konstruowanie
 • Przecinek
  14.02.2017
  14.02.2017
  Szanowni Państwo,
  czy w zdaniu Często, konstruując uzwarcenia, otrzymujemy… pierwszy przecinek jest postawiony poprawnie? Chodzi tu o sens ‘często podczas konstruowania uzwarceń otrzymujemy…’, a nie: ‘kiedy często konstruujemy uzwarcenia, to otrzymujemy…'. W drugim przypadku często byłoby częścią imiesłowowego równoważnika, więc nie stawiałbym pierwszego przecinka.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
 • Czy nie stawia się przecinka przed i?
  5.05.2011
  5.05.2011
  Szanowna Poradnio,
  mam kłopot z przecinkami w zdaniach:
  1. Wskaż dwa zwierzęta – takie, które znasz najlepiej, i takie, które znasz najgorzej.
  2. … konstruowanie wypowiedzi tak, by wywód podany był bez końcowego wniosku i by pozostawić wrażenie, że….

  Czy w zdaniu pierwszym poprawnie postawiono przecinek przed i takie? A czy w drugim na pewno powinien być pominięty przed i by?
  Pozdrawiam i dziękuję
  Grażyna
 • Ergonomia pracy

  20.10.2020
  20.10.2020

  Dzień dobry,

  zwrócono mi uwagę, że sformułowanie ergonomia pracy jest niepoprawne. Np. w zdaniu Bezpieczeństwo i ergonomia pracy zależą od... lepiej byłoby zmienić szyk – czy rzeczywiście jest to konieczne? Źródłosłów zawiera już praca, ale np. często potoczenie używa się np. ergonomiczne krzesło – a może takie sformułowanie też jest niepoprawne?

  Z poważaniem,

  Magdalena

 • Ile sztuk?

  18.06.2022
  18.06.2022

  Dzień dobry,

  proszę o wsparcie. Czy prawidłowy komunikat na stronie sklepu internetowego powinien brzmieć:

  1. Dostępne maksymalnie15 sztuk produktu?

  2. Dostępnych maksymalnie 15 sztuk produktu?

  Jaka jest reguła konstruowania tego rodzaju zdań?


  Pozdrawiam

  Dominika

 • kultura języka w sieci
  25.04.2002
  25.04.2002
  Chciałabym się dowiedzieć, czy z punktu widzenia kultury języka istnieją jakieś specjalne zasady konstruowania, pisania e-maili? Czy najlepiej po prostu stosować zasady dotyczące listów tradycyjnych?
  Pozdrawiam,
  Aleksandra Sobieraj
 • Szyk oznaczenia numerowego i nazwy jednostki organizacyjnej
  7.06.2016
  7.06.2016
  Czy prawidłowe oznaczenie nazwy wydziału sądu, w którym są różne wydziały (cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze) to IX Wydział Gospodarczy czy Wydział IX Gospodarczy? Jak zmieni się odpowiedź na pytanie, jeśli w sądzie będą wyłącznie wydziały gospodarcze?
  Czy w przypadku konstruowania nazw wydziałów obowiązuje taka sama zasada jak przy oznaczeniu królów np. Jan III Sobieski (bo Sobieski był trzecim królem Janem) ale nie III Jan Sobieski (bo nie było trzech Janów Sobieskich)?
 • wyliczenia
  21.06.2002
  21.06.2002
  Korzystałam już kiedyś z tego sposobu informacji o zasadach pisowni w języku polskim i otrzymałam wyczerpującą odpowiedź. Chciałabym tym razem prosić o wyjaśnienie następującej kwestii (związanej z dwukropkiem, lecz w rozdziale o interpunkcji odpowiedzi na swoje wątpliwości nie znalazłam; pewnie jest to kwestia składni). Czy prawidłowe jest odmienianie rzeczowników w podpunktach, czy nie (np. w poniższym sformułowaniu)?
  … na podstawie następujących aktów prawnych:
  - ustawa o …
  - rozporządzenie regulujące …

  Wydaje mi się, że odmieniamy w wypadku następującego sformułowania:
  … na podstawie:
  - ustawy o …
  - rozporządzenia regulującego …

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję już teraz, żeby nie zaśmiecać, szalenie użytecznej, skrzynki pocztowej.
  Krystyna Jędryczkowska.
 • Wyrażenia i wyrazy: mozartowskie symfonie, schubertowskie tria; brahmsista, beethovenista, chopiniści
  9.05.2017
  9.05.2017
  Mam pytanie o poprawną pisownię słów, które pochodzą od nazwisk kompozytorów muzycznych.
  Przymiotniki – powinno się je pisać wielką czy małą literą? Np. mozartowskie symfonie, schubertowskie tria? W literaturze specjalistycznej spotykam pisownię wielką literą: utwory Beethovenowskie, opery Moniuszkowskie.
  Rzeczowniki – brahmsista (od: Brahms), beethovenista (od: Beethoven), chopiniści (od: Chopin). Czy taka forma jest poprawna? Czy obowiązują określone reguły w konstruowaniu takich form?
 • zaproszenie
  15.03.2012
  15.03.2012
  Witam.
  Chciałam dowiedzieć się jak brzmi odmiana nazwisk: Kostrzewa, Bień i Śnieg, np. w sytuacji konstruowania zaproszenia: zapraszam panią Annę Kostrzewę czy Kostrzewa?
 • dwa imiesłowy
  13.02.2015
  13.02.2015
  Czy można konstruować zdania w ten sposób, że jeden imiesłów będzie przed orzeczeniem, a drugi po nim, np. „Trąbiąc, przemknęło, wzbijając kurz”?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego