drukować
 • interpunkcja w ciągach liczbowych
  11.01.2002
  Jeśli wielokropek zbiega się z przecinkiem – przecinek opuszczamy. Czy zasada ta obowiązuje również przy zapisach matematycznych? Który z poniższych zapisów jest poprawny?
  1, 2, 3… 10
  1, 2, 3,…, 10
  1, 2, 3, …, 10
  1, 2, 3, …, 10
 • katalog zbiorów online
  17.10.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałbym otrzymać konkretną definicję, czym jest katalog zbiorów on-line.
  Dziękuję
 • konwojer
  22.03.2012
  Dzień dobry,
  zastanawia mnie proces tworzenia słowników drukowanych. Czy mają one jakąś wspólną bazę, z której korzystają? Jak to jest możliwe, że prawie wszystkie słowniki (np. WSO, Nowy SO Zielonej Sowy, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny itd.), które zawierają słowo konwojer, podają mianownik liczby mnogiej konwojerzy, skoro jest to okręt? Jedynie Mały SJP PWN nie odnotowuje błędu. Jest to wielce nieprawdopodobne, żeby tyle wydawnictw popełniło ten sam błąd. Pozdrawiam.
 • kropka dziesiętna czy przecinek dziesiętny?
  13.06.2003
  Czy w liczbach rzeczywistych jest dozwolone (w teksćie drukowanym) stosowanie kropki do oddzielenia części dziesiętnej od całkowitej? Szczególnie interesuje mnie ta kwestia w stosunku do publikacji naukowo-technicznych. A zatem 12,987 czy 12.987?
 • kurzelczy
  6.03.2013
  Dzień dobry,
  spotkałam się ostatnio (w języku pisanym) z postacią przymiotnika kurzelczy w znaczeniu 'kurzy'. Internet poświadcza połączenia typu kurzelcze jaja, nogi, piersi. Domyślam się, że jest to forma gwarowa. O ile to możliwe, proszę o informacje o tym słowie, zwłaszcza o regionie, z którego pochodzi.
 • linie
  20.03.2013
  Droga Poradnio!
  Onegdaj myśl mnie przywiodła, by następujące zapytanie uczynić. Dlaczego w nazwie Linia Maginota wyraz linia został zapisany wielką literą, natomiast w nazwie linia Curzona – małą? Przy okazji proszę o podanie prawidłowej pisowni dwóch podobnych nazw: linii/Linii Gustawa i linii/Linii Zygfryda.
  Łączę serdeczne pozdrowienia
 • lustro weneckie raz jeszcze
  29.10.2007
  Kilka dni temu w odpowiedzi na pytanie czytelniczki jeden z językoznawców poradni doradzał używanie określenia lustro weneckie zamiast fenickie. Tymczasem wg elektronicznego Słownika poprawnej polszczyzny PWN z 2004 roku lustro weneckie to XVIII-wieczne ozdobne lustro, a więc zupełnie co innego niż lustro, które z jednej strony jest oknem – a najprawdopodobniej takie miała na myśli autorka pytania. Również Wikipedia rozróżnia te dwa terminy.
 • Łącznik czy półpauza?
  25.02.2008
  Szanowni Państwo,
  mam problem z zapisem określenia Kraków-Lwów 2007. Chodzi o wspólną konferencję studentów uczelni w obu miastach. Należy tu użyć dywizu czy półpauzy? W przypadku „połączeń typu Wschód-Zachód oraz rozmowy Indie-Pakistan” pan Mirosław Bańko zalecał użycie łącznika, ale przecież stosuje się go przeważnie w sformułowaniach stanowiących jeden wyraz…
 • łącznik, półpauza, pauza
  22.05.2006
  W internecie na stronach anglojęzycznych spotyka się często podwójny łącznik (–) mający zastąpić myślnik. Na polskich stronach też już się kilkakrotnie z takim zapisem spotkałem. Czy można go zaakceptować? Czy możemy powiedzieć, że w Polsce jest mniejsza świadomość rozróżnienia „łącznik-myślnik”?
 • Mela i mela
  27.10.2010
  Planowaliśmy nadać córce imię Melania, ale teściowie byli przeciwni. Ich zdaniem zdrobnienie mela ma negatywne znaczenie (plwocina). Ponieważ chcemy uniknąć zrobienia „krzywdy ” dziecku imieniem, mamy dwa pytania:
  1. Skąd pochodzi przytoczone znaczenie?
  2. Czy to znaczenie jest powszechnie używane, czy tylko w określonych regionach / grupachspołecznych? Jeśli tak, to w jakich i jak bardzo jest ono powszechne?
  Ponieważ powstał konflikt w rodzinie, będziemy wdzięczni za odpowiedź eksperta.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego