a������������������������������������������������������ do
 • zaprzeczone zaimki
  6.05.2012
  6.05.2012
  Reguła [174] WSO (http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629523) nakazuje nie z zaimkami pisać rozłącznie. Jednak niektóre z zaimków są używane rzeczownikowo, np. swój, nasi, nasze, tamci (vide Inny słownik języka polskiego PWN), a nie z rzeczownikami piszemy łącznie. Czy należy zatem napisać „Na wierzchu, niestety, nienasze”?
 • Za rok, czyli znów liczymy czas
  28.06.2018
  28.06.2018
  Szanowna Poradnio,
  czy określenie za rok może być synonimem, skrótem określenia za tym rokiem? W znaczeniu: ‘w przyszłym roku’ nieważne, który dzień. Jeśli nie, to uważam, że powinno takie znaczenie zostać dopisane do słownika dla przyimka za, gdyż takie określenie jest używane w codziennym języku. Jeśli nie ma w słowniku, to nie powinno się różnych sformułowań używać.
 • zarówno…, jak…
  6.03.2007
  6.03.2007
  Szanowni Eksperci!
  Nurtuje mnie problem, czy po wyrażeniu zarówno…, jak i należy użyć formy liczby pojedynczej, czy mnogiej. Na przykład „Zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość jest wadą (są wadami?)”.
  Proszę o rozstrzygnięcie
  Aleksandra Kowal
 • zarówno…, jak (i)…
  7.01.2007
  7.01.2007
  Szanowni Państwo,
  czy zwrotu zarówno X, jak również Y można używać tak samo jak zwotu zarówno…, jak i… w zdaniach typu: „Zarówno goście, jak i organizatorzy wezmą udział w dyskusjach po konferencji”? A jeżeli jest to błąd lub usterka, to jakiego rodzaju?
  Pozdrawiam
 • Zarządzanie czasem
  21.03.2018
  21.03.2018
  Szanowni Państwo, 
  czy poprawne językowo jest sformułowanie zarządzanie czasem? Spotkałam się ze stwierdzeniem, że można mówić wyłącznie o zarządzaniu sobą w czasie – ponieważ nie mamy wpływu na czas, który mija, nie możemy nim zarządzać. 

  Z poważaniem
  Patrycja Bukowska
 • zaspa śnieżna
  28.11.2002
  28.11.2002
  Szanowny Panie Profesorze,
  Interesuje mnie słowo zaspa. Czy można powiedzieć zaspa śnieżna? Według Innego słownika języka polskiego PWN można, jest nawet przykład zaspy śnieżne. Według Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN nie można. Zaspa śnieżna została uznana za sformułowanie niepoprawne. Bardzo chciałabym poznać zdanie Pana Profesora na ten temat.
  Anna Jurek
 • zastali go zdrowym
  15.11.2015
  15.11.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałbym zapytać, czy dopuszczalne jest użycie zdania Zastali go zdrowym zamiast Zastali go zdrowego, jak ma to miejsce w niektórych przekładach Biblii (Łukasz, 7:10): A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.
 • Zaszednięty – jednak nie…
  13.06.2017
  13.06.2017
  Ostatnio na jednej z grup dyskusyjnych, z których korzystam, pojawiło się ogłoszenie rozpoczynające się od słów Z powodu zmian zaszedniętych w… . W tym przypadku nie było raczej wątpliwości co do niepoprawności wyrażenia.
  Pojawiła się jednak opinia, że słowo zaszednięty samo w sobie błędne nie jest, w przypadku gdy mowa o osobie którą ktoś zaszedł (czyli została zaszednięta). Czy takie rozumowanie jest poprawne i wyżej wspomniane słowo faktycznie w języku polskim istnieje?
 • za to w znaczeniu 'dlatego'
  6.09.2011
  6.09.2011
  Witam!
  Chciałbym zapytać o następującą rzecz: moi znajomi, którzy pochodzą z okolic Radomia, używają często formy za to, że w zdaniach, w których ja używam formy dlatego, że, np. „Jest bardzo zimno w domu, ale może za to, że na dworze jest zimno”. Czy to jakieś wyrażenie regionalne, typowe dla województwa mazowieckiego? Dziękuję z góry za odpowiedź.
  Serdecznie pozdrawiam.
  Paweł Łyś
 • Zawilec
  14.03.2018
  14.03.2018
  „Zawiły oznaczało kiedyś (a i dziś w niektórych gwarach) ‘podatny na wiatr; wystawiony na wiatr’ […] Tak więc rodzimy zawilec może być dokładnym, dosłownym tłumaczeniem łacińskiego anemone i greckiego ανεμώνη” (http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/zawilec-bo-). Proszę o ustosunkowanie się do powyższych (tj. stwierdzenia oraz hipotezy). Jeśli bowiem stwierdzenie jest prawdziwe, to i hipoteza etymologiczna może być zasadna.

  Stratos V.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego