agrest
  • gruszka i agrest
    28.11.2007
    Jak podzielić na sylaby: grusz-ka czy gru-szka? a-grest czy ag-rest?
  • przykłady etymologii ludowej
    14.05.2008
    Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazami obłok i obły? Czy istnieje pokrewieństwo między wyrazem agrest i formantem agro-?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego