niepokoi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 • nieuniemożliwiający
  18.12.2012
  18.12.2012
  Szanowni Państwo,
  czy łączna pisownia zaprzeczonego imiesłowu nieuniemożliwiający jest poprawna? Według mnie – tak, ale trochę to podwojone nie mnie niepokoi.
  Z poważaniem,
  Piotr Smyrak
 • nie z imiesłowami
  7.06.2012
  7.06.2012
  Moje pytanie dotyczy pisowni nie z innymi wyrazami. Chodzi o konkretny przykład: niepostrzegane – razem czy osobno, por. „Rytuały – z reguły wcale niepostrzegane jako takie – tworzą pewien porządek w tym okresie życia, który odczuwany jest najczęściej jako chaos”.
  Bardzo dziękuję za pomoc
  Beata
 • odwrotny do czy odwrotny od?
  30.09.2012
  30.09.2012
  W Uniwersalnym słowniku języka polskiego PWN w haśle odwrotny jest przykład (jedyny z przyimkiem): „Skutek odwrotny od zamierzonego”. Za to w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN można przeczytać: „O. do czegoś (nie: od czegoś) a. niż coś: Skutek odwrotny do zamierzonego a. niż zamierzony (nie: od zamierzonego)”. Czy pierwsze zdanie mimo wszystko można uznać za poprawne?
 • około
  20.03.2011
  20.03.2011
  Czy wyrażenie o około 4 nad ranem jest niepoprawne?
 • Pisownia zestawień rzeczowników cd.
  10.10.2016
  10.10.2016
  Chciałem poruszyć raz jeszcze temat z porady. Główna wątpliwość, z której wynikło to pytanie, brzmi: czy przepisy nie dopuszczają jedynie takiej pisowni złożeń rzeczownikowych jak w regule [187]? Bo jeśli tak, to przykłady podane przez dr. Malinowskiego (i wiele innych, por. klubokawiarnia) są utworzone niepoprawnie. Idąc dalej, czy uzus nie wskazuje dobitnie potrzeby zmiany tych przepisów?

  Czytelnik
 • popełniać samobójstwo
  22.10.2013
  22.10.2013
  Czy poprawny jest zwrot „Nie wolno popełniać samobójstwa”? Czy może można powiedzieć tylko „Nie wolno popełnić samobójstwa”?
 • powierzać
  12.09.2011
  12.09.2011
  Czy poprawne jest sformułowanie: „Oświadczamy, iż nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia”. Chodzi o konstrukcję powierzać do… Według mnie powierza się coś komuś, a więc podwykonanie lub podwykonawstwo. Jednak chcę uzyskać potwierdzenie.
 • przecinek po spójnikach i zaimkach względnych
  11.02.2014
  11.02.2014
  Dzień dobry,
  chciałem się zapytać, czy po spójnikach i zaimkach względnych stawiamy przecinek? Na przykład gdy po nich występuje wtrącenie?
 • rodzina nuklearna
  18.03.2013
  18.03.2013
  Czy określenie rodzina nuklearna (ang. nuclear family) jest z punktu widzenia językoznawcy potrzebne i przyczynia się do wzbogacenia zasobu leksykalnego polszczyzny? A może przeciwnie – jest jedynie kalką językową, która być może wyeliminuje z użycia nasze rodzime określenie rodzina dwupokoleniowa?
 • rogalik
  17.12.2012
  17.12.2012
  Jak poprawnie powinna brzmieć forma biernika zwrotu jeden rogalik w zdaniu: „Na śniadanie jem jeden rogalik” czy też „Na śniadania jem jednego rogalika”?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego