nadrabiać miną
  • Co zrobić z miną?
    29.05.2014
    Przybieramy najczęściej pozę lub postawę. Czy możemy przybrać także minę – np. zadowoloną?
  • pieczeniarz
    6.12.2002
    Czy stosowne jest użycie w charakterystyce postaci (np. Papkina) słowa pieczeniarz? Gdzie w literaturze pieknej można spotkać użycie tego słowa? Jakie jest jego pochodzenie?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego