������������������artem
 • umlauty po polsku
  23.12.2002
  23.12.2002
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie z pogranicza polszczyzny, dotyczące pisowni nazwisk obcego pochodzenia, zawierających umlauty: ä, ö, ü. W związku z reformą pisowni niemieckiej spotykamy następujące formy ich pisowni: ae, oe, ue. Zasadę te stosują wybiórczo polskie media, na przykład w przypadku pisowni nazwiska pani Danuty Hübner – zarówno Hübner, jak i Huebner. Czy taka dowolność i ogóle zmiana pisowni nazwisk są dozwolone bez urzędowej zmiany ich zapisu?
  Rafał Müldner
 • UNIK
  26.04.2008
  26.04.2008
  Czy w protokole kontroli lub w wystąpieniu pokontrolnym właściwy jest zapis (skrót): „na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (UNIK)”?
 • urząd miasta czy urząd miejski?

  30.09.2020
  29.09.2011

  Jaka jest różnica między Urzędem Miasta a Urzędem Miejskim? Przypuszczam, że obie formy są poprawne. Przykładowo na tablicy przed budynkiem Urząd Miasta, a na stronie internetowej Portal Urzędu Miejskiego?

 • warszawska tęcza
  3.03.2015
  3.03.2015
  Dzień dobry, jak należy zapisać TĘCZĘ z pl. Zbawiciela: wielką literą czy małą, w cudzysłowie czy nie?
  Dziękuję
  Iwona
 • wątpliwe nazwy konferencji i stowarzyszeń
  8.04.2014
  8.04.2014
  Dzień dobry,
  czy mogłabym prosić o wyjaśnienie, czy poprawny jest tytuł konferencji: Konferencja cukrzycy typu 1 i, podobnie, nazwa towarzystwa Polskie Towarzystwo stwardnienia rozsianego. A Towarzystwo przyjaźni…?
  Pozdrawiam
  Anna Nowosielska
 • wielka litera w umowach i aktach prawnych
  29.05.2011
  29.05.2011
  Szanowni Państwo!
  Często w umowach tłumaczonych z języka angielskiego widuje się dużą literę w odniesieniu do terminów zdefiniowanych na początku umowy (np. „Klient zobowiązuje się nie modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć ani zmieniać w jakikolwiek sposób Oprogramowania”, „Korzystanie z Usług może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez odpowiedniego Dostawcę usług”). Czy takie użycie wielkiej litery jest uzasadnione, czy też stanowi kalkę z języka angielskiego?
  Z poważaniem
  Paulina
 • wymowa regionalna
  7.03.2006
  7.03.2006
  Dzień dobry!
  Czy wymowa ogólnopolska to tylko wymowa warszawska? Wiem, że regionalizmy nie są nieprawidłowościami językowymi, wobec tego czy ich stosowanie jest zgodne z wymową ogólnopolską? Czy gwara ludowa jest zgodna z normą ogólnopolską?
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • X lub Y
  5.01.2008
  5.01.2008
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące znaczenia spójnika lub. Czy zawsze oznacza on rozłączność? Przykład z art. 61 Konstytucji RP: „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje […] wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej […] z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Czy więc powinno się w takim przypadku wyłączyć w kamerze rejestrację dźwięku? Oznaczałoby to dokumentowanie np. posiedzeń rady gminy w formie filmu niemego. Jak na tę sprawę patrzą językoznawcy?
 • Z ilu członów może się składać nazwisko?
  17.07.2019
  17.07.2019
  Proszę o wyjaśnienie zapisu nazwisk kobiecych, dwuczłonowych. Moja matka nosi rodowe nazwisko Oppeln-Bronikowska z uwagi na fakt, że nie przyjęła nazwiska po mężu. Co zdarzyłoby się, gdyby zechciała przyjąć nazwisko odmężowskie, nie pozbywając się swego dotychczasowego, a ów mąż także nosiłby nazwisko dwuczłonowe ? Załóżmy Oppeln-Bronikowska-Grot-Rowecka. Jaki byłby wówczas zapis, abstrahując od faktu, że nazbyt długi?
 • znak ©
  26.03.2008
  26.03.2008
  Szanowni Państwo!
  Zastanawia mnie, która z form stosowanych w stopkach redakcyjnych serwisów internetowych jest bardziej poprawna: „Wszystkie prawa zastrzeżone” czy „Wszelkie prawa zastrzeżone”?
  Stopki często zawierają również zastrzeżenie „Copyright ©”. Czy użycie jednocześnie znaku © i zaraz za nim jego tekstowego odpowiednika Copyright jest uzasadnione? W końcu zarówno znak i słowo mają to samo znaczenie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego