kodeks
 • kodeks i ustawa
  11.12.2001
  1. Jak należy pisać nazwę kodeks cywilny – wyraz kodeks z dużej czy z małej litery, jeżeli chodzi o konkretny kodeks z 1964 r.?
  2. Czy wyrażenie ustawa – Prawo o publicznym obrocie jest poprawne interpunkcyjnie – czy myślnik jest tu zbędny?

 • Kodeks postępowania karnego
  9.03.2015
  Witam!
  Zastanawia mnie pisownia nazw aktów prawnych np. Kodeks postępowania karnego, w tekstach prawniczych. Czy stosujemy tutaj wytyczne słownika, który wskazuje na wielką literę?
 • kodeks cywilny w skrócie
  15.05.2008
  Szanowni Państwo!
  Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania skrótów w nazwach aktów prawnych. Ile wydawnictw, tyle stosowanych rozwiązań. Czy skracając nazwę np. kodeksu cywilnego, powinniśmy stosować zapis: Kc, K.c., kc, czy też k.c.?
  Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości
  Joanna Kamińska
 • Skrót od Kodeks prawa kanonicznego
  12.12.2018
  Szanowni Państwo,
  zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu w kwestii zapisu skrótu dla Kodeksu prawa kanonicznego. Jeden znajomy redaktor optuje tutaj za zapisem KPK (odróżniającym od skrótu dla Kodeksu postępowania karnego), drugi natomiast sugeruje zapis kpkan.
  Z wyrazami szacunku
  Paulina Piasecka
 • Sumerowie i kodeks Hammurabiego
  25.06.2015
  Według Słownika Języka Polskiego wyrazy Sumerowie i Sumeryjczycy są terminami równorzędnymi. Czy w dobrym stylu będzie posługiwanie się nimi zamiennie w jednym tekście, czy też lepiej zachować konsekwencję i korzystać z jednej tylko możliwości? I jeszcze – które z zapisów są poprawne: kodeks Hammurabiego czy Kodeks Hammurabiego; kamień z Rosetty czy Kamień z Rosetty? Według jakich zasad? Czy Kodeks Hammurabiego należy traktować jak tytuł i wyodrębniać kursywą (lub cudzysłowem)?
 • skrót nazwy Kodeks postępowania cywilnego
  15.05.2014
  Proszę o informację, czy pisownia w piśmie procesowym KPC – z dużych liter (kodeks postępowania sądowego) – jest prawidłowa i poprawna?
 • skróty nazw kodeksów
  6.09.2001
  Jaki jest skrót: Kodeks karny, Kodeks cywilny i inne kodeksy?
 • średnik w Kodeksie karnym
  18.01.2014
  Szanowni Panowie Profesorowie,
  chciałabym zapytać Panów o zdanie na temat funkcji średnika w art. 18 par. 3 Kodeksu karnego. Czy służy on podziałowi zdania wielokrotnie złożonego, czy wyodrębnieniu dwóch zdań równorzędnych? Byłabym wdzięczna za odpowiedź z językoznawczego punktu widzenia, bowiem w moim środowisku opinie na ten temat są podzielone, a jestem ciekawa jak poprawnie rozumieć funkcję tego znaku interpunkcyjnego.
  Z poważaniem,
  Agata Langowska
 • pisownia tytułów
  28.01.2008
  Czy nazwa publikacji pt. Kodeks Dobrych Praktyk, nazwanej w ten sposób przez stowarzyszenie będące jej autorem, jest poprawna (lub co najmniej możliwa do zaakceptowania), a jeżeli nie (uważam, że powinna się ona nazywać: Kodeks dobrych praktyk) – czy błędem jest również przytoczenie nazwy tej publikacji przez innego piszącego w oryginalnym brzmieniu (a więc: Kodeks Dobrych Praktyk) bez cudzysłowu?
  Serdecznie dziękuję.
  Z poważaniem,
  Artur Dudziński (tłumacz na język polski)
 • pomagać do czegoś?
  28.11.2013
  Zauważyłam ostatnio w art. 291 i 292 Kodeksu karnego wyrażenie pomagać do i zaczęłam się zastanawiać, czy takie połączenie jest poprawne. Po wyszukiwaniu w korpusie (wersja demonstracyjna) znalazłam te wyrazy w takim samym znaczeniu również w art. 122 Kodeksu wykroczeń, w reszcie wyników były one użyte w innym sensie (np. pomagać do końca). Skąd w tekstach prawnych taka konstrukcja, której nie używa się (czy na pewno?) w języku ogólnym, i czy jest ona poprawna?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego