lektura
 • cenny dwukropek
  9.11.2008
  9.11.2008
  Które z poniższych zdań jest poprawne:
  1) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały sinusoidalny i prostokątny.
  2) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnały: sinusoidalny i prostokątny.
  3) Na wyjściu urządzenia otrzymujemy sygnał sinusoidalny i prostokątny.
  Pozdrawiam
  Wojciech Labocha
 • Cichanouska

  16.11.2020
  16.11.2020

  Czytałam ostatnio artykuł nt. bieżącej sytuacji w Białorusi. Lekturę utrudniała mi przyjęta forma zapisu nazwiska liderki białoruskiej opozycji: "Tshikhanouska". Użycie takiego zapisu, zgodnego z fonetycznym zapisem w języku angielskim wydaje mi się nieodpowiednie - język polski dysponuje w końcu zestawem głosek świetnie odwzorujących fonetykę innych języków słowiańskich. Szczególnie dziwnie wyglądało to dla mnie, gdy obok "Tshikhanouska" występował "Łukaszenko". Czy taki zapis jest odpowiedni?

 • cmentarz czy Cmentarz Bernardyński?
  23.10.2011
  23.10.2011
  Jak poprawnie zapisać nazwę cmentarz Bernardyński? Tak jak cmentarz Na Rossie czy jak Cmentarz Łyczakowski, gdzie oba człony są notowane wielką literą? W prawie wszystkich publikacjach na ten temat (nie tylko historycznych, ale i wydanych współcześnie) oba człony pisane są wielką literą. Jest tak też na stronach MKiDN oraz ROPWiM (chociaż na tej ostatniej czytamy także: cmentarz Łyczakowski, Cmentarz na Rossie, nie jest to chyba zatem najbardziej wiarygodne źródło).
  Pozdrawiam
  Magda
 • Cudzysłów użyty do wyodrębnienia pseudonimów

  27.01.2024
  27.01.2024

  Dzień dobry,

  proszę o informację dotyczącą zapisu pseudonimów bohaterów lektury „Kamienie na szaniec”. Czy należy je zapisywać w cudzysłowie?

  Dziękuję za pomoc :)

 • cyfrowo-słowny zapis liczebnikow i wyrazów pochodnych
  20.09.2011
  20.09.2011
  Liczebniki: pięciu, dziesięciu… Czy poprawny jest poniższy zapis liczebników?
  W klasie było 5-u chłopców.
  395-u uczniów startowało w zawodach.

  Zapis cyframi sprzyja przejrzystości tekstu, ułatwia czytanie. Chcę jednak uniknąć błędów.
  Pozdrawiam
 • Czy poprawiać cytaty?
  22.09.2004
  22.09.2004
  Droga Redakcjo, moje pytanie dotyczy poprawności językowej i stosowania interpunkcji w tekstach prawnych. Czy przytaczając tekst prawny w całości, a więc jako swego rodzaju cytat, możemy w niego ingerować, np. robiąc korektę chociażby w zakresie interpunkcji, która w tekstach prawnych pozostawia wiele do życzenia? A może powinniśmy taki tekst pozostawić bez jakichkolwiek zmian?
 • czytanie ze zrozumieniem
  14.07.2003
  14.07.2003
  Szanowny Panie Profesorze,
  Czy poprawne jest sformułowanie czytanie ze zrozumieniem (np. „kurs czytania ze zrozumieniem”, „techniki szybkiego czytania ze zrozumieniem”)? Czy można mówić o czytaniu w przypadku, gdy nie ma zrozumienia?
  Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
  Anna
 • diukowa

  22.11.2023
  15.11.2023

  Mam problem z zapisem tytułu diuk w rodzaju żeńskim. Czy poprawna forma brzmi diukowa? W polskiej literaturze często stosuje się ten tytuł zamiennie z księciem, co wydaje mi się niezbyt fortunnym zabiegiem, ponieważ słowa prince i duke w języku angielskim mają osobne znaczenie.

  Pozdrawiam.

 • Dostarczyć rozrywki

  22.03.2022
  22.03.2022

  Szanowni Państwo,

  czy w zdaniu Pracujemy nad produkcjami, które dostarczą Wam rozrywkę na najwyższym poziomie użycie biernika jest poprawne? Po lekturze wpisów w Poradni dotyczących czasownika dostarczać oraz wyszukaniu frazy dostarczać rozrywkę w Internecie mam wątpliwości.

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  Czytelnik

 • Dwukropek w wyroku sądowym

  8.04.2024
  8.04.2024

  Dzień dobry, jako prawnik mam problem z interpunkcją urzędowego tekstu.

  W wyrokach sądowych wszelkich instancji tradycyjnie używa się zwrotu „Sąd zważył, co następuje:”, co jest wstępem do szerokiego przedstawienia prawnych motywów wyroku — nie jako wyliczenie, ale jako ciągły, czasem kilkustronicowy tekst. Czy użycie dwukropka na końcu zwrotu jest w takiej sytuacji prawidłowe? Może raczeń powinno używać się wówczas kropki? A może dwukropek jest poprawnie użyty tylko wówczas, gdy później następuje zdanie w rodzaju „powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości” lub „apelacja jest bezzasadna”?

  Z poważaniem

  Piotr

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego