artykuł hasłowy
 • Kropka na końcu artykułu hasłowego
  29.01.2018
  Czy błędem jest postawienie kropki po definicji słownikowej zaczynającej się małą literą? Przykład: uzębienie: liczba, kształt i ułożenie zębów danej osoby, unikatowe dla każdego człowieka.
 • hasło
  8.06.2014
  Czy wyrażeń w haśle i pod hasłem, kiedy mowa o hasłach słownikowych, można używać zamiennie?
 • Jak oznaczyć błędną formę?
  5.06.2009
  Proszę o sprecyzowanie, kiedy, gdzie i jak używa się wykrzyknika na oznaczenie błędnej formy. Czy tylko w słownikach? Czy ma to postać !rożno, czy ! rożno (z odstępem), czy może nie ! rożno? Czy to notacja wprowadzana doraźnie w danym słowniku i różna pomiędzy słownikami, czy przeciwnie – ujednolicona, określona jakąś normą? Czy takie !rożno stosowane jest tylko jako nagłówek artykułu hasłowego, czy również w tekście ciągłym? Czy dodatkowe wyróżnienie italikami jest pożądane / potrzebne?
 • Caffè latte lub café au lait
  8.02.2019
  WSO, w artykule hasłowym latte, został podany przykład café latte. W literaturze baristycznej i kulinarnej bardzo często spotyka się również pisownię caffè latte. Która z nich jest prawidłowa?
 • do wsi, na wsi itp.
  6.07.2006
  Wiadomo, że akcentowanie wyrażeń przyimkowych z wyrazem wieś zależy od kontekstu: jeżeli po słowie wieś występuje jej nazwa – akcentujemy wieś; jeżeli mówimy o wsi ogólnie – akcentujemy przyimek. Ale co w sytuacji, kiedy mamy na myśli jedną, konkretną wieś, mimo że w danym momencie używamy tylko słowa wieś? Na przykład chodził po wsi, jest we wsi itd. Co wtedy akcentujemy?
 • dużo gorzej, niż myślałem
  11.05.2010
  Czy użycie liczebnika dużo – w znaczeniu 'o wiele, znacznie' – z przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym jest rzeczywiście błędem? Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN uznaje je za błędne (w artykule hasłowym dużo), mimo że w części Hasła problemowe – ANGLICYZMY znajduje się taki oto fragment: „Oddziaływanie języka angielskiego nie ogranicza się (jak dawniej) tylko do klasycznych zapożyczeń leksykalnych (...); obejmuje ono DUŻO WIĘKSZĄ część systemu językowego”.
 • Galeria Tretiakowska
  28.09.2013
  Dlaczego w WSO PWN pisownia nazwy Galeria Trietiakowska w artykule hasłowym galeria jest inna niż w artykule tretiakowski, w którym ma ona postać Galeria Tretiakowska? Nawiasem mówiąc, nazwisko jej założyciela ma według ww. słownika pisownię Trietjakow...
 • Jeszcze raz nt. zapisu Miss Polonia
  11.12.2017
  Szanowni Państwo,
  WSO podaje w haśle „miss”: „Miss Polonia, Miss Polski (osoba), wybory miss Polonia”. Tymczasem z porady https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Miss-Polonia;13357.html wynika, że należy zapisywać słowo „miss” na odwrót, tj. wielką literą, gdy mowa o konkursie, a małą, gdy chodzi o laureatkę. Czyżby coś się zmieniło od 2012 roku czy może po prostu czegoś nie rozumiem?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Jules i apostrof
  15.06.2013
  W Wielkim słowniku ortograficznym PWN występuje niejednolita odmiana imienia Jules. W artykułach hasłowych Mazarin i Michelet imię Jules jest odmieniane z użyciem apostrofu, natomiast w przypadku nazwiska Goncourt apostrof został pominięty. Proszę o wyjaśnienie, czy brak apostrofu jest skutkiem pomyłki, czy też można go uzasadnić, stosując odpowiednią regułę.
 • nie tyle..., co...
  1.10.2007
  Dzień dobry Państwu!
  Mam małe pytanie. Czy używając w zdaniu nie tyle, zawsze trzeba później zastosować ile, czy może to być co? Słownik poprawnej polszczyzny podaje, że nie tyle..., co... jest niepoprawne, natomiast 4-tomowy słownik języka polskiego dopuszcza tę formę. Jak jest naprawdę i czy obie te wersje różnią się czymś zasadniczym?
  Kłaniam się,
  Andrzej Nowakowski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego