by�� na chodzie
 • ćwiczebny

  26.04.2023
  26.04.2023

  Szanowni Państwo,

  Przymiotniki zakończone na "ebny" zdają się w większości pochodzić od wyrazów z przyrostkiem -ba. Od liczby mamy liczebny, od chwalby – chwalebny itd., z nielicznymi wyjątkami typu wielebny – z tym, że w wyrazie "wielbić" ta litera "b" nadal występuje. Jak jednak powstał wyraz "ćwiczebny"? Wiadomo, że końcowo od czasownika ćwiczyć, ale czy jego istnienie znaczy, że -ebny jest samodzielnym przyrostkiem? Czy może istnieje jakaś "ćwiczba"?

 • Konowiąz i inochód
  23.10.2017
  23.10.2017
  Szanowni Państwo,
  proszę o wyjaśnienie nietypowej formy dwóch słów – konowiąz oraz inochód. Dlaczego nie pisze się koniowiąz oraz innochód?
 • Oceniać po pozorach
  4.05.2017
  4.05.2017
  W żadnym słowniku nie znalazłam wyrażenia oceniać po pozorach. Czy jest ono poprawne?
 • Znaki mniejszości i większości
  17.03.2017
  17.03.2017
  W pkt. 6 karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Min. Zdrowia z 23.12.2010r. jest zapis:

  Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
  0= nie porusza się lub do < 50m
  5= niezależny na wózku, wliczając zakręty > 50m
  10= spacery za pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50m
  15= niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy np. laski >50m

  Moja wątpliwość dotyczy odczytania treści z uwzględnieniem użytych symboli matematycznych.
 • Samochód
  1.03.2019
  1.03.2019
  Dzień dobry,
  chciałam zapytać jaka jest etymologia wyrazu samochód?
  Dziękuję
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego