narusza������
 • niwelować
  12.09.2012
  12.09.2012
  Witam,
  chciałabym zapytać o użycie czasownika niwelować. Spotkałam się ze zwrotami typu niwelować problemy czy szkolenia mają niwelować brak kompetencji, co według mnie kłóci się z definicją słownikową. Czy takie użycie jest poprawne?
 • pan Oko
  7.02.2013
  7.02.2013
  Szanowni Państwo!
  Kilka lat temu w którejś z internetowych poradni językowych zapytałem, jak należy odmieniać nazwisko Oko, i otrzymałem odpowiedź, że tak jak Kościuszko (D: Oki, C: Oce). Niedawno natknąłem się jednak na artykuł, który ponownie wzbudził moje wątpliwości. Czy wobec tego powinienem odmieniać nazwisko Oko? Czy odmienianie tego nazwiska jest błędem?
  Dziękuję i pozdrawiam
  Krzysztof Kołodziejczyk
 • pasja do gościnności (?)

  9.04.2023
  9.04.2023

  Dzień dobry!

  Czy zwrot "poczuj naszą pasję do gościnności " jest prawidłowy?

 • pole Broki
  24.10.2005
  24.10.2005
  Jak odmieniać francuskie nazwisko Broca? Szczególnie ważny jest dla mnie dopełniacz. Czy tak jak Zola – a więc Broki, czy nie odmieniać w ogóle? Paul Broca to słynny neurolog francuski. Odkrył obszar kory mózgowej odpowiedzialny za pewien aspekt mowy. W neuroanatomii obszar ten nazywa się jego nazwiskiem. W literaturze polskiej pojawiają się terminy: pole Broki, pole Broci, pole Broca. Który z nich jest właściwy?
 • Poszłem?
  28.11.2006
  28.11.2006
  Czy więc można stosować formę poszłem? Czy może tylko w niektórych przypadkach, jeżeli tak, to w jakich?
  Pozdrawiam, Robert
 • sankcjonować

  5.05.2022
  5.05.2022

  Szanowna Redakcjo.

  „Ich śmiertelnymi wrogami byli zarówno wszyscy ci, którzy nie uznawali wolności totalnej, czyli wojsko służby specjalne, politycy, jak wszystko to, co sankcjonowało ich prawny i finansowy byt”.

  Czy czasownik „sankcjonować” jest użyty w tym kontekście znaczeniowym jako nadawać moc prawną , zatwierdzać , czy może karać?

  Natknąłem się na poradę ,w której kwestionuje się poprawność użycia „sankcjonować „ w znaczeniu „karać” w tekstach prawniczych.

  Z wyr. szac.

  M

 • stopy
  18.04.2015
  18.04.2015
  Czy prawidłowo zostały opisane rodzaje stóp w poniższym fragmencie wiersza:
  Jakże brak mi tej przygody –
  Płynąć, hen, od chcieć do mieć,
  Trzeba mi ciut swobody –
  Kochać dobre, tępić złe.
  I do tego skrawka nieba,
  Aby wzbić się ponad gniew,
  I piekła też mi potrzeba,
  By posprzątać chlew.
  Sss/Ss/Ss/ (daktyl, trochej. trochej
  Ss/Ss/ssS/ (trochej, trochej, anapest)
  ssSs/Ss/Ss/ (peon trzeci, trochej, trochej)
  Sss/sS/sS/ (daktyl, jamb, jamb)
  sSs/Ss/sSs/ (amfibrach, trochej, amfibrach)
  Ss/ssS/ (trochej)
 • wielkie litery
  18.09.2002
  18.09.2002
  Upowszechniła się ostatnio przedziwna zasada pisania czego się da wielką literą. Salon samochodowy oferuje Program Bezpłatnej Obsługi Serwisowej; operator GSM proponuje usługę Krótkim Kodem oraz Na Raz, Dwa, Trzy; firma ubezpieczeniowa informuje o nowo utworzonym Pakiecie Świadczeń Dodatkowych etc. Wydaje mi się, że to wpływ ortografii angielskiej; intuicja – być może błędnie – podpowiada, by jedynie pierwszy człon ww. nazw pisać wielką literą plus, ew. ujmować całość w cudzysłów lub wyróżniać np. kursywą. Jak powinno się więc zapisywać tego typu nazwy – czy wg wzorca „tytuły czasopism”, czy może „nazwy instytucji”? Proszę rozwiać raz na zawsze moje wątpliwości.
  Serdecznie pozdrawiam
  Olga Klecel
 • Z rokiem albo bez roku

  23.01.2021
  23.01.2021

  Czy przy zapisie daty trzeba pisać słowo rok lub r. (np. 17.12.2020 roku lub 17.12.2020 r.)? Od długiego czasu pomijam "rok", gdyż uważam to słowo za zbędne i piszę np. 17.12.2020. Jeśli zapisuję sam rok i wiadomo, że chodzi o rok, również zostawiam samą liczbę [np. "w 1750 wynaleziono (...)", "w 1918 Polska odzyskała niepodległość", "w 2025 wydarzy się (...)"]. Czy słusznie?

 • cel a sposób
  21.01.2015
  21.01.2015
  W jednej z odpowiedzi użył Pan konstrukcji: „można podnieść jego rangę, używając dużych liter”. Ale zgodnie ze słownikiem imiesłowów nie można używać w zdaniach celowych. Czy była to pomyłka, czy celowo użył Pan takiej konstrukcji?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego