznia pracownicy nabywają uprawnień do przystąpienia do umowy”, (2) „Od stycznia pracownicy nabywają uprawnienia do przystąpienia do umowy”. Jeżeli powyższe zdania nie są poprawne, uprzejmie proszę o wskazanie prawidowej odmiany.
  Z poważaniem,
  Justyna Kalwat
 • Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  17.01.2023
  17.01.2023

  Szanowni Państwo,

  jak poprawnie zapisać nazwę spółki? Dla przykładu w KRS jest „NAZWA SPÓŁKI SP. Z O.O.”, tylko że tam wszystko jest pisane wielkimi literami, capslockiem. Tak więc należy się stosować do tego zapisu, czy powinno się jednak używać normalnego zapisu „Nazwa spółki sp. z o.o.”?

  Łączę wyrazy szacunku

 • nazwisko Dróżdż
  8.01.2015
  8.01.2015
  Szanowni Państwo,
  obecnie przygotowuję zaproszenia na ślub. Są to zaproszenia imiennie, gdzie konieczne jest odmienienie nazwisk. Jedno z nich sprawia mi wiele kłopotów. Stąd moje pytanie: jak odmienić nazwisko Dróżdż? Czy poprawną formą będzie „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Dróżdżów”? Czy „Zapraszam Szanownych Państwa X i Y Drożdżów”? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku
  Alina Radwańska
 • nie z imiesłowami
  4.03.2002
  4.03.2002
  Szanowni Państwo!
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) stosuje systematycznie pisownię niebędący, jak na przykład w Art. 4. Ust. 4.: „Właściciele mieszkań niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach […] na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni”. Budzi to moje poważne wątpliwości. Ja napisałbym nie będący osobno, ale spotkałem się z opinią, że polska ortografia ostatnio zmieniła sie w tym zakresie i że pisownia razem jest całkowicie poprawna. Będę bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

  Łączę wyrazy szacunku,
  Jan Artur Sieńczewski
 • niniejszy
  23.09.2002
  23.09.2002
  Czy istnieje skrót od słowa niniejszym?
 • Odpowiednia interpunkcja przysłówka odpowiednio

  1.10.2022
  1.10.2022

  Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii ewentualnego stosowania przecinków przy posługiwaniu się wyrazem „odpowiednio”. W kontekście „Przepisy art. 23 stosuje się odpowiednio do rozwiązywania sporów przez organy inne niż sąd arbitrażowy” nie stawia się przecinka. Natomiast w zdaniu „Wniosek składa się, odpowiednio, do wójta albo burmistrza” ja wstawiłam przecinki przed i po wyrazie „odpowiednio”, bo uważam to za wtrącenie. Czy taka interpunkcja jest prawidłowa?

 • odwrocie
  2.03.2022
  12.09.2014
  Rzeczownika rodzaju nijakiego odwrocie ('odwrotna strona') nie ma w słownikach i poradnikach językowych. Odwrót jako 'odwrotna strona' może występować tylko w wyrażeniu na odwrocie. Słownik wyraców obcych jako odwrotną stronę m.in. obrazu definiuje rewers, choć słownik sztuk pięknych jako obiekty, do których się on odnosi, wymienia tylko monety i medale. W publikacjach odwrocie jako 'odwrotna strona obrazu' występuje często, jest odmieniane przez przypadki, a redakcje przeciw temu nie protestują.
 • pp, pu, paplot mk i inne
  4.12.2015
  4.12.2015
  Mam prośbę o poradę w kolejnej sprawie, która także dotyczy skrótów nazw oddziałów wojskowych. Czy dla formacji „pułk ułanów” prawidłowy będzie zapis puł.? Czy dla formacji „pułk artylerii przeciwpancernej” prawidłowy będzie zapis pappanc.? Czy dla formacji „Dywizja Pancerna” prawidłowy będzie zapis DPanc.? Czy po tych skrótach stawiamy kropkę czy nie? Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
  Pozdrawiam
  Marcin Sołtysiak
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego