certyfikaty
 • certyfikat
  21.11.2002
  Czy prawidłowa jest nazwa Europejski Certyfikat z Bankowości? Chodzi mi o słowo z.
  Pozdrawiam
  Magda
 • Certyfikat, certyfikacja
  5.06.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałam zapytać o słowo certyfikacja. Czy można udzielić certyfikacji? Kilka razy spotkałam się z takim sformułowaniem. Wydaje mi się, że jeśli już trzeba koniecznie czegoś udzielić, to raczej certyfikatu (lub przyznać certyfikat), chociaż z drugiej strony mówi się o udzieleniu akredytacji
  Z jakimi czasownikami można rzeczownik certyfikacja łączyć? Czy można ją przeprowadzić (czy raczej proces certyfikacji?) lub jej dokonać?

  Z poważaniem
  Paulina
 • certyfikacja wiedzy
  9.11.2005
  Dzień dobry,
  czy prawidłowe jest sformułowanie certyfikacja wiedzy (np. „formą certyfikacji wiedzy jest zaliczenie prac domowych i zdanie egzaminu”) w znaczeniu 'poświadczenie wiedzy za pomocą świadectwa, certyfikatu'?
 • zgłaszać się – po co czy do czego?
  4.09.2008
  Szanowni Państwo!
  Mam wątpliwości przy następującym sformułowaniu: „Prosimy zgłaszać się po odbiór certyfikatów” czy „...do odbioru certyfikatów”? Osobiście skłaniam się do wersji pierwszej, ale potrzebuję również „teoretycznego” uzasadnienia wyboru (powiemy np. zapraszam do tańca, skłaniam się do wyboru itd.).
  Będę wdzięczna za pomoc.
 • audyt certyfikacyjny
  28.09.2004
  Szanowny panie doktorze!
  Pracuję w firmie zajmującej się certyfikacją systemów jakości. Certyfikat jest przyznawany po przeprowadzeniu auditu – i tu mam wątpliwości – auditu certyfikującego czy certyfikacyjnego.
 • posiadać
  22.06.2004
  Czy właściwe jest używanie czasownika posiadać w zdaniach: „Laboratorium posiada certyfikat” lub „Aparat posiada własną instalację...”, „Pracownik posiada kwalifikacje do obsługi...” itp.? Osobiście mi się nie podoba, ale jest w użyciu. I w dodatku fakt „posiadania” innej rzeczy, cechy albo przywileju wynika często z nadania tytułu lub prawa własności, np. firma prawnie jest właścicielem (tzn. posiadaczem!!!?) certyfikatu wystawionego na jej imię.
 • prowadzić sad?
  6.03.2012
  Proszę o opinię, czy zdanie: „Moi rodzice prowadzą sad” jest poprawne.
 • rozpoznawać, czyli uznawać
  29.06.2011
  „Certyfikat wydawany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest oficjalnym, bo sygnowanym przez polskie władze oświatowe, dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Jest rozpoznawany i uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz jest naturalnym i wartościowym uzupełnieniem polonijnych egzaminów maturalnych”. Czy to poprawne zdanie: „Certyfikat (...) jest rozpoznawany”?
  Pozdrawiam serdecznie
 • audyt raz jeszcze
  16.11.2001
  Proszę o rozstrzygnięcie następującego problemu:

  Konsultanci nadzorujący proces zdobywania certyfikatu ISO wymagają, by w dokumentacji stosować zapisy pochodzące z normy wydanej przez PKN. Zapisy te brzmią następująco:

  audit (z i zamiast y),
  auditor (z i zamiast y),
  polityka jakości,
  cele jakości,
  identyfikowalność.

  Czy w takiej sytuacji oryginalne zapisy, których użyto w opisie normy PN-EN ISO 9001, mają przewagę nad tym, co można znaleźć w wydawnictwach poprawnościowych? Czy instytucje lub organy państwowe mogą wymuszać stosowanie pisowni niepoprawnej?
 • nazwiska polskie na -o
  4.12.2002
  Proszę uprzejmie o informację, czy moje nazwisko WAŚKO jest odmienialne. Ostatnio otrzymałem certyfikat na ozdobnym papierze, gdzie widnieje drukowane dużą czcionką moje nazwisko, że moje biuro jest reprezentowane przez Zbigniewa Waśkę. Moim zdanie powinno brzmieć: przez Zbigniewa Waśko. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.
  Z poważaniem: Zbigniew Waśko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego