majuskuła
 • wielka litera, ale nie odwieczna
  9.11.2014
  Witam,
  skąd wzięła się reguła zaczynania zdań wielką literą? Można wyznaczyć jej wyraźny początek, czy był to proces bardziej rozbity w czasie?
 • LaTeX
  15.03.2017
  Szanowni Państwo,

  jak należy odmieniać LaTeX? I jak wymawiać?

  Z poważaniem
  Anna K.
 • Nazwa sądu w Pakistanie
  13.11.2018
  Szanowna Poradnio,
  prasa donosiła niedawno o wyroku Pakistańskiego Sądu Najwyższego. Moje pytanie dotyczy pisowni przymiotnika pakistański małą literą. Zgodnie z zasadą „Małą literą piszemy przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów ...“ – przymiotnik ów powinien być pisany małą literą. Czy pisownia wielką literą jest poprawna, ponieważ chodzi o sąd o zasięgu krajowym? I czy zatem w przypadku sądów niższych szczebli przymiotnik napiszemy z małej litery, ponieważ jest ich wiele?
  Paweł
 • Pisownia nazw dokumentów
  25.01.2018
  Jakimi pierwszymi literami (minuskułami czy majuskułami) należy zapisywać nazwę uchwalonego aktu prawa miejscowego, jakim jest Miejscowy P(p)lan Z(z)agospodarowania P(p)rzestrzennego jakiegoś konkretnego obszaru?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
 • Symboliczne oznaczenia skrętności
  6.10.2016
  Szanowni Państwo,
  nurtuje mnie pytanie dotyczące pisowni związków chemicznych, które czasem bywają lewoskrętne, co zapisujemy literą l przed nazwą substancji. I tu wątpliwość – czy litera l ma być wielka (także w środku zdania) czy mała. L-leucyna czy l-leucyna?
  Przesyłam pozdrowienia,
  Anna Kaczmarek

 • tytuły hebrajskich tekstów świętych
  20.12.2012
  Szanowni Państwo,
  w Misznie w tekście zasadniczym jest stosowana wielka litera w wyrazie Mędrcy, np. „Mędrcy mówią’’, a dalej jest ich wypowiedź. W przedmowie zaś litera mała, np. mędrcy, mędrcy rabiniczni. Czy nie powinna być zawsze wielka? Zapisano również Talmud Jerozolimski, Talmud Palestyński wielką literą, ale Biblia hebrajska. Czy nie powinno się konsekwentnie kierować zwyczajem i pisać Biblia Hebrajska?
  Z wyrazami szacunku
  Iwona Stachowicz
 • volksdeutsch i reichsdeutsch
  4.03.2014
  Jak zdaniem Państwa należy zapisać w polskim tekście słowo Reichsdeutsch? Kierując się analogią do volksdeutscha (folksdojcza), powinniśmy wybrać małą literę, ale z drugiej strony Reichsdeutsch jest znacznie mniej przyswojony i to sugerowałoby zachowanie majuskuły. Co jednak w sytuacji, gdyby Reichsdeutsch i volksdeutsch mieli wystąpić obok siebie? Czy nie wyglądałoby to na ortograficzną niekonsekwencję?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego