narusza������
 • po ile czy na ile?
  28.11.2002
  28.11.2002
  Czy dopuszczalne jest stosowanie oboczności składniowych dla pytania o cenę towaru? Często słyszymy na ile to pan ma?, po ile to pan ma? czy za ile to pan ma? Czy pomimo bazarowego obycia zwrotów można wszystkie z nich uznać za zgodne z normą? A które z nich są zgodne z zasadą kultury językowej (perfekcjonizmu lub puryzmu)?
 • Praca godna czy godziwa?
  12.03.2008
  12.03.2008
  Angielski termin decent work został stworzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (program „Godna praca’’). Ciekawe rozważania nad jego tłumaczeniem można znaleźć na stronie: http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz01.pdf, gdzie czytamy, że praca może być godziwa lub godna, w zależności od interpretacji znaczenia. Czy z językowego punktu widzenia któryś z tych przymiotników jest zdecydowanie błędny w odniesieniu do pracy?
 • pytania zaprzeczone
  24.02.2003
  24.02.2003
  Czy błędem jest następujące formułowanie pytania z zaprzeczeniem (jak w składni rosyjskiej):
  Czy nie masz przypadkiem długopisu?
  Czy nie wiesz może, gdzie jest nasz pies?
 • roboczogodzina i maszynogodzina
  1.03.2007
  1.03.2007
  Poproszono mnie o rozstrzygnięcie sporu, jak zapisać skróty: roboczogodzina i maszynogodzina – odpowiednio rg, mg czy r-g i m-g?
  Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  Bożena Szwed
 • samochód Opel Corsa
  6.05.2003
  6.05.2003
  Szanowni Państwo,
  Nie mogę znaleźć w udzielonych odpowiedziach rozwiązania następującego problemu. Które z następujących zdań będzie poprawne w oficjalnym języku pisanym (zdania są czysto hipotetyczne)?
  1. Zakład produkuje części do Opla Corsy.
  2. Zakład produkuje części do samochodu Opel Corsa.
  3. Zakład produkuje części do samochodu Opla Corsy.
  Innymi słowy, czy poprawne jest używanie formy samochód Opel, a jeżeli tak, to czy drugi człon powinien się wówczas odmieniać przez przypadki? („Jeżdżę samochodem Honda” czy „Jeżdżę samochodem Hondą”?, bo w tym przypadku zdanie „Jeżdżę Hondą” może być bez kontekstu niejasne – Honda robi również motocykle).
  Dziękuję uprzejmie.
 • Tytuł hrabiowski

  31.01.2023
  31.01.2023

  Mam pytanie dotyczące tytułów szlacheckich. Z poradni, wyczytałem, że do osób z tytułem hrabi, powinno się zwracać: "imię" hrabia "nazwisko". Jednakże jak to współgra z osobami herbowymi posiadające nazwiska szlacheckie?
  Pozdrawiam
  Grzegorz

 • Wprost
  2.04.2005
  2.04.2005
  Witam.
  Od pewnego czasu często słyszę w telewizji, że ktoś coś przeczytał w dzisiejszym Wproście. Czy słowo wprost się odmienia? Czy można tak odmieniać tytuł tego tygodnika? Byłoby to dla mnie wielkim zaskoczeniem. Jeśli to błąd – dlaczego usilnie propagowany przez redaktorów…?
  Pozdrawiam, Małgorzata L.
 • wtórne imperfecta
  20.01.2012
  20.01.2012
  Jest pewna grupa wyrazów, które można utworzyć według schematu ndk -> dk -> ndk, np.:
  bezcześcić (ndk) -> zbezszcześcić (dk) -> zbezczeszczać (ndk)
  trzeźwieć (ndk) -> wytrzeźwieć (dk) -> wytrzeźwiać (ndk)

  Czy taka wtórna niedokonaność różni się jakościowo / znaczeniowo od pierwotnej? Czy tego typu wyrazy były kiedyś błędami językowymi (choćby jako naruszające zasadę ekonomii języka)? Na przykład (wy)regul(owyw)uje to trzy całkowicie zbędne sylaby.
 • wyłącznie nie ma
  30.03.2010
  30.03.2010
  Interesuje mnie niema. Z tego, co wiem, w przeszłości preferowano pisownię łączną, kiedy używano jej w znaczeniu: ‘nie pojawia się, nie występuje’, np.: „Niema głupich”, „Niema mowy”. Jak rozumiem, kiedy używamy ma w formie czasownika, musi on być pisany z nie rozdzielnie, np. „Jan nie ma w ręku pióra”. A zatem – należy raczej pisać łącznie czy rozdzielnie? Czy można pisać niema, nie naruszając zasad ortografii? A może taka forma jest preferowana dla wyrażenia ‘niewystępowania czegoś’?
 • Wynaturzenie, zboczenie
  22.02.2019
  22.02.2019
  Dzień dobry!
  Czy używanie i powoływanie się na leksykalną definicję językową dla określeń zboczeniec i wynaturzenie w stosunku do osób homoseksualnych znajduje uzasadnienie językowe? Czy jest dopuszczalne?

  Pozdrawiam,
  Bartosz Staszewski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego