chrześcijańska demokracja
  • przymiotniki złożone
    6.11.2013
    Jak należy pisać, jeśli wyrażeniem jest prawo cywilne: prawnocywilny czy cywilnoprawny? Czy poprawne jest pisanie łącznika w nazwie Obóz Narodowo-Radykalny, jeśli ideologią tego ugrupowania jest narodowy radykalizm, a nie nacjonalizm i na równi z nim nieokreślony radykalizm? Podobnie, czy właściwe jest pisanie chrześcijańsko-demokratyczny, a nie chrześcijańskodemokratyczny, skoro przymiotnik ten odsyła nas do chrześcijańskiej demokracji, a nie chrześcijaństwa i demokracji?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego