Marianna
 • h. (=herb)
  6.11.2002
  6.11.2002
  Czy istnieje skrót herbu?, tzn. czy zamiast: Marianna Kozakowska herbu Jastrzebiec można napisać Marianna Kozakowska H Jastrzebiec? Czy H (bez kropki) jest skrótem określenia herbu? Jak poprawnie powinno się to napisać i czy istnieją jakieś skróty tego określenia?
  Bardzo proszę o szybką odpowiedź (chodzi o nagrobek).
  Dziękuję!
  Estera
 • Guy
  29.01.2003
  29.01.2003
  Szanowni Państwo,
  jak powinien brzmieć celownik francuskiego miana Guy de Lusignan? Gdyby nieszczęsny był Anglikiem, napisałabym: Guyowi, ale skoro po francusku wymawia się [gü], to jak należy zapisać: Guy'owi, Guy'emu? Guy de Lusignanowi chyba nie, bo to raczej Guy z Lusignan(u), a nie nazwisko jako takie…
  Marianna
 • Maryla
  27.12.2005
  27.12.2005
  Witam!
  Interesuje mnie, jakich zdrobnień od imienia Maryla można używać? A w szczególności, czy stosowana jest Marysia (na jakich terenach)?
 • Maryla
  17.12.2010
  17.12.2010
  Czy imię Maryla możemy uznać za zdrobnienie od imienia Maria, a jeśli tak, to czy istnieją w języku polskim inne zdrobnienia derywowane za pomocą przyrostka -yla?
 • nazwy rumuńskie
  23.01.2003
  23.01.2003
  Szanowni Państwo,
  co począć z pisownią i odmianą nazw miejscowości rumuńskich? Jeśli w jednym tekście mam: Cluj-Napoca, Fagaras (ze stosownymi znakami diakrytycznymi oczywiście), Blaj, Oradea Mare i Gherla, to mogę chyba napisać, że coś się działo w Klużu-Napoce, pewnie również w Fogarasz, ale czy także w Blażu, Oradei (czy Oradii???), Mare, Gherli? Poza tym: Braszow czy Braszów? W Słowniku nazw własnych J. Grzeni podana jest ta druga pisownia, ale czy trzeba polszczyć aż tak?
  Czekam z ciekawością na odpowiedź –
  Marianna C.
 • otworzyć telewizor
  13.11.2002
  13.11.2002
  Czy dopuszczalne jest użycie w tekście literackim – napisanym raczej standardową polszczyzną bez odstępstw – wyrażenia: otworzyć telewizor/ radio? Mnie się to kojarzy z chirurgicznym otwieraniem korpusu, ale czy powinnam kogoś poprawiać, skoro rzecz występuje w słowniku (jakkolwiek z kwalifikatorem pot.)?
  Serdeczności polonistyczne
  Marianna Cielecka
 • Pico della Mirandola
  27.05.2003
  27.05.2003
  Szanowni Państwo,
  Mianownik: G. Pico della Mirandola, Dopełniacz: G. Pico della Mirandoli – wszystko jasne, według słownika Pico się nie odmienia. Ale jeśli rzeczony filozof występuje w tekście, którego jest głównym bohaterem, jako „goły” Pico (bez della Mirandola), to też nie wolno odmieniać? Dodam, że ta skrócona forma, choć może nie nazbyt poprawna, jest raczej zakorzeniona i potwierdzona, czy raczej wprowadzona przez uzus obcojęzyczny (cf. Responsio ad Picum Melanchtona). Jednakże cokolwiek napiszę, brzmi nieszczególnie. Dop. Pica – w porządku, ale Narz. Pikiem? Cel. Picowi?
  Z poważaniem
  Marianna Cielecka
 • różności imiennicze
  29.01.2013
  29.01.2013
  Szanowni Państwo,
  czy poniższe imiona są przyswojone przez język polski, są dopuszczalne w Polsce, funkcjonują w Polsce?
  1. Zoja (Zoe?).
  2. Kira.
  3. Salma.
  4. Gaja.
  5. Alena (Alina?).
  6. Mira (Mirosława?).
  7. Irydion.
  Z poważaniem
  Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego