bada��
 • badania aprobacyjne?
  14.02.2003
  14.02.2003
  Szanowny Panie,
  W celu wydania aprobaty na stosowanie określonego produktu przeprowadzam badania właściwości tego produktu. Czy badania te można nazwać badaniami aprobacyjnymi, czy badaniami aprobatacyjnymi, czy też żadnego z tych słów nie można użyć?
  Z uszanowaniem,
  Stanisław Gorzkowski
 • badania wykazały/wykazują

  2.04.2023
  2.04.2023

  Dzień dobry. Często stykam się z wyrażeniem „badania wykazały”. Czy jest ono prawidłowe? Czy może powinno się mówić „wyniki badań wykazały”?

 • Badanie artystyczne

  3.03.2021
  3.03.2021

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poprawności wyrażenia  badanie artystyczne  na gruncie języka polskiego. Wyrażenie to przejmujemy jako tłumaczenie z jęz. angielskiego  artistic research  (funkcjonującego w dokumentach dotyczących badań artystycznych) na potrzeby serwisu internetowego poświęconego publikacjom z zakresu sztuki muzycznej.

 • Prowadzenie badań
  30.01.2018
  30.01.2018
  Czy przedmiotem działania organizacji może być prowadzenie badań (czynność), czy po prostu badania (rzeczownik). A może to i to?
  Chodzi o zapis w statucie.

  Z uszanowaniem
  Małgorzata Szymańczyk
 • Z twierdzenia 3.14 wynika, że… oraz Na rysunku 3.4 przedstawiono wyniki badań…
  19.09.2019
  19.09.2019
  W tekstach (m.in.) matematycznych w języku angielskim, gdy odnosimy się do jakiegoś użytego twierdzenia, czy gdy chcemy napisać, że coś znajduje się w konkretnym rozdziale, używamy dużych liter (np. „In Section 3…” czy „By Theorem 3.1…”). Czy podobnie należy używać wielkich liter w odniesieniu się do definicji, twierdzeń, rysunków, … w języku polskim? Mianowicie czy powinno się napisać „Z twierdzenia 3.14…” czy jednak „Z Twierdzenia 3.1…”? „Na rysunku 3.4…” czy „Na Rysunku 3.4…”?
 • Geologia Marsa?
  25.04.2016
  25.04.2016
  Szanowni Państwo,
  W warunkach ziemskich mówi się, że możemy badać geologię danego regionu, czyli poznawać jego budowę i strukturę wewnętrzną. Czy badając strukturę wewnętrzną Marsa, również badamy jego geologię?
  Analogiczne pytanie można zadać o geofizykę. W trakcie kilku misji Apollo wykonywane były eksperymenty sejsmiczne, które należą do podstawowych metod badawczych geofizyki. Czy uogólniając, można powiedzieć, że na księżycu zostały przeprowadzone badania geofizyczne?
  Z wyrazami szacunku
 • metoda, metodyka, metodologia
  27.10.2006
  27.10.2006
  Jakie są różnicę między: metodologią, metodyką, metodą i kiedy którego wyrazu w odniesieniu do czego można użyć? Często w artykułach autorzy piszą o jakiejś metodologii (np. prowadzenia projektów), ale chyba raczej mają na myśli metodę, a może metodykę? Inny przykład, ktoś podaje że badanie (np. efektywności pomp) zostało przeprowadzone według takiej, a nie innej metodologii. Chyba znów chodzi raczej o metodę / metodykę?
 • Swój
  20.03.2016
  20.03.2016
  Proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących używania zaimka swój.
  Który z poniższych przykładów jest poprawny pod względem gramatycznym?
  1. Zachęca komisję do uwzględnienia w jej pracach wniosków z wcześniejszych badań.
  2. Zachęca komisję do uwzględnienia w swoich pracach wniosków z wcześniejszych badań (Tak jak w zdaniu: Zachęca komisję, aby uwzględniła w swoich pracach wnioski z wcześniejszych badań).


 • Obarczony błędem
  2.03.2016
  2.03.2016
  Szanowna Redakcjo,
  w NSPP przy haśle obarczyć mamy: „Poprawnie używane tylko z rzeczownikami oznaczającymi osoby. Niepoprawnie z rzeczownikami oznaczającymi pojęcia abstrakcyjne. Np. Projekty ustaw były obarczone wadami, poprawnie: miały liczne wady. Wyniki badań mogą być obarczone błędami, poprawnie: mogą zawierać błędy. Pojęcia obarczone znaczeniem pejoratywnym, poprawnie: mające znaczenie pejoratywne”.
  Czy na pewno obarczony błędem to poprawne sformułowanie?
  Pozdrawiam
  A.K.
 • nie tylko doniesienia
  28.03.2012
  28.03.2012
  Szanowni Państwo,
  korzystając z oferowanej przez Państwa możliwości, chciałabym zapytać, czy poprawne są sformułowania: „Z badań płyną doniesienia” lub „płynące z badań doniesienia”. Mam też wątpliwości co do użycia czasownika różnicować – czy poprawne jest użycie go w następujących kontekstach: „Sposób oceniania tego zjawiska różnicuje osoby ankietowane” czy też „Pogląd na ten temat różnicuje badaczy”? Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.
  Z poważaniem
  Dominika Przegrodzka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego